Co si myslí Česi o životě zvířat chovaných v zajetí?

| Autor: redakce | Rubrika: ABC Zahrady a Bydlení

O.s. Svoboda zvířat zveřejnilo závěrečnou zprávu z průzkumu veřejného mínění, který si nechalo vypracovat Centrem pro výzkum veřejného mínění, CVVM.

"Ve zprávě se objevují odpovědi týkající se několika skupin otázek.", uvedl Tomáš Popp, předseda organizace. "V první řadě nás zajímalo, jak se respondenti cítí být informováni ohledně životních podmínek zvířat chovaných v zajetí.

Dalším okruhem otázek byla reflexe chovu kožešinových zvířat a zvířat používaných v cirkusech. Otázka alternativ k používání zvířat pro testování a pokusy tvořila třetí část. Posledním zjišťovaným okruhem bylo to, jak respondenti vnímají činnost organizací na ochranu zvířat.", uvedl dále Popp.

Z výzkumu vyplývá, že větší část veřejnosti pociťuje informační deficit v oblasti životních podmínek chovu kožešinových zvířat (71 %), zvířat chovaných v cirkusech (67 %) a v laboratořích (75 %). Informační deficit pociťují častěji lidé z menších měst, naopak relativně nejvíce se cítí být informováni studenti. "To by mělo být impulsem pro zlepšení informovanosti obyvatel v těchto otázkách, samozřejmě nejen pro neziskové organizace. Výsledky průzkumu v tét! o oblasti jen potvrzují naše zkušenosti, že lidé většinou nevědí téměř nic nebo jen velmi málo o tom, jak uváděná zvířata žijí a jak je s nimi nakládáno. Mnoho z nich je překvapeno, když jsou o některých skutečnostech informováni.", řekl Tomáš Popp.

V otázkách souvisejících s chovem zvířat pro kožešinovou módu soudí 76 % respondentů, že život těchto zvířat není srovnatelný se životem těchto zvířat žijících v přírodě a stejný počet respondentů se také domnívá, že dnešní společnost by se bez kožešinové módy obešla. "Výsledky v této části potvrzují trend, který lze pozorovat i v ostatních zemích EU, kde v některých státech již chovy zvířat pro kožešiny byly díky podobně odmítavému postoji veřejnosti zakázány. Není tedy překvapivé, že 67 % respondentů se i v ČR vyslovilo pro případný zákaz těchto chovů na našem území.", sdělil Tomáš Popp a dodal, že podobně se respondenti vyslovili i pro případ zvířat chovaných v cirkusech.

V této oblasti je 77 % respondentů toho názoru! , že život zvířat v cirkusech není srovnatelný se životem, jak! ý by tat o zvířata vedla v přírodě a více než polovina (55 %) dokonce úplně odmítá drezúru zvířat v cirkusech.

V otázce alternativ k testování a pokusům na zvířatech by 72 % české veřejnosti souhlasilo s jejich zavedením u kosmetiky, tabákových a alkoholických výrobků a téměř stejný počet (71 %) i u výrobků pro domácnost. V případě výuky na SŠ, VŠ a v oblasti výzkumu se pro používání alternativ vyslovilo 60 % respondentů a u testování léčiv byl podíl souhlasících i nesouhlasících téměř vyrovnaný (42 ku 43 % ). Statisticky významně více nepřipouštějí použití alternativ kosmetiky a výrobků pro domácnost lidé z menších měst. "I výsledky v této oblasti kopírují trend, který lze již delší dobu sledovat ve většině vyspělých zemí. Díky tlaku nespokojené veřejnosti dnes již mnoho kosmetických firem plně využívá alternativy k testování svých produktů.

Alternativní metody jsou také stále více využívány při výuce na středních a vysokých školách. Potěšitelné je, že i v ČR se toto daří. Bo! hužel, v této oblasti je velmi patrný nedostatek informací. Lidé nejsou dostatečně informováni o tom, že spolehlivých alternativ je dnes již velké množství. Dalším problémem je pak to, že firmy nejsou dostatečně motivovány k tomu, aby alternativy zaváděly a bohužel, ani vývoj alternativ není v současné době ještě dostatečně podporován.", řekl k této části Tomáš Popp.

V závěru výzkumu respondenti hodnotili jak subjektivně vnímají potřebnost organizací na ochranu zvířat. 84,5 % je toho názoru, že jejich činnost je potřebná.
Kompletní text závěrečné zprávy výzkumu naleznete zde: http://www.svobodazvirat.cz/vyzkum_CVVM.pdf

zdroj: Svoboda zvířat - http://www.svobodazvirat.cz

Další články z rubriky

Líbí se vám motýlci? Vyrobte si vlastní dekoraci

Líbí se vám motýlci? Vyrobte si vlastní dekoraci

Dnes | Také se vám tak líbí něžní motýlci poletující kolem vás? Zkrášlete si zeď nevšední dekorací, kterou…

Chlupy vašeho domácího mazlíčka všude? Zbavte se jich!

Chlupy vašeho domácího mazlíčka všude? Zbavte se jich!

Včera | Máte doma kočku, psa nebo snad dokonce oba dva? Pak zcela jistě bojujete s chlupy, které jsou snad…

Udělejte dětem radost: Pořiďte jim zahradní nábytek

Udělejte dětem radost: Pořiďte jim zahradní nábytek

25. 5. | Ne, vůbec to není luxus pořídit dítěti na zahradu vlastní stůl a lavici nebo houpačku. Nebudete se…

Kde ubytovat návštěvu: Pořiďte si levnou rozkládací pohovku

Kde ubytovat návštěvu: Pořiďte si levnou rozkládací pohovku

24. 5. | Praktická malá sedačka, která se dá rozložit i na spaní, nemusí být nutně drahá. Pořídit se dá…