REVOLUCE V LÉČBĚ CUKROVKY: Nový lék chrání i srdce a cévy diabetiků

| Autor: Dita Váchová | Rubrika: ABC Zahrady a Bydlení

Praktičtí lékaři ho zatím předepisovat nemohou Stávající léky proti cukrovce příliš nechránily srdce a cévy, a některé dokonce musely být kvůli negativnímu dopadu na kardiovaskulární systém staženy z trhu. To se však mění s příchodem nové účinné látky - empaglifl ozinu, kterou již mohou být léčeni i diabetici v České republice.

REVOLUCE V LÉČBĚ CUKROVKY: Nový lék chrání i srdce a cévy diabetiků

Vysoké riziko poškození koronárních (srdečních) tepen a mozkových cév a tím i větší náchylnost k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě hrozí již prediabetikům, tedy lidem s hraniční glykemií 6-6,9 mmol/l. Diabetik s rozvinutou nemocí pak má 2x vyšší pravděpodobnost úmrtí z kardiovaskulárních příčin; jestliže už prodělal srdeční infarkt, vzrůstá toto riziko oproti nediabetické populaci 4x. Tato skutečnost těsně souvisí se zkrácením života diabetiků - 60letý pacient s diabetem pravděpodobně zemře o 6 let dříve než stejně starý nediabetik, a prodělal-li navíc infarkt myokardu, bude jeho život kratší o 12 let. Průběh i zotavení po infarktu je u diabetiků problematičtější než u pacientů bez diabetu.

„Staré“ léky řešily hlavně cukr

Podávání metforminu a/nebo inzulinu ve spojení s antiagregační (protisrážlivou) léčbou například klopidogrelem nebo kyselinou acetylsalicylovou řešilo hladinu cukru v krvi a současně mělo dobrý vliv na prevenci poškození cév oka či ledvin, tedy tzv. mikrovaskulárních komplikací. Riziko makrovaskulárních potíží - tedy kardiovaskulárních nemocí - však tato léčba příliš nesnižovala, a některé preparáty dokonce musely být z trhu staženy kvůli negativnímu dopadu na srdce a koronární tepny.

Naděje pro pacienty

Nyní je ovlivňování kardiovaskulárních rizik u pacientů s diabetem 2. typu jednodušší díky novému léku, jehož účinnou látkou je empaglifl ozin. Glifloziny jsou molekuly, které umějí zablokovat zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách; tento nevstřebaný cukr je pak z těla vyloučen močí. Denně se takto organismus zbaví až 70(9]g glukózy, což představuje množství energie získané přibližně jedním hlavním jídlem. Při léčbě se pak kromě hladiny cukru snižuje i hmotnost pacienta, přičemž jde skutečně o úbytek tukové tkáně, nikoli tekutin nebo svalů. Léčba glifloziny ovšem vyžaduje dobrý stav ledvin pacienta a zvýšený (asi o půl litru denně) příjem tekutin, ideálně neslazené neperlivé vody.
Glifloziny jsou velice účinné léky, nicméně v jejich „rodině“ jedině nová molekula - empagliflozin - snižuje rizika závažných onemocnění srdce a cév natolik, aby to mezi vědci a lékaři-diabetology vyvolalo skutečný rozruch.

Revoluce v léčbě

Vynikající účinek empagliflozinu na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění potvrdila studie EMPA-REG Outcome, jejíž design (tj. celkové uspořádání, nastavení a způsob organizace) vzbudil respekt mezi odborníky na celém světě a výsledky pak nadšení; jejich prezentaci na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve Stockholmu třikrát přerušil skandovaný potlesk přítomných odborníků.

Studie probíhala na 590 lékařských pracovištích ve 42 zemích a trvala 3 roky.

Vstupní vyšetření absolvovalo přes 11,5 tisíce pacientů, z nichž bylo do sledování vybráno 7020 nemocných s nejzávažnějšími kardiovaskulárními riziky, tedy těch, kteří již například prodělali infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo měli tepenné uzávěry na dolních končetinách; 97(9]% nemocných, tudíž nezvykle mnoho, pak studii dokončilo. Rozděleni byli do tří skupin -jedna skupina užívala perorálně (ústy) 10(9]mg empagliflozinu, druhá 25(9]mg empagliflozinu a třetí, kontrolní skupina dostávala placebo (neúčinnou látku). Výsledky byly ohromující a mezi léky fungujícími na principu omezení zpětného vstřebávání glukózy v ledvinách (tj. glifloziny) unikátní: empagliflozin snížil u sledovaných pacientů riziko smrti z kardiovaskulárních příčin o 38(9]% a počet hospitalizací kvůli srdečnímu selhání o 35(9]%; výrazně klesla i celková úmrtnost (tedy úmrtí z jakýchkoli příčin), a to o 32(9]%. Všichni respondenti zhubli v průměru o 2 kilogramy a klesl jim původně vysoký krevní tlak. Mezi efektem dávek 10(9]mg a 25(9]mg přitom nebyly výrazné rozdíly.

Kdo může být léčen

Studie jsou jedna věc, jejich praktické využití pro pacienty věc druhá. Ale pozor: Lék s účinnou látkou empaglifl ozin již schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) k použití v České republice a zdravotní pojišťovny ho potřebným pacientům hradí. Preskripce je však vázaná na specialisty v centrech pro léčbu diabetu, praktičtí lékaři tyto medikamenty zatím předepisovat nemohou. Indikační kritéria (viz infobox na této straně) vymezují použití empaglifl ozinu na pacienty s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění, u nichž navíc selhávají stávající možnosti kompenzace diabetu. Jinými slovy - pokud diabetikovi „jeho“ léky dobře zabírají a má diabetes dobře zaléčený, není důvod ke změně terapie.

„Můžeme se sice domnívat, že z nového léčiva by měli prospěch i diabetici s menším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale tuto domněnku by musely potvrdit studie s těmito pacienty podobné té, která zpřístupnila předepisování a úhradu léčiva diabetikům s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Tyto studie však zatím nemáme,“ říká doc. MUDr. Martin Prázný, Ph. D., ze 3. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění je lék s účinnou látkou empaglifl ozin hrazen pacientům s diabetem 2. typu v dávce maximálně 10 mg denně: 1. ve dvojkombinaci s metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu defi nované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol; 2. v kombinaci s metforminem a inzulinem nebo inzulinem samotným u pacientů, u nichž terapie metforminem a inzulinem nebo inzulinem samotným po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedla k uspokojivé kompenzaci diabetu defi nované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol.

Podrobnosti viz: www.sukl.cz

Diabetes pod kontrolou

U pacientů s cukrovkou je ochrana srdce a cév v popředí zájmu. „Léčba diabetika 2. typu by proto měla zahrnovat dodržování životosprávy (pohyb, nekouření), snahu o co nejlepší metabolickou kompenzaci cukrovky, snižování vysokého krevního tlaku, dosažení optimální tělesné váhy a léčbu dyslipidemie,“ připomíná přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
„Diabetici 2. typu by měli snížit příjem tuků a zvýšit spotřebu vlákniny, tedy hlavně zeleniny a celozrnných výrobků. Pouhých 150 minut středně intenzivního pohybu týdně zlepšuje kompenzaci diabetu a snižuje všechna závažná rizika související s onemocněním,“ konkretizuje režimová opatření při diabetu 2. typu

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph. D.,

z 1. interní - kardiologické - kliniky LF UP a FN Olomouc. Z toho plyne, že pouhých 20-25 minut svižné chůze v přírodě nebo na trenažéru, usilovného plavání nebo jízdy na kole vám může zachránit život - za předpokladu, že si na tento aerobní pohyb uděláte čas denně.

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Trvalkové záhony tón v tónu aneb Přehled modrých trvalek

Trvalkové záhony tón v tónu aneb Přehled modrých trvalek

20. 8. | Vytrvalé rostliny vydrží na stanovišti řadu let, ale některé časem ztratí původní tvar nebo…

INSPIRACE: Nejkrásnější dětské pokoje pro malé i větší holky

INSPIRACE: Nejkrásnější dětské pokoje pro malé i větší holky

19. 8. | Chystáte se dceři zařídit nový pokojíček nebo proměnit ten stávající, ale stále nemáte představu,…

Jak připravit džem, sirup a rosolku neboli likér z květů růží

Jak připravit džem, sirup a rosolku neboli likér z květů růží

18. 8. | Patří k nejoblíbenějším květinám. Jsou ozdobou každé zahrady, nádherně působí ve váze. Věděli jste…

Aby záda při zahradničení nebolela aneb Jak založit vyvýšený záhon

Aby záda při zahradničení nebolela aneb Jak založit vyvýšený záhon

17. 8. | Vyvýšené záhony s vhodnou výškou a šířkou mají mnoho výhod: Jsou estetické a nekonečně variabilní,…