Magie Run: Jak z nich věštit budoucnost?

| Autor: Ilona Kotková | Rubrika: Astrologie

Možná jste se s Runami už setkali, případně i vyzkoušeli, co vám tyto prastaré magické znaky „říkají“. Anebo taky ne a třeba ani netušíte, co se pod pojmem „Runa“ ukrývá. Ať tak nebo jinak, máte-li chuť, pojďte společně s námi nahlédnout pod pokličku jejich dávného tajemství.

Runové znaky jsou považovány za jeden z nejstarších písemných systémů starých Germánů. Jejich historie se datuje přibližně na počátek našeho letopočtu, nicméně některé teorie hovoří o tom, že runy mohou být ještě výrazně starší (250 – 600 před n. l.).

Každá runa představuje jedno písmeno a celý runový systém tak tvoří abecedu. V severní Evropě se během dlouhé historie používalo hned několik druhů runových abeced, nicméně mezi nejznámější patří germánský futhark o 24 znacích. Název abecedy je sestaven z prvních šesti Run (Fehu, Úruz, Thurisaz , Ansuz, Raido, Kenaz). Za zmínku stojí také anglosaský futhork (28 – 33 znaků), případně vikingský futhork s pouhými 16 znaky.

Slovo „Runa“ znamená tajný šepot, tajemství, záhadu. Rozdělujeme je do tří řad („aett“ = rodina) vždy po osmi znacích. První řada „Freya“ je zastoupena symboly rozvoje, růstu, prosperity, osobní proměny. Druhá řada „Haegel“ znázorňuje etapu dozrávání, postupného vývoje. Třetí a poslední runová řada symbolizuje neustále se měnící energie, pohyb.

Runy nesloužily pouze pro zápis textů. Hojně se využívaly i k magickým účelům, nejrůznějším rituálům, věštění budoucnosti, podpoře přítomnosti, k léčení a ochraně (osobní i majetkové). Runám jsou přiřazovány výhradně přírodní materiály, nejčastěji se ryly do dřeva nebo kamenů, popřípadě (jednalo-li se o magický rituál) se znaky barvily tazatelovou krví.

V souvislosti s runami lze hovořit také o runové numerologii. Runoví mistři (runici) a mistryně (alruny) věřili, že každá Runa přináší určitou vibraci, jejíž účinek se násobí či mění opakováním jednotlivých znaků. V této souvislosti byl počtu písmen připisován rozdílný význam.

Číslo jedna, resp. Runa samostatně napsaná, symbolizuje sílu i vlastnosti konkrétního znaku v její základní podobě (standardní, běžný význam).

Dvojka značí služebné postavení, podřízenost. Toto zdvojení může být použito v případě, kdy si přejeme, aby moc konkrétní Runy přešla do toho, kdo ji chce využít. Tři runy znamenají velice silné spojení, iniciaci, nastartování konkrétní situace. Trojka je též jedním z nejdůležitějších čísel runové magie a důležitým číslem v numerologii jako takové.

Čtyři znaky nebývají obvykle považovány za šťastný počet. Mohou přivolat neštěstí, disharmonii, únavu, nemoc. Takovému počtu psaných runových písmen je lépe se vyhnout.

Naopak pětka znamená sílu, vítězství, jde o velice silný spouštěč. Tato runová kombinace je velice vhodná v léčitelství, může přinést uzdravení. V numerologii obecně je pětka velice dynamickým a nezávislým číslem, které nesnese jakákoli omezení.

Šestka, jde-li o počet napsaných znaků, opět nepatří ke šťastným kombinacím. Přivolává nepříjemné události, nelad, nepřátelství, negativní vášně.

Sedm Run je silně propojeno se sexualitou a vášní.

Osmička má podobný účinek jako trojka, jen ještě výrazněji znásoben. Počet osmi Run je vhodný k magickým rituálům, bývá velice silným spouštěčem událostí. Hodí se pro opravdu silný záměr.
Posvátná devítka je číslem dokonalosti, její síla je maximální a úplná.

Jak věštit z Run?

Pohodlně si sedněte nebo třeba klekněte. Vezměte všechny runy do dlaně nebo do dlaní, zavřete oči a intenzivně se soustřeďte na to, na co se ptáte run. Nechte si čas. Pak prostě vrhněte runy na nějakou bílou látku před vámi. Každá runa má svůj význam. Postupně si runy berte a zkoumejte je. Roli samozřejmě hraje, zda-li je runa předkem k vám a nebo je obráceně. Když je obráceně, tak je její význam negativní.

Pojďme si jednotlivé Runy vyjmenovat:

1. Aett: Fehu, Uruz, Thurizaz, Ansuz, Raido, Kaunaz, Gebo, Wunjo
2. Aett: Hagalaz, Nautiz, Isa, Jera, Eiwaz, Pertho, Algiz, Sowulo
3. Aett: Teiwaz, Berkana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othalla, Dagaz

Obecné významy run:

Fehu - Finanční hojnost, majetková prosperita, zisk výhrou nebo prací.
Uruz - Fyzická síla a zdatnost.
Thurisaz - Konflikty a komplikace, střety s agresivními osobami, hledání změny.
Ansuz - Víra, její posílení, věci spojené s vírou.
Raido - Čekají vás cesty (fyzické i metaforické). Je nejlepší čas vykonat rozhodnutí.
Kaunaz - Fyzická slabost, nemoci, psychická nevyrovnanost a komplikace.
Gebo - Dar, změny v obchodních i intimních vztazích.
Wunjo - Radost, štěstí, ale i nebezpečí ztráty sebekontroly z hojnosti rozkoší a následného neštěstí. Máte-li pevnou vůli, je to runa úspěchu.
Hagalaz - Síly mimo vaši kontrolu, jak přírodní, tak v rámci vašich myšlenek.
Naudhiz - Finanční nouze, nedostatek a útrapa a neštěstí jimi způsobené. Budete-li těžce pracovat, i tuto nouzi překonáte.
Isa - Výčitky, zlost, nenávist, žárlivost, závistivost. Tyto vlastnosti stojí v cestě postupu kupředu a myšlenkám jako překážka, která se musí odbourat. Také posiluje vliv ostatních run.
Jera - Blízký vliv předchozích snah, příznivé vyhlídky do budoucna, naděje a očekávání.
Eiwaz - Boj s budoucností a osudem, cílevědomost a motivace dosáhnout úspěchu.
Pertho - Ženy, ženská plodnost. Skrýváte v sobě talent a tvořivost, která čeká na váš impuls, aby se projevila.
Algiz - Ochrana svého okolí (i sebe). Pokusy o udržení svých postů za každou cenu.
Sowilo - Energie, vitalita, fyzické zdraví a síla, psychická vyrovnanost a pohoda, podmínky budoucího štěstí.
Teiwaz - Víte, kde jsou vaše schopnosti, úspěch, štěstí, spravedlnost, vůdcovství, respekt okolí.
Berkana - Plodnost (i psychická), růst vzdělanosti, postavení, úspěch v obchodních aktivitách.
Ehwaz - Společenské postavení, sláva, věhlas. Vytažení potvrzuje na 100% pravdivost run před ní.
Mannaz - Vztahy k ostatním a ostatních k vám se budou možná měnit. Kdo je přítel, kdo nepřítel?
Laguz - Možnost finančního a jiného úspěchu, ale je tu i riziko ztráty. Představivost, silný duševní rozvoj.
Inguz - Mužská plodnost, nároky na fyzično (vzhled), zájem o rodinu, známé a zdraví.
Othala - Dědictví, jak majetné (dům, peníze), tak duševní (tradice, hodnoty).
Dagaz - Bezpečí a jistota. Nejlepší okamžiky pro věci, které už dlouho plánujete nebo naopak pro plánování nových, pro obchodní kontrakty.

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Partnerský horoskop: Jaká znamení zvěrokruhu se k sobě hodí?

Partnerský horoskop: Jaká znamení zvěrokruhu se k sobě hodí?

21. 9. | Začala jste randit a říkáte si, zda se k sobě hodíte? Co můžete do budoucna od druhého čekat? Pokud…

Andělské čarování: Jak prosit ty správné anděly ve vhodný den

Andělské čarování: Jak prosit ty správné anděly ve vhodný den

19. 9. | Andělé jsou tu s námi, drží nad námi ochrannou ruku a dokáží pomoci, pokud si o pomoc řeknete. Víte…

Na Festival Evolution přijede i Raymond Moody, autor Života po životě

Na Festival Evolution přijede i Raymond Moody, autor Života po životě

17. 9. | Není festival jako festival. Ten, který nese jméno Evolution a uskuteční se o víkendu 23.–24. září…

Tohle hvězdné znamení má ty nejhorší manýry

Tohle hvězdné znamení má ty nejhorší manýry

14. 9. | 3 | Máte ve svém okolí někoho, kdo každou chvíli šlápne vedle? I když nechtěně, dokáže druhé urazit,…