101 strategií jak se nezbláznit: Tři nejdůležitější typy psychoterapie

| Autor: Portál | Rubrika: Láska a vztahy

Nina a Sue si zašly na oběd. Nina popisovala svou první schůzku se svou terapeutkou, doktorkou Longovou. „Jaký typ terapie používá?“ ptala se Sue. „Nemám tušení,“ odpověděla Nina. „Je hodně různých typů?“

Někdo (kdo očividně neměl nic lepšího na práci) určil, že na trhu duševního zdraví v dnešní době existuje na 500 různých terapeutických přístupů. Tomuto matoucímu souboru snáze porozumíme, jestliže všechny postupy seskupíme do tří základních kategorií: psychoanalýza, humanistická terapie a behaviorální terapie.

Psychoanalýza vychází ze sto let staré práce rakouského lékaře Sigmunda Freuda. Emoční problémy se řeší prostřednictvím volných asociací, neodsuzujícího naslouchání a výkladu snů. Do hry vstupuje i pacientova odolnost vůči změnám a projekce myšlenek a pocitů na analytika (přenos).

* Cílem je vytvořit vhledy, o nichž se má za to, že vyvolají nápravné emoční prožitky a povedou k osobnímu a citovému rozvoji.

Z psychoanalýzy jsou odvozeny a v mnohém se jí podobají terapeutické postupy označované jako „psychodynamické“. I tyto postupy kladou důraz na časné životní prožitky a na nevědomí a za mechanismus změny v průběhu terapie považují vhled.

Humanistickou neboli nedirektivní terapii vyvinul v polovině 20. století americký psycholog Carl Rogers, který byl přesvědčen, že lidé přirozeně tíhnou k seberealizaci a naplnění vlastních možností. Tento přístup je založen na teorii, že člověk se může rozvíjet ve vztahu ke starostlivému a empatickému terapeutovi, který jej neodsuzuje ani neschvaluje, ale směrem ke klientovi působí jako ozvučná deska.

* Humanisticky orientovaný vztah terapeuta a klienta podporuje klientovu seberealizaci a řeší jeho citové obtíže.

Behaviorální terapie a její modernější odnož kognitivně-behaviorální terapie učí klienty specifickým postupům, nelpí na minulých prožitcích, ale soustředí se spíše na to, jak si počínat za určitých okolností a co dělat se současnými problémy.

* Behaviorální terapie klade důraz na odnaučení starých zlozvyků a osvojení vhodnějších postupů.

Kognitivně-behaviorální terapie obvykle bývá krátkodobá, soustředí se na řešení a orientuje se na cíl. Nesmírně si cení vztahu mezi pacientem a terapeutem a považuje jej za půdu, z níž vyrůstají specifické metody.
Dnešní terapeuti čerpají ve své praxi z metod několika myšlenkových škol. Tento pružný přístup ke klientovým potřebám se někdy nazývá „eklektický“ nebo „integrační“.

* Nejlepší terapeuti volí své metody na základě pečlivého stanovení pacientových potřeb, vybírají osvědčené terapeutické postupy a navazují vstřícný pracovní vztah.
* Nejhorší terapeuti se strnule upínají k úzkému hledisku a nepřizpůsobují své metody potřebám různých jedinců.
* Docházíte-li na terapii, položte si otázku: upravuje vás terapeut tak, abyste se hodili pro terapii, nebo přizpůsobuje terapii vašim konkrétním potřebám?
Ukázka z knihy: 101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě
Autoři, zkušení praktici v oblasti duševního zdraví, nabízejí množství užitečných informací pro čtenáře, kteří trpí duševní nepohodou, ale i těm, kteří usilují o kultivaci svého duševního života.
Kniha je rozdělena do 101 krátkých kapitol, z nichž každá začíná krátkou kazuistikou či popisem situace vztahující se ke konkrétnímu tématu. Autoři pak nabízejí čtenáři základní orientaci v dané oblasti (odpovídají na otázky jako např.: Má opravdu duševní zdraví vliv na zdraví tělesné? Jaké jsou efektivní způsoby, jak snížit nadváhu? Jak můžete kontrolovat a zvládat stresové situace? Jaký druh psychoterapie je pro vás ten nejlepší? atd.)

Vydalo nakladatelství Portál - www.portal.cz

Další články z rubriky

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

Dnes | Lidmila Daňková poklidně studovala gymnázium, když k ní do třídy vtrhlo gestapo a spolu s ní…

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

Dnes | Žaneta má za sebou drsný rozvod, ale teď by mohla být konečně šťastná, protože potkala skvělého…

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

Včera | Říká se, že na velikosti nezáleží, ale ty zkušenější z nás vědí, že co je příliš malé nebo příliš…

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

20. 3. | 10 | Kamila má strach o svoji dceru, která se dala dohromady s výrazně starším mužem. Ten je navíc…