Co nového se u nás dělá pro opuštěné děti

| Autor: Portál | Rubrika: Láska a vztahy

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, osobní asistence, azylové domy pro děti, komunitní centrum, dětské domovy rodinného typu, domy na půl cesty, podporované a chráněné bydlení pro děti.

Co nového se u nás dělá pro opuštěné děti


Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, poskytují své odborné služby zařízení, která zřizuje stát. Jedná
se o zařízení, která se zabývají poradenskou činností, nebo o zařízení, v
nichž může být dítě krátkodobě nebo dlouhodobě umístěno. Mezi tato zařízení
patří:

- zařízení odborného poradenství pro péči o děti

- zařízení sociálně výchovné činnosti

- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

- výchovně-rekreační tábory pro děti

- zařízení pro výkon pěstounské péče

Podle výše uvedeného zákona mohou sociální služby se zaměřením na náhradní
rodinnou péči v současné době poskytovat i další právnické a fyzické osoby,
pokud jsou výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví apod.).Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče je komplex služeb, jehož
cílem je poskytovat uživatelům informace o jejich právech, povinnostech a
oprávněných zájmech, nabízet různé možnosti řešení jejich životní situace
a pomáhat tyto možnosti realizovat.

Cílovou skupinou jsou žadatelé o náhradní rodinnou péči a rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči, které vnímají svoji životní situaci jako obtížnou
a nejsou schopny ji řešit vlastními silami ani s pomocí svého okolí.

Takové služby poskytují např. Středisko NRP, Sdružení pěstounských rodin,
FOD, Trialog, ISIS, Střep, Dům rodin, Dětský úsměv apod.
Osobní asistence je jednou z forem respitní ("úlevné") péče zaměřené
na pěstounské rodiny pečující o děti se zdravotním handicapem. Cílem je pomoci
dětem s postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony,
které by dělaly samy, kdyby postižení neměly, a odlehčit tak rodičům, tj.
i pěstounům, celodenně a celoživotně pečujícím o tyto děti. Cílovou skupinou
osobní asistence jsou děti se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením
v pěstounské péči. Tato služba obsahuje zejména doprovázení dětí do mateřské
školy či do školy základní, speciální, pomocné, zvláštní, na volnočasové
aktivity, rehabilitaci ap. a vychází z individuálních potřeb rodiny.

Tuto službu poskytuje např. Středisko NRP ve spolupráci s Nadačním fondem
Rozum a cit, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Dětský mozek.Azylové domy pro děti jsou zařízení poskytující komplexní první pomoc
a intervenci akutně ohroženým, týraným, zneužívaným a opuštěným dětem v návaznosti
na další zúčastněné orgány. Cílem je pomáhat dětem, které se ocitnou v obtížné
a naléhavé životní situaci, a komplexně řešit jejich situaci.

Péče o děti ve zvlášň obtížných životních situacích zahrnuje ubytování dětí,
stravování, poskytnutí výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při
prosazování práv a zájmů dítěte, psychoterapii.

Např. Azylový dům v Praze 2, Charita Ostrava a dalšíKlokánek je nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nahradit
ústavní výchovu týraných, zanedbávaných, zneužívaných nebo jinak sociálně
ohrožených dětí přechodnou a okamžitou rodinnou péčí.

Denní centrum pro děti se specifickými potřebami je zařízení, jehož
cílem je zejména navázání prvního kontaktu, výchova a vzdělání, snížení sociálních
a zdravotních rizik a zprostředkování návazných služeb. Cílovou skupinu tvoří
zejména rodiny pečující o dítě s postižením.

Např. PaprsekKomunitní centrum je komplex služeb zaměřený na zlepšení kvality života
lidí v místním společenství prostřednictvím aktivace a propojování zdrojů
jednotlivců, skupiny a společnosti.

Cílovou skupinu komunitních center tvoří zejména lidé, kteří žijí v jedné lokalitě a mají určitý společný zájem či potřebu.

Např. Slunečnice, Otevřená rodinaDětské domovy rodinného typu, jejichž základním posláním je vytvořit
skutečné rodinné prostředí pro maximálně 20 dětí, které nemají vlastní funkční
rodiny. Zázemí v domově vytváří manželský pár, který v domově společně s
dětmi trvale bydlí.

Např. Dětský domov Markéta, Duha, obecně prospěšná společnost Radost a dalšíDomy na půl cesty jsou zařízení pro přechodný pobyt dívek a chlapců,
kteří odcházejí z ústavní péče a jsou bez rodinného zázemí, a pro ty, kteří
se ocitli v obtížné životní situaci. Cílem je pomoci mladým lidem v procesu
postupného zapojování do samostatného, běžného života a stát se nezávislými
na systému sociální pomoci, popřípadě tuto závislost minimalizovat. Cílovou
skupinou domů na půl cesty jsou mladí lidé, věkem blízcí hranici dospělosti,
kteří se ocitnou v takové životní situaci, kterou vnímají jako obtížnou a
naléhavou, a nejsou schopni ji řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého
okolí, život v rodině pro ně není možný.

Dům na půl cesty zajišňuje klientům ubytování, stravování, přičemž zprostředkovává
informace, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při prosazování
práv a zájmů. Způsob poskytování služby respektuje specifické charakteristiky
cílové skupiny, zejména věk a individuální psychosociální situaci. Komplex
služeb poskytuje současně bydlení a sociální trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních
dovedností a dalších schopností člověka.

Např. Dům na půl cesty - projekt Sdružení pěstounských rodinPodporované a chráněné bydlení pro děti se závažným zdravotním a sociálním
znevýhodněním vyrůstající v pěstounské péči. Cílem je podpořit mladého člověka,
aby mohl vést běžný způsob života ve vlastním bytě nebo v bytě poskytnutém
organizací. Cílovou skupinu tvoří zletilí mladí lidé, kteří vyrůstali v pěstounské
péči a jsou v důsledku opuštění či postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni.

Komplex služeb ?chráněné bydlení? se skládá z ubytování, pomoci při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí
informace, pomoci při prosazování práv a zájmů klientů.

Např. projekt občanského sdružení Pod křídlyV současné době je také mnoho nadací, které přímo podporují ústavní zařízení,
náhradní rodiny a projekty organizací pracujících v této oblasti:

Nadace Civilia, Nadace Dětský mozek, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry,
Nadace Naše dítě, Nadace NROS, Nadace Preciosa, Nadace Václava Fischera,
Nadace VIA, Nadace VIZE, Nadační fond Rozum a cit, Nadace Terezy Maxové,
VDV - Nadace Olgy Havlové
Současně významnou podporu a pomoc ve prospěch zlepšení situace opuštěných
dětí u nás poskytuje mnoho firem, podniků, institucí a právnických osob.
Všem patří vřelý dík za spolupráci.(Ukázka z knihy Osvojení a pěstounská péče, nakladatelství Portál)


Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík a Jarmila Koluchová

Osvojení a pěstounská péče


Kniha je určena především adoptivním rodičům a pěstounům, a také potenciálním
uchazečům o adopci dítěte nebo o pěstounskou péči. Přináší řadu podnětů,
návodů a doporučení, jak postupovat při úvahách a rozhodování o přijetí ?cizího?
dítěte do své rodiny. Provází adoptivní rodiče a pěstouny měnícími se podmínkami
rodinného života v souvislosti s postupujícím věkem dětí i jejich vychovatelů.
Probírána je hlavně psychologická problematika, ale také oblast právní, spolu
s pomocnými opatřeními ve prospěch náhradní rodinné péče ze strany státu,
společenských institucí i svépomocných zájmových sdružení. Stranou nezůstává
ani otázka takzvané mezinárodní adopce a osvojení dítěte jeho nevlastním
otcem nebo nevlastní matkou.

brož., 155 s., 199 Kč

ISBN 80-7178-637-3

Další články z rubriky

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

Včera | 8 | Kamila má strach o svoji dceru, která se dala dohromady s výrazně starším mužem. Ten je navíc…

Milujte se v poloze 69: Muži z ní šílí a vy budete taky!

Milujte se v poloze 69: Muži z ní šílí a vy budete taky!

Včera | 3 | Podle mnoha průzkumů je údajně poloha 69 pro muže ta nejoblíbenější a nejvzrušivější. Co je na ní…

KÁŤA (28): Jsem po uši zamilovaná. Průšvih! Do svého bratrance

KÁŤA (28): Jsem po uši zamilovaná. Průšvih! Do svého bratrance

18. 3. | 17 | Vyrůstali jsme spolu a vždycky jsme si rozuměli. Bratránek Marek je o tři roky starší, takže jsem…

Venušiny kuličky: Přinesou vám rozkoš i zdraví. Jaké si pořídit?

Venušiny kuličky: Přinesou vám rozkoš i zdraví. Jaké si pořídit?

17. 3. | Venušiny kuličky jsou čím dál oblíbenější pomůckou, která vám nejen způsobí sexuální rozkoš, ale…