Jak jsou na tom se sexem Češi?

| Autor: redakce | Rubrika: Láska a vztahy

Sexuálně žít začínají muži i ženy v České republice nejčastěji okolo 18. roku věku. Muži uvádějí za život v průměru deset partnerek, ženy šest partnerů. V manželství souloží průměrně devětkrát do měsíce. To, že se někdy dopustili nevěry, přiznavá 42 procent vdaných žen a 63 procent ženatých mužů.

Jak jsou na tom se sexem Češi?
Sexuálně žít začínají muži i ženy v České republice nejčastěji okolo 18.
roku věku. Muži uvádějí za život v průměru deset partnerek, ženy šest partnerů.
V manželství souloží průměrně devětkrát do měsíce. To, že se někdy dopustili
nevěry, přiznavá 42 procent vdaných žen a 63 procent ženatých mužů.Vstup do sexuálního života v České republice podle věku
a pohlaví


Graf height="293">Pramen: Weis, P., Zvěřina, J. : href="http://obchod.portal.cz/kniha.asp?Csl=7477&lk=1" target="_blank">Sexuální
chování v ČR - situace a trendy. Portál, Praha 2001.

 • Podíváme-li se na podíl českých mužů a žen s první sexuální zkušeností
  podle stoupajícího věku, vidíme, že nejprve převažuje podíl mužů, kteří už
  někdy souložili, pak podíl žen.

 • Před patnáctým rokem věku udává svou první soulož něco přes pět procent
  mužů a méně než dvě procenta žen. Více než deset procent naopak uskutečnilo
  svůj koitální debut až po dvacátém roce věku.

 • Jen čtyři procenta žen, ale 34 procent mužů uvádí, že k první souloži
  došlo z jejich iniciativy. U ostatních nebyla převaha iniciativy na žádné
  straně.

 • Třetina mužů a dvanáct procent žen vstoupilo do sexuálního života s
  náhodným partnerem. U těch, kteří udávají stálého partnera, se tak stalo
  v průměru po sedmi měsících známosti.

 • Srovnáním generace narozené před rokem 1934 s generací narozenou po
  roce 1964 lze zjistit mezigenerační snížení věku první sexuální zkušenosti
  asi o dva roky u mužů a o tři roky u žen. Srovnání výzkumů a roků 1993 a
  1998 však už ukazuje, že se tento pokles zastavil a koitální debut se ustavuje
  u nás u obou pohlaví nejčastěji mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem věku.

 • Sexuálně aktivní páry souloží přibližně dvakrát týdně. Nejčastější
  sexuální aktivitou zůstává vaginální soulož, asi dvě třetiny párů mají zkušenosti
  i s orálně genitálními praktikami; anální styky jsou výrazně okrajové.

 • Desetina mužů a o něco více než pětina žen uvádí celoživotně jednoho
  sexuálního partnera. Polovina mužů a 70 procent žen má méně než šest partnerů
  za život, ale více než deset procent mužů a sedm procent žen uvádí už více
  než 20 partnerů ve svém životě.

 • Šest a více partnerů v posledních dvanácti měsících před výzkumem přiznalo
  na čtyři procenta mužů i žen; je to výrazná menšina, ale mezi výzkumy v letech
  1993 a 1998 se podíl této promiskuitní kategorie takřka zdvojnásobil.

 • Sex s náhodným partnerem mělo někdy v životě 58 procent koitálně aktivních
  mužů a 37 procent žen. V posledních dvanácti měsících mělo více než 11 procent
  žen a skoro 7 procent mužů čtyři nebo více náhodných partnerek, 65 procent
  žen a 60 procent mužů žádného.

 • Naprostá většina mužů a žen v České republice se hlásí k vyhraněně
  heterosexuální orientaci. Pouze 2,5 procenta mužů a 3,4 procenta žen uvedlo
  ve výzkumu sexuálního chování jinou odpověď, a tento podíl se v průběhu devadesátých
  let nijak významně nezměnil.

 • O něco vzrostl podíl těch, kteří udávají aspoň jednu homosexuální zkušenost.
  Z mužů ji v roce 1998 přiznalo 6,2 procenta (oproti 3,2 procenta z roku 1993),
  u žen 4,4 procenta (oproti 2,6 procenta z roku 1993). O něco tedy stoupla
  otevřenost v přístupu k vlastnímu hledání či experimentování v sexuální orientaci
  a možná i otevřenost ve vyjádření.

 • Srovnání velkého množství opakovaných šetření v mnoha státech ukazuje,
  že tradičně předpokládaný podíl "čtyřprocentní menšiny" počet vyhraněně homosexuálně
  orientovaných jedinců v populaci přeceňuje. Několik zkušeností tohoto druhu,
  pravděpodobnějších v liberálních společnostech, je něco jiného než homosexuální
  orientace, která je nejen v České republice, ale i ve srovnatelných společnostech
  udávána vesměs nižší.

 • Více než polovina z našich vdaných žen, které přiznávají, že se někdy
  dopustily nevěry (je jich 42 procent ze všech vdaných), uvedla maximálně
  dva mimomanželské partnery; 12 procent přiznalo pět a více nevěr. Téměř polovina
  vdaných žen prožívá své nevěry jen v dlouhodobějších vztazích.

 • V mezinárodním srovnání jsou v postojích k nevěře české ženy krajně
  tolerantní: nekompromisně ji odsuzuje jen 31 procent, kdežto ve Velké Británii
  84 procent; ve Spojených státech odsuzuje nevěru 77 procent populace.

 • Téměř polovina českých ženatých mužů z těch, kteří se někdy dopustili
  nevěry (je jich 63 procent ze všech ženatých), udává maximálně tři mimomanželské
  partnery. Pět a více nevěr však přiznala více než třetina z nich. Jen 14
  procent prožívá své nevěry jen v delších vztazích, 55 procent je označuje
  jen za příležitostné.

 • Celkem 14 procent mužů odpovědělo kladně na otázku, zda měli v životě
  styk s prostitutkou. Že někdy poskytly pohlavní styk za peníze, přiznala
  čtyři procenta žen.

 • Více než třetina mužů a pětina žen se považují za sexuálně náročnější
  než jejich partnerky, respektive partneři.

 • Zkušenost s masturbací uvádí 84 procent českých mužů a 54 procent žen;
  42 procent mužů a 32 procent žen uvádí, že masturbují i v současné době.

 • Se svým sexuálním životem vyjádřilo spokojenost 73 procent mužů a 70
  procent žen. V devadesátých letech klesl podíl spokojených žen - v roce 1993
  to bylo ještě 82 procent.

 • Podle Světové zdravotnické organizace postrádá 15 až 20 procent mužů
  a žen pohlavní touhu. V českém výzkumu z roku 1998 bylo zjištěno 17 procent
  mužů a 31 procent žen sexuálně neaktivních; 33 procent mužů a 42 procent
  žen uvedlo, že žádnou potřebu sexuálního vybití v současné době nepociňují.

 • Ze srovnání našich a zahraničních výzkumů vyplývá vyšší hladina sexuální
  aktivity a větší rozvolněnost norem sexuálního chování u nás. Zjišňované
  podíly nevěrných mužů a žen jsou u nás vyšší než v západních zemích, české
  ženy uvádějí vyšší celoživotní počty sexuálních partnerů, počty celoživotně
  monogamních mužů i žen jsou u nás téměř poloviční, průměrná frekvence sexuálních
  styků je u nás vyšší. height="142" align="right">

 • Všechny změny v českých datech však ukazují na zvyšování odpovědnosti
  v sexuálním chování v posledních letech u většiny populace. Projevuje se
  to ve zvýšení počtu mužů a žen, kteří použili některou z forem účinné antikoncepce
  už při prvním pohlavním styku, a v nárůstu používání hormonální antikoncepce
  při stycích se stálými partnery a kondomu v náhodných stycích. Významný je
  také více než dvojnásobný pokles počtu partnerů za posledních dvanáct měsíců.
(ukázka je z knihy href="http://obchod.portal.cz/kniha.asp?Csl=8574&lk=1" target="_blank">
Česká společnost, 207 stran, 249 Kč, vydalo nakladatelství Portál.  Zájemcům
o podrobnější fakta je určena kniha Sexuální chování v ČR - situace a trendy)

Další články z rubriky

MARTINA (57): Dcera je biomatka, tak nesmím vnoučata rozmazlovat

MARTINA (57): Dcera je biomatka, tak nesmím vnoučata rozmazlovat

Dnes | 4 | Babičky byly vždy od toho, aby si svá vnoučátka hýčkaly, měly na ně víc času než maminky a dopřály…

Má váš partner krizi středního věku? Udělejte těchto 5 věcí

Má váš partner krizi středního věku? Udělejte těchto 5 věcí

Včera | Změnil se váš manžel po padesátce a vy máte najednou pocit, že ho vůbec neznáte? Příčinou může být…

Zdena (52): Na manžela jsem alergická. Nedokážu ho ale opustit

Zdena (52): Na manžela jsem alergická. Nedokážu ho ale opustit

17. 8. | 16 | Po letech soužití některé páry začnou být na sebe doslova hnusné. Jeden druhého iritují…

Problémy ve vztahu? Možná jste žena, se kterou muž nikdy nevydrží

Problémy ve vztahu? Možná jste žena, se kterou muž nikdy nevydrží

17. 8. | Máte problémy ve vztazích, žádný vám dlouho nevydrží a vy přemýšlíte, kde je asi zakopaný pes?…