Ona touží po lásce a on jí nabízí sex

| Autor: Portál | Rubrika: Láska a vztahy

Na jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní.

Ona touží po lásce a on jí nabízí sex


Na
jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu
lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní
nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo
chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní.
Ona touží po lásce a on jí nabízí sex. S touto problematikou se lze setkat
zejména v manželství romantické ženy s citově chladnějším realistickým
mužem. V druhé formě vztahu, v němž chybí láska, si žena stěžuje, že
ona sama necítí lásku k manželovi, a to bez ohledu na to, zda manžel k ní
lásku cítí a zda ji slovy nebo činy projevuje. Manželovo vlídné, vstřícné
chování a ochota vyhovět jejím požadavkům na tom nic nemění. Žena k němu
prostě "cit lásky" nemá a přitom takový cit považuje za základní
podmínku pro to, aby s ním mohla uspokojivě prožívat a rozvíjet svůj sexuální
život.


Zjišňujeme dvě základní varianty situace, kdy chybí láska ženy k manželovi.
Buď cit chybí od samého začátku manželství či vztahu, anebo původně
prožívaný cit v průběhu manželství vymizí.

Příkladem prvního typu jsou manželství uzavíraná z rozumu, v současné
době v situacích, kdy se žena "musela vdát", protože byla těhotná
a protože se jí sňatek s mužem, byň nemilovaným, jevil jako nejrozumnější
řešení vzniklé sociální situace. Žena se stykem souhlasila buď na nátlak
partnera, nebo to s ním prostě "zkoušela", ale vztah k němu nepovažovala
za záležitost, která byl měla vést k manželství; nechtěla si tohoto muže
vybrat za trvalého manželského partnera. Nebo se jí partner v dané životní
situaci zdál nejvhodnější z dostupných mužů pro manželství. Uvědomovala
si ubíhající léta a chtěla se zavčas vdát. V dalším průběhu se některé
ženy v takovém vztahu přizpůsobí, na manžela si zvyknou. Život přinese
řadu konkrétních úkolů, které je třeba zvládat, a sexuální život přijímají
ženy v tomto vztahu jako běžnou samozřejmou součást. U některých žen však
kontrast tohoto banálního sexuálního života s představami o extatickém
sexu v rámci zamilovanosti postupně zhoršuje kvalitu manželského sexuálního
soužití a ony vůči němu začínají skrytě a pak i otevřeně protestovat.
Protest se může zesilovat, setkává-li se žena ve svém okolí s muži, kteří
ji více přitahují a kteří o ni projevují zájem.

Příkladem druhého typu jsou manželství, v nichž žena postupně pociňuje,
jak její lásky k manželovi ubývá. Dochází k zevšednění. Přitom zde
nemusí být zjevné konflikty a rodina v ostatních oblastech funguje dobře.
Ženě se vytrácí pocit, pro který manželství hlavně uzavřela. Pokud už
k manželovi "nic necítí", mizí pro ni také důvod k sexuálnímu
styku. Sexuální soužití bez lásky považuje žena za nepříjemné, nevhodné
nebo nemorální a začíná se styku vyhýbat. Těžko se smiřuje s požadavkem,
že by měla "vyhovět manželovi pro udržení rodinné pohody". A
pokud manžel styk vynucuje, anebo ona sama se k tomu pod tlakem nutnosti odhodlává,
začíná postupně pociňovat k sexuálnímu styku nechuň. Nechuň až odpor jí
přichází na pomoc jako zdůvodnění, proč nemůže dělat to, co ve skutečnosti
dělat nechce.

V obou případech jsou ženy, které nemilují svého manžela, připraveny
zamilovat se do někoho jiného a v jiném vztahu pak prožívat uspokojivě i
sex. V některých případech dodržují pravidla utajení, nezřídka však
manžela také samy o své nevěře při "vhodné" příležitosti
informují. Může v tom být motiv "zdůvodnit odmítání manželského
sexuálního života" - vysvětlit muži, že žena nemůže sexuálně žít
s manželem, když miluje někoho jiného, s kým prožívá sexuální život
plně a uspokojivě. Svému milenci chce žena "zůstat věrná".

Ženy, které navážou za těchto okolností mimomanželský vztah, z jehož
prozrazení pak vznikne konfliktová manželská situace, nezřídka
konfliktovou situaci zdůvodňují různými nedostatky manžela a jeho nevhodným
chováním. Hledají nepříznivé vlastnosti jeho osobnosti a uvádějí mezi
nimi i takové vlastnosti, které dříve za záporné nepovažovaly.

K manželům, jimiž jsou ženy ve svých citových vztazích "zklamány",
patří nejen muži despotičtí, sobečtí, hrubí a závislí na alkoholu, ale
často muži slušní, spolehliví, ochotní, podrobující se, starostlivě pečující
o domácnost, starající se svědomitě o děti a snažící se vyhovět manželce,
tj. muži označovaní jako neimponující. Žena pak uvádí, že muž je výborný
otec a výborný partner do manželství, ale neimponuje jí, a proto k němu
nemůže cítit lásku. Na rozumové úrovni si uvědomuje, že takový muž je
velmi výhodným partnerem, ale přesto je ochotna se ho vzdát a raději prožívat
milostný románek s mužem daleko horších sociálních a morálních kvalit.
Za těchto okolností nemusí být manželský vztah zjevně konfliktový. Žena
si dokonce může manžela cenit jako partnera a otce dětí, ale "nemiluje
ho", a proto ho nepřijímá jako partnera sexuálního.

Protože se většinou jedná o manželství s dětmi, dobře fungující ve většině
oblastí rodinného života, je z hlediska společnosti škoda, když se tato
manželství rozpadnou a děti ztratí jednoho z rodičů. V těchto případech
jsme však nedokázali najít uspokojivé východisko a předkládáme čtenáři
pouze několik podnětů k pokusům o zvládnutí situace. Všechny mohou
vyvolat oprávněné námitky.


1. Každý z manželů si bude sám pro sebe opakovaně připomínat
svou odpovědnost k dětem, která je důležitější než jeho vlastní citové
potřeby.


2. Žena si zkusí připomínat pěkné společné zážitky, bude se
soustřeďovat na kladné rysy manžela a manželství a bude se poddávat sexuálnímu
styku s takto zaměřenými představami. Připomeňme si, že láska nemusí být
jen "neovladatelným citem" a přijímáním, ale může být také uvědomělým
a obětavým dáváním.


3. Manžel se pokusí snížit svou citovou závislost na manželce,
dostat se z neimponujícího postavení a uplatňovat se víc v životě mimo
manželství. Nebude se vnucovat, dovolávat se citů, které neexistují, a
pokusí se doma vytvořit ovzduší věcné spolupráce.

Jsme si zároveň vědomi toho, že v některých případech je konstruktivní
rozvod se zachováním kladných vazeb dětí k oběma rodičům nejvhodnějším
řešením.

Pouhý nedostatek romantiky, která zvyšovala kouzlo sexuálních setkání před
manželstvím a v rané fázi manželství, může sice také ochuzovat sexuální
prožitky ženy, ale je to situace přece jen snáze zvládnutelná - manžel se
totiž může alespoň občas pokusit znovu vnést do soužití romantické
prvky, a pak se většina žen s novou, "realistickou" fází manželského
vztahu obvykle vyrovná a přijme méně dramatickou, klidnou lásku ve vztahu,
do nějž přibudou starosti i radosti s dětmi.

V této souvislosti stojí za zmínku, že někteří badatelé považují lásku
za složitý proces, který má více stránek nebo složek. Americký psycholog
R. Sternberg uvádí tři složky: vášeň, důvěrnost a oddanost. Zatímco vášeň
představuje citové vzrušení, nadšení a touhu po tělesném spojení, důvěrnost
v sobě obsahuje porozumění a sdílení, vzájemné svěřování, odkrývání
vlastních pocitů a zájem o pocity druhého s poskytováním emoční podpory.
Oddanost je pak spíše rozhodnutím ke společnému životu, závazkem a angažovaností
ve vztahu k partnerovi.

Intenzita a trvání jednotlivých složek se v průběhu déletrvajícího manželství
od sebe liší. Vášeň může nabýt velké síly, zároveň však roste i
klesá rychle. Důvěrnost se vyvíjí pomaleji a klesá rovněž pomaleji. K
poklesu přispívají obavy ze zneužití důvěrných informací v konfliktech
a hádkách. Oddanost roste nejpomaleji, ale může pak vydržet ve stejné síle
až do konce života i přes těžkosti, které manželství potkají. Nejvíce
přispívá k jeho trvalosti a stálosti.


(ukázka je z knihy Sexuální
starosti a radosti
, brož., 208 s., 229 Kč, vydalo nakladatelství Portál,
2002).


Další články z rubriky

Hana Gregorová není jediná! I my jsme si nabrnkly pitomce

Hana Gregorová není jediná! I my jsme si nabrnkly pitomce

Dnes | Českým showbyznysem v posledních dnech otřásá rozchod herečky Hany Gregorové s o dvaatřicet let…

Pomluvy, sex, prosby: 6 věcí, kterým se po rozvodu vyhnout

Pomluvy, sex, prosby: 6 věcí, kterým se po rozvodu vyhnout

Včera | V Čechách se rozvádí každé druhé manželství. Potkal rozvod i vás a nevíte, jak se s ním vyrovnat?…

SILVIE (44): Vyměnily jsme si se sousedkou muže, lidi to nechápou

SILVIE (44): Vyměnily jsme si se sousedkou muže, lidi to nechápou

Včera | 13 | Silvie měla spokojené manželství, ale přesto se nakonec zamilovala do souseda. Myslela si, že půjde…

Hnusí se vám polykání spermatu? Zvažte to, podle lékařů je to zdravé!

Hnusí se vám polykání spermatu? Zvažte to, podle lékařů je to zdravé!

19. 9. | Muži to milují, ženy většinou nesnáší. Máte při orálním sexu problém s polykáním spermatu, i když…