Ona touží po lásce a on jí nabízí sex

| Autor: Portál | Rubrika: Láska a vztahy

Na jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní.

Ona touží po lásce a on jí nabízí sex


Na
jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu
lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní
nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo
chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní.
Ona touží po lásce a on jí nabízí sex. S touto problematikou se lze setkat
zejména v manželství romantické ženy s citově chladnějším realistickým
mužem. V druhé formě vztahu, v němž chybí láska, si žena stěžuje, že
ona sama necítí lásku k manželovi, a to bez ohledu na to, zda manžel k ní
lásku cítí a zda ji slovy nebo činy projevuje. Manželovo vlídné, vstřícné
chování a ochota vyhovět jejím požadavkům na tom nic nemění. Žena k němu
prostě "cit lásky" nemá a přitom takový cit považuje za základní
podmínku pro to, aby s ním mohla uspokojivě prožívat a rozvíjet svůj sexuální
život.


Zjišňujeme dvě základní varianty situace, kdy chybí láska ženy k manželovi.
Buď cit chybí od samého začátku manželství či vztahu, anebo původně
prožívaný cit v průběhu manželství vymizí.

Příkladem prvního typu jsou manželství uzavíraná z rozumu, v současné
době v situacích, kdy se žena "musela vdát", protože byla těhotná
a protože se jí sňatek s mužem, byň nemilovaným, jevil jako nejrozumnější
řešení vzniklé sociální situace. Žena se stykem souhlasila buď na nátlak
partnera, nebo to s ním prostě "zkoušela", ale vztah k němu nepovažovala
za záležitost, která byl měla vést k manželství; nechtěla si tohoto muže
vybrat za trvalého manželského partnera. Nebo se jí partner v dané životní
situaci zdál nejvhodnější z dostupných mužů pro manželství. Uvědomovala
si ubíhající léta a chtěla se zavčas vdát. V dalším průběhu se některé
ženy v takovém vztahu přizpůsobí, na manžela si zvyknou. Život přinese
řadu konkrétních úkolů, které je třeba zvládat, a sexuální život přijímají
ženy v tomto vztahu jako běžnou samozřejmou součást. U některých žen však
kontrast tohoto banálního sexuálního života s představami o extatickém
sexu v rámci zamilovanosti postupně zhoršuje kvalitu manželského sexuálního
soužití a ony vůči němu začínají skrytě a pak i otevřeně protestovat.
Protest se může zesilovat, setkává-li se žena ve svém okolí s muži, kteří
ji více přitahují a kteří o ni projevují zájem.

Příkladem druhého typu jsou manželství, v nichž žena postupně pociňuje,
jak její lásky k manželovi ubývá. Dochází k zevšednění. Přitom zde
nemusí být zjevné konflikty a rodina v ostatních oblastech funguje dobře.
Ženě se vytrácí pocit, pro který manželství hlavně uzavřela. Pokud už
k manželovi "nic necítí", mizí pro ni také důvod k sexuálnímu
styku. Sexuální soužití bez lásky považuje žena za nepříjemné, nevhodné
nebo nemorální a začíná se styku vyhýbat. Těžko se smiřuje s požadavkem,
že by měla "vyhovět manželovi pro udržení rodinné pohody". A
pokud manžel styk vynucuje, anebo ona sama se k tomu pod tlakem nutnosti odhodlává,
začíná postupně pociňovat k sexuálnímu styku nechuň. Nechuň až odpor jí
přichází na pomoc jako zdůvodnění, proč nemůže dělat to, co ve skutečnosti
dělat nechce.

V obou případech jsou ženy, které nemilují svého manžela, připraveny
zamilovat se do někoho jiného a v jiném vztahu pak prožívat uspokojivě i
sex. V některých případech dodržují pravidla utajení, nezřídka však
manžela také samy o své nevěře při "vhodné" příležitosti
informují. Může v tom být motiv "zdůvodnit odmítání manželského
sexuálního života" - vysvětlit muži, že žena nemůže sexuálně žít
s manželem, když miluje někoho jiného, s kým prožívá sexuální život
plně a uspokojivě. Svému milenci chce žena "zůstat věrná".

Ženy, které navážou za těchto okolností mimomanželský vztah, z jehož
prozrazení pak vznikne konfliktová manželská situace, nezřídka
konfliktovou situaci zdůvodňují různými nedostatky manžela a jeho nevhodným
chováním. Hledají nepříznivé vlastnosti jeho osobnosti a uvádějí mezi
nimi i takové vlastnosti, které dříve za záporné nepovažovaly.

K manželům, jimiž jsou ženy ve svých citových vztazích "zklamány",
patří nejen muži despotičtí, sobečtí, hrubí a závislí na alkoholu, ale
často muži slušní, spolehliví, ochotní, podrobující se, starostlivě pečující
o domácnost, starající se svědomitě o děti a snažící se vyhovět manželce,
tj. muži označovaní jako neimponující. Žena pak uvádí, že muž je výborný
otec a výborný partner do manželství, ale neimponuje jí, a proto k němu
nemůže cítit lásku. Na rozumové úrovni si uvědomuje, že takový muž je
velmi výhodným partnerem, ale přesto je ochotna se ho vzdát a raději prožívat
milostný románek s mužem daleko horších sociálních a morálních kvalit.
Za těchto okolností nemusí být manželský vztah zjevně konfliktový. Žena
si dokonce může manžela cenit jako partnera a otce dětí, ale "nemiluje
ho", a proto ho nepřijímá jako partnera sexuálního.

Protože se většinou jedná o manželství s dětmi, dobře fungující ve většině
oblastí rodinného života, je z hlediska společnosti škoda, když se tato
manželství rozpadnou a děti ztratí jednoho z rodičů. V těchto případech
jsme však nedokázali najít uspokojivé východisko a předkládáme čtenáři
pouze několik podnětů k pokusům o zvládnutí situace. Všechny mohou
vyvolat oprávněné námitky.


1. Každý z manželů si bude sám pro sebe opakovaně připomínat
svou odpovědnost k dětem, která je důležitější než jeho vlastní citové
potřeby.


2. Žena si zkusí připomínat pěkné společné zážitky, bude se
soustřeďovat na kladné rysy manžela a manželství a bude se poddávat sexuálnímu
styku s takto zaměřenými představami. Připomeňme si, že láska nemusí být
jen "neovladatelným citem" a přijímáním, ale může být také uvědomělým
a obětavým dáváním.


3. Manžel se pokusí snížit svou citovou závislost na manželce,
dostat se z neimponujícího postavení a uplatňovat se víc v životě mimo
manželství. Nebude se vnucovat, dovolávat se citů, které neexistují, a
pokusí se doma vytvořit ovzduší věcné spolupráce.

Jsme si zároveň vědomi toho, že v některých případech je konstruktivní
rozvod se zachováním kladných vazeb dětí k oběma rodičům nejvhodnějším
řešením.

Pouhý nedostatek romantiky, která zvyšovala kouzlo sexuálních setkání před
manželstvím a v rané fázi manželství, může sice také ochuzovat sexuální
prožitky ženy, ale je to situace přece jen snáze zvládnutelná - manžel se
totiž může alespoň občas pokusit znovu vnést do soužití romantické
prvky, a pak se většina žen s novou, "realistickou" fází manželského
vztahu obvykle vyrovná a přijme méně dramatickou, klidnou lásku ve vztahu,
do nějž přibudou starosti i radosti s dětmi.

V této souvislosti stojí za zmínku, že někteří badatelé považují lásku
za složitý proces, který má více stránek nebo složek. Americký psycholog
R. Sternberg uvádí tři složky: vášeň, důvěrnost a oddanost. Zatímco vášeň
představuje citové vzrušení, nadšení a touhu po tělesném spojení, důvěrnost
v sobě obsahuje porozumění a sdílení, vzájemné svěřování, odkrývání
vlastních pocitů a zájem o pocity druhého s poskytováním emoční podpory.
Oddanost je pak spíše rozhodnutím ke společnému životu, závazkem a angažovaností
ve vztahu k partnerovi.

Intenzita a trvání jednotlivých složek se v průběhu déletrvajícího manželství
od sebe liší. Vášeň může nabýt velké síly, zároveň však roste i
klesá rychle. Důvěrnost se vyvíjí pomaleji a klesá rovněž pomaleji. K
poklesu přispívají obavy ze zneužití důvěrných informací v konfliktech
a hádkách. Oddanost roste nejpomaleji, ale může pak vydržet ve stejné síle
až do konce života i přes těžkosti, které manželství potkají. Nejvíce
přispívá k jeho trvalosti a stálosti.


(ukázka je z knihy Sexuální
starosti a radosti
, brož., 208 s., 229 Kč, vydalo nakladatelství Portál,
2002).


Další články z rubriky

Tajemný rimming neboli analingus: Co to je a proč ho zkusit?

Tajemný rimming neboli analingus: Co to je a proč ho zkusit?

Dnes | Technika skrývající se pod názvem rimming nebo analingus je stále tak trochu tabu. Důvodem je…

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

22. 3. | Lidmila Daňková poklidně studovala gymnázium, když k ní do třídy vtrhlo gestapo a spolu s ní…

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

22. 3. | 17 | Žaneta má za sebou drsný rozvod, ale teď by mohla být konečně šťastná, protože potkala skvělého…

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

21. 3. | Říká se, že na velikosti nezáleží, ale ty zkušenější z nás vědí, že co je příliš malé nebo příliš…