Rodiče si přejí biopotraviny ve školách

| Autor: redakce | Rubrika: Láska a vztahy

Osmdesát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou navštěvují jejich děti, vařila z biopotravin. Více než šedesát procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu připlácet za obědy o 10 a více procent. Vyplývá to z průzkumu mezi rodiči žáků škol, zapojených do pilotního projektu „Biopotraviny do škol“, který probíhá v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Cílem pilotního projektu je najít praktická řešení pro zapojení ekologických zemědělců do zásobování organizací veřejného stravování, konkrétně školních jídelen, v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a tato řešení a získané poznatky nabídnout k aplikaci v dalších regionech. Pilotní projekt je součástí projektu Síť informačních center Agro-envi-info spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dotazníkové šetření proběhlo v celkem 7 pilotních školách a vzdělávacích zařízeních působících v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Na otázky odpovědělo celkem 281 rodičů, 7 vedoucích školních jídelen a 40 pedagogů. Dotazníky byly také zaslány na celkem 71 ekologických farem v obou krajích.
„Průzkum se snažil zjistit, jak jsou rodiče na začátku projektu spokojeni s úrovní stravování ve školních jídelnách, jejich připravenost podpořit, i finančně, zavádění biopotravin a jejich názor na zařazení tématu udržitelného zemědělství do výuky“, říká koordinátor projektu Tom Václavík.

Přestože jsou rodiče s kvalitou současného stravování spokojeni, jsou připraveni zavádění biopotravin podpořit. Dokonce jsou ochotni podílet se na případném zvýšení ceny obědů: 29 procent rodičů je ochotno platit o 10 procent více, 37 procent rodičů o 20 procent více a 13 procent rodičů o 30 procent více než v současnosti. Pět procent rodičů je ochotno platit jakoukoli částku, šestnáct procent rodičů není ochotno platit více než v současnosti.

Pozitivně se také rodiče stavějí k zavedení tématu udržitelného zemědělství do výuky a k návštěvě ekologické farmy v rámci vyučování. Na otázku „Souhlasil/la byste s tím, aby vaše dítě jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívilo ekologickou farmu?“ odpovědělo 79 procent rodičů „rozhodně ano“ a 21 procent rodičů „možná“.

„To jsou vše dobré předpoklady pro úspěch projektu“, dodává Tom Václavík.
Projekt se také snaží vyhodnotit, zda a o kolik se zavedením biopotravin zvýší náklady na přípravu obědů. Šest ze sedmi škol již některé biopotraviny nakupují, nejčastěji brambory, zeleninu, nápoje, obilniny, těstoviny a luštěniny - cena oběda se průměrně zvedla do 10 procent

Vedoucí školních jídelen se shodují v tom, že největší překážkou pro zajištění většího podílu biopotravin je jejich vysoká nákupní cena a nedostatek informací o nabídce. Obě překážky se projekt snaží řešit.

Pedagogové z pilotních škol jednoznačně zavedení biopotravin vítají, 95 procent dotázaných je pro, 73 procent pedagogů je také ochotno začlenit téma udržitelné produkce potravin do výuky a 90 procent souhlasí s tím, aby děti jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívily ekologickou farmu. Projektu se u pedagogů a vedoucích škol (myslí se ředitelé škol nebo vedoucí školních jídelen?)setkal s velkým nadšením a podporou.

S menší odezvou se projekt setkal mezi ekologickými zemědělci. Ze 71 oslovených ekofarem na Jižní Moravě a Vysočině dotazník vrátilo jen 6. Nejčastěji jsou ekofarmy schopny nabídnout bio brambory.

Vzhledem k tomu, že jak Jihomoravský kraj, tak Vysočina patří ke krajům s nejmenším počtem ekofarem, není výsledek neúspěchem. Brambory tvoří velkou část jídelníčku školních jídelen a patří ke komoditám nakupovaným v největším objemu. Pokud se je podaří nahradit za bio brambory, zvedne se při minimálním zvýšení nákladů poměrně razantně podíl biopotravin v jídelníčku. Problémem zůstává nedostatečná nabídka čerstvé bio zeleniny.

Principem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ je komplexní přístup k otázce biopotravin a ekologického zemědělství, jeho nedílnou součástí je vzdělávání žáků, rodičů a pracovníků školních jídelen. Proto se ještě letos uskuteční návštěva dětí na některé ekologické farmě, případně přednáška některého ekofarmáře ve škole. Během září proběhnou na všech pilotních školách „Bio dny“, kdy se budou obědy připravovat jen z biopotravin, pro děti budou připraveny zábavné hry a uskuteční se vzdělávací seminář pro kuchařky na téma „Jak zařadit biopotraviny do školního stravování“.

Další informace:
(1) Evropský sociální fond je zaměřen na podporu zaměstnanosti formou rozvoje lidských zdrojů, dalšího vzdělávání, modernizací služeb a rozvojem spolupráce.

(2) EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství. EPOS je nezávislá organizace, sdružující poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Jejím cílem je zvyšovat odbornou kvalifikaci ekologických zemědělců a pomoci zajistit ekonomickou stabilitu jejich farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

(3) Projekt „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ (zkratka Agro-Envi-Info) vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt realizuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), spolu s 15 partnery z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, včetně místně příslušných krajských úřadů.

Hlavní činnosti projektu:
předávání informací o agroenvironmentálně orientovaných programech Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy
poskytování poradenství, jak agroenvironmentálních programů využívat
poskytování informací o ekologickém zemědělství a biopotravinách
zajišťování vzdělávání ekologických zemědělců
informování o možnostech s nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady

(4) Seznam škol zapojených do projektu
MŠ Seifertova
Seifertova 6,
Jihlava 586 01

MŠ Čtyřlístek
Kubišova ul. 1291/7
674 01 Třebíč

Základní škola a mateřská škola Podomí
Podomí 155, PSČ 683 04

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Kněžice 109
675 21 pošta Okříšky

Waldorfská mateřská škola Brno
Božetěchova 15
612 00 Brno

SEV Rychta Krásensko

MŠ Pramínek
Heyrovského 11
635 00 Brno-Bystrc

(5) Seznam ekofarem, které nabídly biopotraviny:
František Vaněk, Čechov, Okříšky, tel: 568 870 123
Ing. Tomáš Kříšťan, Humpolec, tel: 602 857544
Jaroslav Žďárský, Březí, tel: 566 536 482
Agros Vyškov, ing. Miroslav Sádlo, Vyškov, tel: 517 350 705
Luboš Pospíšil, Holubí Zhoř, tel: 608 267 931

zdroj: EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Je váš sexuální život na vrcholu? Takhle to poznáte

Je váš sexuální život na vrcholu? Takhle to poznáte

Dnes | Možná vám občas proběhne hlavou otázka, jestli prožíváte ten nejlepší sex v životě, nebo vás ještě…

Nevěra ano, či ne? Tyto věci by vás možná nenapadly

Nevěra ano, či ne? Tyto věci by vás možná nenapadly

17. 1. | 6 | Nevěra je velmi často diskutované téma a také jeden ze základních bodů, které po sobě partneři ve…

Ženy prozradily: Jaké nevšední pomůcky jsme použily místo vibrátoru?

Ženy prozradily: Jaké nevšední pomůcky jsme použily místo vibrátoru?

16. 1. | Na trhu existuje spousta pomocníků, jejichž prostřednictvím docílíte při masturbaci orgasmu, ne…

Olga Havlová: První dáma v džínách a s cigaretou

Olga Havlová: První dáma v džínách a s cigaretou

14. 1. | Česká republika žije v posledních týdnech a dnech volbou prezidenta. My se na českou politiku…