Sedm center nadání

| Autor: Portál | Rubrika: Láska a vztahy

Dr. Howard Gardner z výzkumného střediska Harvardovy univerzity se stal dobře známým díky svému zkoumání lidské inteligence. Identifikoval sedm oblastí inteligence a zjistil, že každá lidská bytost má přinejmenším jednu z nich. Zdůraznil dále, že každá tato oblast se může rozvíjet a používat k tomu, aby dotyčná osoba vedla šťastný a produktivní život.

Následující kategorie jsou založeny na těchto oblastech inteligence. Označil jsem je jako „centra nadání“, což odráží moje osobní přesvědčení, že všichni lidé, muži, ženy či děti, jsou mnohem nadanější, než si kdy představovali.

Nadání pro jednání s lidmi
Lidé nadaní v této oblasti si dobře vedou v zaměstnáních, kde je důležitá komunikace s lidmi. Mají jedinečnou schopnost vnímat nálady, úmysly, emoce, motivace a přání druhých lidí. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, když pracují v následujících oblastech: vychovatelství, poradenství, prodej, trenérství, koordinační práce, hodnocení druhých, učitelství, vedení kurzů, nábor, dohled, spolupráce, vedení týmů, jednání, instruktáž, propagace.
Typickými profesemi jsou v tomto případě ředitel školy, učitel, personalista, sociální pracovník, prodavač, obchodní jednatel, ošetřovatel, arbitrážní rozhodčí, pracovník v informačních centrech, tiskový mluvčí, úředník pro styk s veřejností, sociolog, antropolog, politik, psycholog, vedoucí kurzů, podnikatel nebo vyjednavač.Pohybové nadání
Lidé nadaní v této oblasti umějí dobře používat své tělo. Jsou dovední v tělesných pohybech, při zacházení s předměty a v koordinaci zraku a práce rukou. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, když pracují v následujících oblastech: organizování sportu nebo sportování, modeling, herectví, pantomima, tanec nebo jiné výkonné umění, montáže, opravy, restaurátorství, práce se dřevem, stavařství, řemeslná výroba, venkovní práce.
Typickými profesemi jsou profesionální sportovec, trenér, učitel tělocviku, fyzioterapeut, masér, chirurg, tanečník, herec, modelka, klenotník, mechanik, zemědělec, tovární dělník, tesař, řemeslník, choreograf, organizátor volného času nebo lesník.


Jazykové nadání
Lidé nadaní v této oblasti umějí dobře pracovat se slovy. Mají jedinečnou schopnost vést jednání, bavit ostatní, instruovat nebo psát. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, když se angažují v psaní, vyučování, přednášení, debatování, vyjednávání, naslouchání, instruování, vyprávění příběhů, korekturách, jazykovědě, zpravodajství, vydavatelství a cizích jazycích.
Typickými profesemi jsou spisovatel, novinář, právník, sekretářka, učitel jazyků, hlasatel, logoped, překladatel, vydavatel, kurátor nebo knihovník.Emoční a duchovní nadání
Lidé nadaní v této oblasti jsou dobří v poznávání lidského nitra, ať už svého či druhých. Vynikají v duchovním a filozofickém myšlení, jsou introspektivní a naladění na pocity lidí ve svém okolí. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, pokud se angažují v poradenství, pomoci druhým, psaní, plánování a organizování, řešení problémů, vytyčování cílů, hloubání, rozpoznávání příležitostí, znalectví nebo oceňování a v práci mimo kolektiv.
Typickými profesemi jsou duchovní, psycholog, terapeut, plánovač, poradce, sociální pracovník, podnikatel, vedoucí kurzů nebo učitel filozofie, psychologie nebo náboženství.


Hudební nadání
Lidé nadaní v této oblasti umějí dobře vytvářet rytmy a melodie, říká se o nich, že mají „dobrý sluch“ a hudební paměť, umějí udržovat tempo, zpívat, hrát na hudební nástroje a citlivě naslouchat hudbě. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, pokud se zabývají následujícími činnostmi: zpěv, hra na hudební nástroj, komponování, aranžování hudby, dirigování, vyučování hudbě, analýza a hodnocení hudby (hudební publicistika) a hudební úpravy.
Typickými profesemi jsou dirigent, učitel hudby, diskžokej, ladič pian, hudební skladatel, muzikant, hudební terapeut, hudební technik, sbormistr, zpěvák, nástrojař.Vizuální a prostorové nadání
Lidé nadaní v této oblasti umějí přetvářet myšlenky do obrazů a trojrozměrného prostoru. Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, pokud se zabývají designérstvím, vynalézáním, mapováním, navigováním, fotografováním, návrhy interiérů, projektováním, ilustrováním, kresbou, malováním, výtvarnou výchovou, choreografií, reklamou a vizuální prezentací, filmem a jiným vizuálním znázorněním.
Typickými profesemi jsou architekt, vynálezce, choreograf, pilot, navigátor, sochař, bytový architekt, grafik, majitel reklamní agentury, topograf, fotograf, učitel výtvarné výchovy nebo výtvarník.


Logické nadání
Lidé nadaní v této oblasti vynikají v práci s čísly, v logickém uvažování, ve vytváření hypotéz, v myšlení z hlediska příčiny a důsledku a v myšlení ve vzorcích a pojmech.


Jsou nejšťastnější a nejvíce vynikají, pokud se zabývají počítáním, vytvářením hypotéz, výpočetní technikou, programováním, statistikou, odhadováním, účetnictvím, revizemi účtů, systematizováním, vědeckým výzkumem, ekonomickými teoriemi a finančním plánováním.
Typickými profesemi jsou pojišťovací agent, ekonom, bankéř, učitel přírodních věd, účetní, nákupčí, počítačový analytik, matematik, vědec, statistik, knihovník, auditor nebo finanční analytik.
Možná jste identifikovali jednu, dvě nebo i více oblastí, které vám nebo vašim dětem odpovídají. A budete mít ještě lepší představu, až si projdete soupisy center nadání. Překládám jednu verzi pro dospělé a jednu verzi, kterou vyplníte pro svoje děti. Je dobré si udělat dostatek kopií, abyste měli soupis pro každé dítě zvlášť.(Pokud Vás toto zaujalo, můžete si udělat podrobný test, ve kterém zjistíte nadání vaseho dítěte - test najdete v knize Chytrá výchova)


Ukázka je z knihy: Chytrá výchova
Jak rozvinout v dětech to nejlepší
Autor předkládá čtenářům hlavní zásady úspěšného výchovného programu (tzv. Chytré výchovy), který mohou využít rodiče dětí od 3 do 16 let. S pomocí kroků Chytré výchovy mohou rodiče efektivně zvládnout nejčastější výchovné problémy, jako dětské odmlouvání, nepořádnost, lhaní, pomoc doma, agresivitu, učení, práci na domácích úkolech apod. Program Chytrá výchova zároveň dětem pomáhá objevit a rozvinout jejich talenty a nadání, což podpoří jejich zdravé sebevědomí a rodinné vztahy.

Vydalo nakladatelství Portál

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

Lidmila Daňková: Přežila Terezín, 13 spolužáků bylo zabito

Včera | Lidmila Daňková poklidně studovala gymnázium, když k ní do třídy vtrhlo gestapo a spolu s ní…

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

ŽANETA (47): Topím se v dluzích, partner o tom neví

Včera | 14 | Žaneta má za sebou drsný rozvod, ale teď by mohla být konečně šťastná, protože potkala skvělého…

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

Má velký penis? V těchto polohách si ho užijete i vy

21. 3. | Říká se, že na velikosti nezáleží, ale ty zkušenější z nás vědí, že co je příliš malé nebo příliš…

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

KAMILA (54): Dcera chodí s naším kamarádem, chceme jejich rozchod

20. 3. | 10 | Kamila má strach o svoji dceru, která se dala dohromady s výrazně starším mužem. Ten je navíc…