Ženy otevřely dosud nediskutovaná témata

| Autor: redakce | Rubrika: Láska a vztahy

Na druhém mezigeneračním kulatém stole pro ženy, který pořádala Agentura GAIA v rámci projektu "Quo vadis, femina?", zazněla dosud nediskutované témata jako vztah domácí práce a domácího násilí, podíl žen na kapitálu, ženský komunitní život nebo reálné hrozby současných politických systémů.

Občanské sdružení Agentura GAIA uspořádalo v pořadí druhý kulatý stůl se ženami všech věkových kategorií. Kulatý stůl se konal v rámci projektu "Quo vadis, femina? -- vize žen o trvale udržitelném životě". Jeho cílem je popsat ženskou každodennost, ženské hodnoty a nahlížení na svět tak, aby se staly součástí hlavních myšlenkových proudů moderní společnosti. V závěru projektu koncem roku 2007 má být naformulována vize žen o společné budoucnosti a trvale udržitelném životě. Diskuse se zúčastnilo sedmnáct žen z Prahy, většinou středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaných. Stejně jako na předešlých generačních a jednom mezigeneračním kulatém stole zpracovávaly témata domácí práce, ekonomická nezávislost, společenská závislost a kdo vládně světu. "Témata projektu jsem vybrala na základě bohatých osobních zkušeností a práce se ženami od počátku devadesátých let. V různých životních obdobích se dotýkají každé ženy a jsem přesvědčená, že jejich analýzou lze situaci žen v naši společn! osti mnohem lépe pochopit a změnit k lepšímu" vysvětluje autorka a vedoucí projektu Marie Haisová a dodává: "Komunikace žen napříč generacemi je pro nás nesmírně důležitá, abychom mohli porovnat priority různých věkových skupin a najít konsensus v klíčových tématech a aktivitách".

Na druhý mezigenerační kulatý stůl byly pozvány jiné ženy než na předešlý kvůli srovnání, jak se obě skupiny liší ve svých názorech, ale především v čem se shodují. V souvislosti s domácností účastnice diskuse vyjádřily podobně jako předcházející skupina názor, že domácí práce stále zůstává společnosti skrytá, morálně a finančně nedoceněná, přestože jde prakticky o druhé zaměstnání, velmi náročné na čas a energii. "I když se v mnoha rodinách dnes lidé dokáží domluvit a práci si rozdělit, přetrvává skryté očekávání, že by domácí práce měla dělat hlavně žena" uvedly v prezentaci výsledků své pracovní skupiny dvě vysokoškolské studentky. Účastnice diskuse dále upozornily, že toto očekávání může v! krajním případě vést k domácímu násilí a psychické manipulaci! se ženo u. Podobně jako na jiných kulatých stolech naopak ocenily možnost placených služeb pro domácnost, které z ženy částečně snímají břemeno a lze v nich v finančně vyjádřit hodnotu domácí práce. Na ekonomickou nezávislost účastnice diskuse nahlížely jako na jednu z cest ke zlepšení celkové situace ženy ve společnosti.

Současný stav vyjádřily statistickým faktem, že ženy v celosvětovém měřítku vlastní pouze jedno procento veškerého majetku. "Dostatek finančních prostředků znamená pro ženu možnost seberealizace, svobody pohybu a tím pádem i rozšíření myšlenkového obzoru. Navíc majetnější ženy mají větší možnost pozitivně ovlivňovat své okolí, podporovat charitu nebo ekologické projekty" vysvětlila mluvčí jedné z pracovních skupin. Na druhé straně ženy vyjádřily znepokojení, že ve společnosti ovládané spíše egoismem a maximalizací zisku může bohatství u žen stejně jako u mužů být příčinou sebestřednosti, zotročení penězi, ztráty empatie a kontaktu s reálnými problémy společnosti. K! tomu podle účastnic diskuse přispívá i fakt, že ekonomicky silných žen je velice málo a ve své pozici zůstávají osamělé. U tématu společenské závislosti se ženy narozdíl od předešlých kulatých stolů soustředily na konkrétní přínos žen pro celou společnost. Ten vidí především ve vnášení ženského principu a tzv. měkkých hodnot do společnosti. Zdůraznily však také ekonomické aspekty, neboť ženy stále berou v průměru nižší platy než muži a zcela bez finančního ohodnocení vedou domácnosti a vychovávají své děti, tedy jednotlivce, z nichž se společnost skládá.

Za neméně důležitý přínos účastnice diskuse považovaly roli ženy při rozvíjení sociálních kontaktů a mezilidských vztahů. "Bohužel vliv společnosti na ženy je stále větší než vliv žen na společnost. Příležitost jak tuto situaci změnit by mohl být rozvoj komunitního života žen a větší popularizace ženských témat a potřeb" shodly se ženy. Na druhém mezigeneračním kulatém stole ženy poměrně konkrétně rozpracovaly téma kdo vlá! dne světu. Zatímco v předešlých diskusí ženy jmenovaly spíš ab! straktní hodnoty, zde pracovaly s reálnými mocenskými vztahy. S první skupinou se shodly na tom, že světu vládnou bílí heterosexuální muži. Dále pak finační kapitál, silné osobnosti, ale samozřejmě také legitimní vůdci a vůdkyně. Za největší hrozby současných mocenských systémů ženy považují ohrožení Třetího světa, vykořisťování přírodních a lidských zdrojů, soustředění moci do úzkého okruhu lidí, eskalaci agrese, rozpínavost západní kultury a terorismus jako reakce uvedené fenomény.

zdroj: Agentura GAIA - http://www.quovadisfemina.cz/

Komentáře

Komentářů celkem: 2
co? olimp 13. 2. 2007 | 19:38
ZPRÁVA O ROZKLADU RODINY VĚTŠINA LIDÍ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV- MATERIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA,proto se… www.andele-svetla.cz 4. 1. 2007 | 17:21

Další články z rubriky

Má váš partner krizi středního věku? Udělejte těchto 5 věcí

Má váš partner krizi středního věku? Udělejte těchto 5 věcí

Včera | Změnil se váš manžel po padesátce a vy máte najednou pocit, že ho vůbec neznáte? Příčinou může být…

Zdena (52):  Na manžela jsem alergická. Nedokážu ho ale opustit

Zdena (52): Na manžela jsem alergická. Nedokážu ho ale opustit

17. 8. | 16 | Po letech soužití některé páry začnou být na sebe doslova hnusné. Jeden druhého iritují…

Problémy ve vztahu? Možná jste žena, se kterou muž nikdy nevydrží

Problémy ve vztahu? Možná jste žena, se kterou muž nikdy nevydrží

17. 8. | Máte problémy ve vztazích, žádný vám dlouho nevydrží a vy přemýšlíte, kde je asi zakopaný pes?…

ALENA (43): Manžel se mnou nechce spát. Prý jsem tlustá

ALENA (43): Manžel se mnou nechce spát. Prý jsem tlustá

15. 8. | 21 | Alena je na dně. Po dvou dětech nenápadně přibírala, až se jí váha vyšplhala na 90 kilo. Snaží se…