Jak na celulitidu ?

| Autor: Petr Fořt RNDr. ,CSc | Rubrika: Trendy

Nadváha může a nemusí být spojena s jedním, z pohledu "postižené" dívky nebo ženy pouze estetického problému, který je celulitida. Přesto se o ní mluví především v souvislosti s nadváhou. Problém, který neohrožuje život, dokonce nemá ani přímou souvislost se zdravotními obtížemi, zato dokáže nejen kazit náladu, ale dokonce působit komplexy.

Jak na celulitidu ?


Nadváha může a nemusí být spojena s jedním, z pohledu "postižené" dívky
nebo ženy pouze estetického problému, který je celulitida. Přesto se o ní mluví především
v souvislosti s nadváhou. Problém, který neohrožuje život, dokonce nemá ani přímou
souvislost se zdravotními obtížemi, zato dokáže nejen kazit náladu, ale dokonce působit
komplexy. Nicméně spojitost s možnými zdravotními problémy nelze absolutně vyloučit.

Podivný latinský název označuje poruchu, téměř výhradně vázanou na ženské
pohlaví, často lidově nazývanou "pomerančová kůže". Nelze seriózně určit
četnost výskytu, neexistuje žádná evidence. Osobně odhaduji počet "postižených"
asi na 20 % ženské populace, ale to možná přece jenom přeháním.

Celulitis je, přeloženo do češtiny, zánět buněk! Přesto se tato porucha nepovažuje
za onemocnění. Proto se "neléčí", zato se sní bojuje všemi možnými i
nemožnými prostředky, především kosmetickými zásahy a fyzikálními postupy.


Vrozená dispozice nebo onemocnění ?

Je nutné to zde řešit? Asi to skutečně není podstatné - z pohledu postižené
osoby. Nicméně má to zásadní význam z hlediska odborného. Podívejme se tedy, co o
tomto problému uvádějí některé seriózní publikace.

Praktický slovník medicíny (vyd.Maxdorf 1998) uvádí hned tři druhy
celulitidy. Nejčastější je stav, kdy dojde k degenerativní změně podkožního, především
tukového vaziva na stehnech a hýždích mladých žen. Porucha je velmi často dána
typologicky.Vazivová septa vtahují kožní povrch a tím vznikají v kůži hrboly. Zdá
se, že tento stav je skoro výhradně příčinou celulitidy. Dále existuje
tzv.streptokoková velulita, jedná se tedy o zánět podkoží způsobený bakteriemi. Bývá
však provázena horečkou. Nelze však vyloučit, že tyto spojitosti jsou přehlédnuty
(pozn.aut.). Třetí možnost je zánět, zaviněný anaerobními bakteriemi - tzv.klostridii
(spojitost s plynatou snětí).

Rodinná encyklopedie alternativní medicíny (vyd. Reader´s Digest Výběr)
popisuje celulitidu jako proces ukládání tuku ve formě "hrudek" v podkoží
na zadních stranách stehen, paží, hýždí a na břiše a bocích. Podstatný rozdíl
oproti první publikaci.

Teorie vytvořená alternativní medicínou hovoří o tom, že celulitidu způsobuje
hromadění odpadních látek ve tkáních. Vytvářejí se jakési váčky z vázané
vody, tuku a nečistot. Ťdajně tento stav zvyšuje riziko krevních sraženin.

Poznámka autora :

na tomto místě musím připojit poznámku v tom smyslu, že riziko vzniku krevní
embolie naprosto nehrozí, pravděpodobně se totiž jedná o špatný překlad. Pouze
teoreticky je možné, že existuje určité, spíše zanedbatelné riziko vzniku tukové
embolie v případě, že by ji vyprovokovala nějaká velmi agresivní masáž nebo nešňastná
náhoda, nebo chirurgický zákrok).


Jídlo jako jed, jídlo jako lék ( vyd. Reader´s Digest Výběr) uvádí
teorii, formulovanou významnými anglickými vědci. Ti považují celulitidu za stav,
který nemá nic společného s výše uvedenou teorií ukládání vody a toxických látek.
Podle jejich názoru jsou zásadní příčinou ženské hormony, způsobující zvýšené
ukládání tuku do zásob pod kůží na specifických místech těla. Ťvaha je to
logická když uvážíme, že celulitida je problém výlučně ženského pohlaví. A co
jiného by po "vnitřní stránce" mohlo více odlišit obě pohlaví než
hormony? Jenomže, ani tato teorie asi není zcela dokonalá. Konečně jako jakákoliv
jiná.

Klasická medicína (citováno z materiálů jednoho z tuzemských specialistů)
považuje celulitidu za specifický problém žen v přechodu a období po něm, což by
tedy současně znamenalo potvrzení teorie vlivu ženských hormonů. Tato teorie však
prohlašuje celulitidu za stav zcela fyziologický, to znamená zcela "normální".
Jedinou doporučenou léčbou tudíž je "víc zeleniny, ovoce a pohyb" !

Poznámka autora :

moje připomínka se v tomto případě týká logiky : jak je možné, že celulitidou
trpí již dívky v pubertě? A kromě toho - celulitida postihuje jak ženy trpící nadváhou,
tak také dívky a ženy skutečně velmi štíhlé. Není tedy závislá na věku.


Understanding normal and clinical nutrition (West Publ.comp.1994) je vysoce
odborná publikace uvádějící, že se nejedná o specifický "hrudkovitý
tuk", ale o proces, probíhající pouze v tukových podkožních tkáních, kde dochází
k postupné vazbě pruhů pojivové tkáně k pod kůží ležícím svalům. Tím se tkáň
stahuje a vznikají dolíčky, viditelné především tam, kde je uloženo více tuku. Přitom
zdůrazňuje že tuk, který je pod kůží místě celulitidy není odlišný od toho,
který je uložen pod kůží na jiných místech těla. Problém prý zmizí, když se významně
sníží vrstva podkožního tuku v místech celulitidy.

Poznámka autora :

Tato publikace je tedy ve svých závěrech totožná s prvně citovaným "slovníkem".
Mám však námitku k části textu, protože je známo, že problém nezmizí, když
"postižená" zhubne má-li dokonce "z čeho". Nejsem si jist zda
principiálně může zmizet, protože není jasné, zda poškození podkožního vaziva
není nevratné. Také není pravda, že tukové buňky na všech místech těla jsou
stejné. Nejsou - liší se například a především citlivostí k hormonům.
Obezitologové také často tvrdí, že je nemožné zhubnout jen na tom místě těla,
které si určíte. Praxe ukazuje, že to možné je.


Nejprve tedy shrnutí, poté návrhy na řešení


Celulitis je evidentně problém dědičně založený - a to je na tom to nejhorší

Celulitis, byň vrozená se však nemusí rozvinout (alespoň ne v aktivním věku), pokud
si riziko včas uvědomíte a včas podniknete preventivní opatření

"Spuštění" procesu, negativně ovlivňujícího stav k celulitidě náchylné
tkáně, je zřejmě vyvoláno kombinací souběžného působení několika nepříznivých
faktorů, přičemž já osobně za nejdůležitější pokládám kombinaci poruchy podkožního
vaziva a hormonální nerovnováhu. Obojí má řadu příčin. Tím si také vysvětluji
názorovou rozdílnost.


Mezi vyvolávající faktory patří poškození vaziva v důsledku vrozeného
nedostatečného enzymatického vybavení. Dojde k "překřížení" vláken
vaziva, které mají bílkovinný charakter. Stav se anglicky nazývá "crosslinkage".
Proto se stav zhoršuje v důsledku procesu stárnutí, kdy jsou tímto procesem postupně
zasahovány i další části podkožního vaziva na jiných místech těla. Jinou s
kolagenem související poruchou je tzv. kolagenóza, což je tzv. "systémové
onemocnění" způsobené pravděpodobně poruchou imunity ( organismus bojuje proti
vlastní tkáni). Výsledkem může skutečně být chronický zánět postižené tkáně.
Nyní jde o to, zda toto může být příčina celulitidy.

Jednou z příčin však může být také nevhodná výživa, na prvním místě možná
nedostatek vitamínu C, ale asi jen v kombinaci s poruchou využití glukózy. Jinými
slovy, která z dívek od útlého věku konzumuje mnoho jednoduchých cukrů a má k
celulitidě dispozice, může na to poměrně brzy doplatit rozvojem celulitidy. Zatím však
nemám oficiální zprávy o tom, že by někdo studoval závislost mezi cukrovkou 2.typu
(nezávislou na inzulínu) a celulitidou.


Dalším možným faktorem je doopravdy již zmíněné hromadění katabolitů v tukové
tkáni, uložené v podkoží a v tekutině vázané v jejím okolí, k němuž dojde
"díky" neprůchodnosti lymfatických cest (lymfa proudí pouze tehdy, je-li
"poháněna" svalovou aktivitou nebo masáží).

Za nepravděpodobnou považuji hypotézu hovořící o tuku "tekoucím, resp. padajícím"
v důsledku gravitace. Znamenalo by to mimo jiné, že postiženým ženám by podkožní
tuk postupně "spadl z hýždí a stehen až ke kolenům. Také bych vůbec
neodsuzoval teorii o ukládání škodlivin do podkožního tuku v místě celulitidy. To
proto, že tuk je velmi dobrým "rozpouštědlem" pro chemikálie, přijaté
stravou nebo vzduchem a tím i jejich ideálním skladištěm. Je prokázáno, že rychlé
hubnutí může způsobit intoxikaci z vlastního tuku uvolněnými polychlorovanými
bifenyly.

Vztah celulitidy k ženským hormonům je v každém případě jedním z nejlákavějších
možných vysvětlení především dojde-li z jakýchkoliv důvodů k nerovnováze mezi
estrogenem a progesteronem a to ve prospěch estrogenu (stejně jako v případě
premenstruálního syndromu). Možný je také vliv případné mimořádné produkce
prolaktinu a některých dalších hormony stimulujících působků produkovaných hypofýzou.
To by bylo vysvětlením skutečnosti, že celulitida postihuje NEJEN starší ženy.


Dosud jsem se nezmínil o možnosti nepříznivého vlivu nedostatečně funkčních
ledvin a jater, případně obou zmíněných orgánů. Je to teorie lákavá, protože má
svoji logiku. Játra odstraňují toxické látky a pokud to nečiní, ty se hromadí v oběhu
a musí být vylučovány ledvinami. Pokud ledviny nepracují dobře nebo neumějí některou
toxickou látku vyloučit, vždy nastane nějaký problém. Proč ne zrovna celulitida.
Pokud uvážíme, že jsou to právě ženy jakéhokoli věku, které téměř nekonzumují
tekutiny (a trpí v důsledku toho obtížemi jako je zácpa, ledvinové a žlučníkové
kameny a podobně), nebylo by se čemu divit. Toxické zplodiny metabolismu i nepříznivě
působící látky přijímané stravou se v tom případě musí v organismu někam
"uschovat". Ideální skrýší je tuková tkáň, která je z fyziologického
pohledu výhodná především proto, že má relativně malý metabolický obrat (to
znamená, že se v buňkách tukové tkáně v podstatě mnoho neděje). Obdobou nepříliš
fungujících ledvin a jater mohou být nefungující střeva - to jen podporuje riziko
vzniku zácpy, která je jednou z příčin zvyšování koncentrace toxických látek a
jejich ukládání do tukových zásob.

Poslední, přitom však zcela zásadní otázkou ("nakousnutou" vlastně již v
bodě číslo 4) je, do jaké míry je celulitida skutečně onemocněním a to onemocněním
nikoliv metabolickým nebo hormonálním, ale vyloženě zánětlivým. Zánět totiž bývá
spojen se zvýšeným prokrvením a tím také zvýšenou teplotou v postiženém místě,
hromaděním bílých krvinek a zvýšenou hladinou různých tkáňových hormonů včetně
histaminu. Zdá se, že nic takového zde však neprobíhá. V tom případě není název
celulitis oprávněný a postižení by se mělo nazývat celulitósa.


Prevence a "léčba"


Jsem přesvědčen, že celulitidu je možné do značné míry zvládat jak výživovými,
tak i fyzikálními prostředky. A to je pro postižené to nejdůležitější !


Co a jak se nyní používá

A/ Lymfatické masáže, někdy vtipně spojené s prohříváním nebo
dokonce elektrostimulací, zábaly včetně použití bylin (skořice, zázvor) a dalšími
fyzikálními prostředky včetně baromasáže, která do jisté míry nahrazuje
lymfatickou masáž. Některá kosmetická centra používají celotělové napařování
s použitím ozónu. To jsou současně postupy velmi dobře použitelné i při podpoře
procesu redukce nadváhy.


B/ Sport? Není na škodu postupy uvedené v bodě A obohatit o sportovní
aktivity. Celulitida je někdy patrná i u dívek mladších 15ti let! Prevence však vyžaduje
provozování sportu celoživotně. Celulitida totiž vynikne především v místech, kde
by jinak mělo být významné množství svalové hmoty.


C/ Bezkonkurenčně nejrozšířenější metody jsou ty, které nenutí
"postiženou" k jakékoliv významné osobní aktivitě. Pohodlnost a nedostatek
vůle je vysvětlením jejich velké obliby. Většina z nich se mylně domnívá, že
postačí natře-li si pravidelně postižené partie nějakým do značné míry nepříliš
účinným proticelulitidovým krémem a zabalí tuto část těla na pár hodin nějakým
zábalem. Většinou se nic podstatného nestane. V případě použití nevhodného krému
a dlouhotrvajícího zábalu, dráždícího citlivou pokožku spíše jen stoupá riziko
vzniku kontaktního ekzému. Nicméně nelze vyloučit, že nejnovější typy "krémů
proti celulitidě" jsou sestaveny tak, že jejich efekt je příznivý! Nekupujte však
prosím žádné levné krémy proti celulitidě.


D/ Metoda uváděná jako nejmodernější a nejúčinnější v redukci objemu
podkožního tuku je - chlazení! V podstatě účinkuje tak, že místo "zapaření",
to znamená prohřátí spojeného se zvýšeným prokrvením, využívá efektu prvotního
podchlazení, po jehož skončení vzniká relativní přehřátí ve vyšší míře než
v případě, kdy se rovnou zahřívá. Jde o reflexivní zvýšení prokrvení podchlazené
části kůže. Metoda by však mohla mít jeden zásadní háček - pokud by chlazení
trvalo relativně dlouho a opakovalo se často, v důsledku adaptace na chlad by se v
chlazených místech začal hromadit podkožní tuk jako adaptace na vnější podmínky.
Připomínám často u plavkyň pozorované zvýšené hromadění podkožního tuku v důsledku
adaptace na chladnou vodu. Podobně je tomu u obyvatelů polárních krajin.

Masážní prostředky a kosmetika, jejímž cílem má být dopravit účinné látky
na místo činu, tj. hlouběji do podkoží, údajně nesplňují to, co je od nich očekáváno.
Zcela bez problémů není ani užívání některých účinných látek vnitřně, jak
je tomu v případě redukce nadváhy jako takové. Na druhé straně je třeba zdůraznit,
že kombinace cvičení, lymfatické masáže, zábalů a aplikace kvalitních krémů
mohou celkově VELMI prospět. A to tím spíše, jsou-li kombinovány s vhodnou stravou a
vybranými potravinovými doplňky. Troufám si proto bez záruky doporučit speciální
produkty Neways a to také proto, že mimo jiné mají jednu velkou přednost - neobsahují
nevhodné nebo rizikové chemikálie. Konkrétně se jedná o Skinny Dip, po němž se
aplikuje "S" Cream. Po různých kůrách se používá Snap Back nebo Firm Up,
podporující napnutí kůže. V každém případě efekt pocítíte, byň by to nebylo přímo
zázračné "vyléčení".


E/ Doporučeníhodné jsou očistné kůry


F/ Potravinové doplňky, které mohou být užitečné :

Omega-3-mastné kyseliny (pupalkový a brutnákový olej ve formě potravinového doplňku)

Lékořice (deglycirhinizovaná) (vnitřně)

Nikotinamid

DHEA

Antioxidanty (směs)

Směsi řady čínských bylin (např. Harmony a Bounty pro dospělé ženy od společnosti
Neways)

Karnitin

Přírodní analogy a stimulátory růstového hormonu (např. Biogevity spol.Neways)


Upozornění autora:

Některé nevhodné postupy však mohou způsobit spíše zdravotní poškození nebo zhoršení
stavu než přispět k odstranění celulitidy :

a/ rychlé a ještě k tomu nesprávně řízené hubnutí

zvyšuje se koncentrace toxických zplodin, které opět ukládají na obvyklých místech
a případně vedou k intoxikaci organismu včetně zhoršení stavu a činnosti jater a
ledvin.

b/ domácí "zábaly"

c/ liposukce nic v tomto směru neřeší, protože vina není pouze v tukuDalší články z rubriky

Jaro se blíží: Jaké bundy a kabáty si můžete pořídit už dnes?

Jaro se blíží: Jaké bundy a kabáty si můžete pořídit už dnes?

Včera | Únor se pomaličku chýlí ke konci a mnoho lidí už nedočkavě vyhlíží jaro. To si bude žádat obměnu…

Zhubněte tři kila za dva týdny! Stačí udělat si hodinu času denně

Zhubněte tři kila za dva týdny! Stačí udělat si hodinu času denně

19. 2. | Taky tak nerada vstáváte? Pak se ale ani nestihnete nasnídat, natož si zacvičit. Zkuste vstávat o…

Vytaste drápky: Jak mít krásné a zdravé nehty

Vytaste drápky: Jak mít krásné a zdravé nehty

19. 2. | 1 | Hezké a upravené nehty by měly být samozřejmostí pro každou ženu, protože hned po obličeji jsou…

Dodejte vlasům zdraví: Vyrobte si výživné zábaly z domácích surovin

Dodejte vlasům zdraví: Vyrobte si výživné zábaly z domácích surovin

16. 2. | Zima dává zabrat celému tělu i vlasům. Často během zimních měsíců bývají mdlé, bez lesku a poničené…