Antidiskriminační linka nyní pomáhá také zahraničním spotřebitelům

| Autor: MS | Rubrika: Zábava

V rámci projektu Co je a není diskriminace se Sdružení obrany spotřebitelů ve spolupráci s Iuridicum Remedium věnuje diskriminaci při poskytování zboží a služeb. K diskriminaci spotřebitele dochází z nejrůznějších diskriminačních důvodů, velmi častým je nerovné zacházení z důvodu státního občanství. Antidiskriminační linka s telefonním číslem 222 762 222 proto nově slouží i cizincům.

Na antidiskriminační linku se mohou obrátit tedy i zahraniční spotřebitelé, neboť linka je namluvena nově i v anglickém jazyce. Také oni se mohou informovat o obraně vůči podnikatelům, kteří s nimi pro cizí státní příslušnost či neznalost českého jazyka zacházejí neodůvodněně odlišně a znevýhodňují je. „Spotřebitelé mohou zanechat vzkaz, v němž popíší, co se jim přihodilo a uvedou na sebe telefonický, nebo emailový kontakt. U těch případů, které by skutečně mohly být diskriminací, navrhneme spotřebiteli způsob, jak se proti takovému jednání bránit. Pokud si volající nepřeje zanechat vzkaz, může se po stisknutí příslušného tlačítka dozvědět, jak se bránit vůči diskriminačnímu jednání při poskytování zboží a služeb“, říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová.
Typickým příkladem diskriminace, které cizinec může být vystaven, je účtování vyšší ceny než českému spotřebiteli za poskytnutí srovnatelné služby či zboží, nebo odmítnutí přístupu k určité jinak veřejně poskytované službě. Jiným případem je poskytnutí neodůvodněně méně výhodných podmínek. Avšak je nutné si uvědomit, že ne každé odlišné zacházení je diskriminací. Pokud podnikatel účtuje cizinci za poskytnutí zboží či služby vyšší částku něž českému spotřebiteli, přičemž jde například o službu vyšší kvality, o diskriminaci nepůjde. Ze zkušeností víme, že k diskriminaci cizinců dochází zejména v oblastech cestovního ruchu, pohostinství, taxi služeb, telekomunikačních služeb a také směnárenské činnosti.

V oblasti telekomunikací se často setkáváme s nepřiměřeným požadavkem na poskytnutí vratné volací jistiny pouze pro zahraniční klienty, nepřiměřeným rozdílem ve výši vratné zálohy na základě trvalého pobytu a také rozdílnými podmínkami pro vrácení této kauce. Byli jsme také svědkem případu, kdy provozovatel směnárny využil neznalosti českého jazyka svého zákazníka a naúčtoval mu neodůvodněně nižší kurz než česky hovořícímu spotřebiteli. A právě z těchto důvodů se snažíme, aby i zahraniční spotřebitelé věděli, že je diskriminace v České republice protiprávní a jak se konkrétně diskriminaci bránit.

Tento text byl publikován v rámci projektu Co je a není diskriminace, spolufinancovaného z programu EU Transition Facility, spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti.


zdroj: SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
www.spotrebitele.info

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává časopis SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese www.spotrebitele.info/kodex

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

24. 4. | Do Ulice vtrhlo jaro a s jejími obyvateli pěkně zatočí. Digi začíná pochybovat o svém vztahu,…

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

18. 4. | Velikonoce v Ulici skončily, ale jejím obyvatelům klid nepřinesly. David bude opět pod nátlakem…

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

10. 4. | Osudy obyvatel Ulice jsou čím dál víc dramatické a nikdo nemá chvilku klidu. Tereza bude muset…

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

3. 4. | Život lidí v Ulici se nezklidní ani krátce před velikonočními svátky. Terezu a Davida vyděsí…