Azylové domy pro ženy i muže

| Autor: redakce | Rubrika: Zábava

Azylový dům je podaná pomocná ruka. Jen nerozumný po ní plivne, nebo nepřijme

Azylové domy pro ženy i muže

"Azylový dům je podaná pomocná ruka.

Jen nerozumný po ní plivne, nebo nepřijme…"


Většina těchto domů poskytujících určitý azyl pro občany v nepříznivé
životní situaci, je určena pro matky s dětmi, tyto domy jsou oficiálně nazývány


Azylovými domy pro matky s dětmi:

Cílovou skupinu tvoří matky s dětmi, osamělé a těhotné ženy. Azyl
lidé kontaktují sami nebo prostřednictvím některé státní či nestátní
organizace. U některých azylových domů je podmínkou přijetí podání písemné
žádosti o přijetí, a to na místním úřadu. Dále musí nastat alespoň
jedna z následujících situací: • matčiny stávající bytové podmínky se staly nevyhovujícími (např.
  velký počet lidí v jednom malém bytě)

 • soužití s partnerem, manželem je neúnosné (různé formy týrání)

 • matka s dítětem nemá kde bydlet


Žádná jiná omezení pro přijetí nejsou (např. věkové, počet dětí...).
Většina zařízení vede pořadník čekatelek na azyl, kde bývá cca 20
uchazeček, řada žen z něho vypadává (po delší době není jejich situace
již aktuální). Nájemné se pohybuje v rozmezí kolem 1100 až 4800 Kč v závislosti
na rozměrech a vybavenosti bytu (údaje jsou z města Prahy). Matky by měly v
tomto azylu zůstat nejdéle půl roku, ale pokud se aktivně podílejí na řešení
bytové situace a prozatím se nemají kam uchýlit, je jim pobyt prodloužen.

Klientky se téměř vždy nacházejí v obtížné sociální, vztahové, osobní
či celkově životní situaci. Např. mladé dívky přicházející z ústavní
výchovy, většinou již novopečené matky, ženy a dívky sexuálně zneužívané,
z dysfunkčního rodinného prostředí, ohrožené či již zasažené
alkoholismem či drogovou závislostí, oběti domácího násilí, ženy v
rozvodových a porozvodových situacích.

Každá klientka prochází vstupním pohovorem, při němž sociální
pracovnice mapuje její sociálně právní situaci a psychický stav. S budoucí
obyvatelkou azylu je sepsána smlouva (ta je sepisována individuálně a často
obsahuje některé podmínky, které směřují k řešení klientčiny nepříznivé
životní situace), zároveň se svým podpisem zavazuje dodržovat domácí řád.
Některá domy provozují tzv. komunitu, a to formou odborné přednášky na
vybrané téma nebo společnou komunikací za přítomnosti sociální
pracovnice. Smlouva je s klientkou uzavírána na dobu určitou, nejčastěji na
tři měsíce, tuto dohodu je možné prodloužit, což se děje individuálně
(každý azylový dům má samozřejmě jiné podmínky). Azylové domy obvykle
poskytují vedle ubytování sociální poradenství a pomoc v rámci azylového
zařízení, dále nabízí psychologické poradenství a možnost několika typů
psychoterapie. Průměrná doba pobytu je kolem tří až čtyř měsíců,
nejdelší pobyt byl údajně dva roky. Jako ideální se jeví šest měsíců.
Zhruba polovina klientek je schopna se postarat o sebe i své děti bez větších
problémů za předpokladu vyřešení bytové situace. S druhou skupinou
obyvatelek je nezbytná dlouhodobá systematická sociální práce, neboň často
jsou psychicky a sociálně nezralé, selhávají v rodičovské roli /a neuvědomují
si tuto skutečnost/.

Po skončení pobytu matky obvykle odcházejí buď: • do Domova pro matky s dětmi

 • do vlastního bytu, který jim přidělil bytový odbor příslušného
  obvodního či místního úřadu, kde měly své poslední trvalé bydliště,

 • nastěhují se k novému příteli

 • vrátí se tam, odkud se uchýlily do azylového domu, a to i přesto, že
  se podmínky nemusely radikálně zlepšit.


Azylové domy pro muže:

Některé azylové domy jsou naopak určeny pouze mužům, kteří jsou v
nesnadné sociální životní situaci. Poskytuje služby dvojího druhu: přechodné
ubytování v "noclehárně" a dlouhodobější pobyt v "ubytovně".

V noclehárně, je možné za minimální poplatek (v případě nedostatku peněz
hodinová práce při úklidu AD) prosté přespání se snídaní. Muž, který
o přespání požádá, nesmí být pod vlivem alkoholu, drog. Má-li nocležník
zájem o rozhovor s vedoucím Azylového domu či psychologem, pečovatel mu
setkání zprostředkuje.

Ubytovna: Projeví-li člověk v tísni přání bydlet v Azylovém domě
dlouhodoběji, může být přijat ředitelem AD. Takový muž musí mít zákonný
příjem (řádný plat či podporu v nezaměstnanosti, musí být v případě,
že je nezaměstnaný, registrován na Ťřadu práce. Zaměstnanci AD pomohou zájemci
o ubytování tyto požadavky naplnit (tzv. asistenční služba na úřadech).
Takovýto muž má stálé ubytování se snídaní a teplou večeří ve dvou až
čtyřlůžkových pokojích. Také pro tyto muže platí naprostá nutnost
poslušnosti vůči domácímu řádu AD. (řád zde není proto, aby klienty
trestal, ale aby umožnil soužití více lidí dohromady). Stejně jako pro
noclehárnu platí zákazy týkající se alkoholu a omamných látek. Pro
ubytované jsou v AD pečovatelé, ředitel a psycholog v pravidelných dnech a
hodinách.


Autor: Lenka V. 


Další články z rubriky

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

26. 12. 2017 | Starý rok nám pomalu končí a my už se začínáme těšit na to, co nám nachystal ten další, s osmičkou…

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

25. 12. 2017 | Na Boží hod, první svátek vánoční, se většinou chystáme na pořádný rodinný oběd. Je to také doba,…

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

24. 12. 2017 | Ať už u štědrovečerní večeře posloucháte klasické koledy, české vánoční písně nebo zahraniční…

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

22. 12. 2017 | Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě si najdete chvilku, kdy se…