Bojíte se teroristů ? Zaútočí na nás?

| Autor: Karel N. | Rubrika: Zábava

Včera, téměř po měsíci, odpověděly Spojené státy na teroristický útok v USA. Všichni nyní očekávají a obávají se dalšího odvetného útoku teroristů. Víme, že jsou to naprostí fanatici schopní všeho. Čeho se můžeme obávat? Zaútočí teroristé i v naší republice?

Bojíte se teroristů ? Zaútočí na nás?


Včera, téměř po měsíci, odpověděly Spojené státy na teroristický útok
v USA. Všichni nyní očekávají a obávají se dalšího odvetného útoku
teroristů. Víme, že jsou to naprostí fanatici schopní všeho. Čeho se můžeme
obávat? Zaútočí teroristé i v naší republice?


Podle některých zpráv jsou již teroristé na odvetný útok připraveni a
rozmístěni po celém světě. To může a nemusí být pravda, ale další útoky
lze v této době očekávat. Varovaly před tím i samotné Spojené státy.
Lze tušit, že útoky budou vedeny především proti USA a jejich spojencům.
Zda k něčemu podobnému dojde asi neovlivníme, i když můžeme být alespoň
maximálně ostražití a podezřelé osoby co nejdříve hlásit na policii. Měli
bychom se především seznámit s krizovým plánem a vědět, jak se v případě
ohrožení chovat.


Informujte se ve svém městě na možnosti úkrytu. V Praze je připraveno
ukrytí pro cca 40% obyvatel. Zdá se vám to málo? Průměr na celou republiku
je ale pouhých 15%. V Praze je asi 800 speciálních odolných krytů pro cca.
163 tis. osob. Pak je možné využít prostor Metra a Strahovského tunelu.
Mnoho krytů je však v současnosti využíváno jako sklepy nebo prádelny. Více
informací se snažte získat na oficiálních stránkách svého města. Pokud
nic nenajdete, neváhejte a zkuste zavolat na informační linku.

V Praze proběhne 10. a 11.října ukázka připravenosti prvků ochranného
systému hl. m. Prahy.


Individuální ochranou se rozumí především plynové masky, speciální
oblečení a další pomůcky. Podle nových zákonů zajišňuje stát tyto pomůcky
pouze pro děti a osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní
by si měli tyto pomůcky zakoupit sami. Na stránkách pražského
magistrátu
je dokonce seznam doporučených prodejen.


Měli byste také vědět, jak se při krizové mimořádné události
chovat.


Všeobecně:

zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusňte paniku,

informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již
nezasahují),

bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a
pokyny příslušníků zasahujících jednotek,

chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a
nemocným lidem,

neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby,

opusňte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci,

dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic,

nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy.


Při úniku škodlivé látky :

kolmo na směr větru opusňte ohrožený prostor. Není - li to možné,
vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater,

oznamte situaci na linku 150,

všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd., neopouštějte
budovu do obdržení informace, že je to možné,

při průniku škodliviny do vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou
ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům,

chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké a pod,),

při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím
vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte,

sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic.


V případě evakuace :

důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu
provedení bude různý a může být i velmi krátký

výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků
nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek,

nepodlehněte panice,

podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo,

bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských složek, vydávaných na místě
nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi,

při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní možnosti - vlastní
automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známých.


V případě nouzového opuštění bytu :

Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo
obsahovat :

osobní doklady, peníze a cennosti,

osobní léky a základní zdravotnické prostředky,

trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny,

tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šňávy a pod.,

toaletní a hygienické potřeby,

základní předměty denní potřeby,

bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač

bateriový rozhlasový přijímač

přikrývku, spací pytel,

náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek).


Při opuštění bytu nezapomeňte:

uzavřít všechna okna

vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu

pečlivě uzamknout byt


Jak se dozvíte, co se děje?

V každém městě by měl být nainstalován systém varování obyvatelstva
pomocí sirén. Určitě o nich víte, když se pravidelně testují. Varovných
signálů je více:


�Všeobecná výstraha�

Tento signál je vyhlašován trvalým tónem sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje
se v případě, kdy může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku
živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy),.. Tento varovný signál
se vyhlašuje především tam, kde obyvatelstvo není přímo ohroženo, ale
lze očekávat, že k tomu může dojít. Při vyhlášení tohoto varovného
signálu je nutné, aby obyvatelé sledovali zprávy místního rozhlasu, při očekávání
rozsáhlejšího nebezpečí i zprávy z rozhlasu a televize a řídili se vydanými
pokyny.


�Katastrofa� Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě, kdy došlo k ohrožení života a
zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy),
provozní havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí,
či jiné mimořádné situace většího rozsahu, kromě zátopové vlny a
povodní.


�Nebezpečí zátopové vlny� Tento signál je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě protržení tělesa
vodní nádrže nebo při rozsáhlých povodních.


�Požární poplach� Tento signál je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar
25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého
tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Nepoužívá
se k varování obyvatelstva.


V každém případě se vyplatí sledovat televizi nebo rozhlas. Ne všechny
stanice jsou ale povinni informovat o vzniklé situaci.


Věřme, že uvedené informace nebudeme potřebovat, ale lépe je o nich vědět.


autor: Karel


Další články z rubriky

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

24. 4. | Do Ulice vtrhlo jaro a s jejími obyvateli pěkně zatočí. Digi začíná pochybovat o svém vztahu,…

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

18. 4. | Velikonoce v Ulici skončily, ale jejím obyvatelům klid nepřinesly. David bude opět pod nátlakem…

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

10. 4. | Osudy obyvatel Ulice jsou čím dál víc dramatické a nikdo nemá chvilku klidu. Tereza bude muset…

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

3. 4. | Život lidí v Ulici se nezklidní ani krátce před velikonočními svátky. Terezu a Davida vyděsí…