Co očekávají zaměstnavatelé od svých nových pracovníků ?

| Autor: Milada S. | Rubrika: Zábava

Víme, jak je důležité získat a udržet si zaměstnání, které by nás těšilo, odpovídalo našemu profesnímu zaměření a slušně jsme si vydělávali. Proto se musíme před nástupem do nového zaměstnání, ale i v průběhu jeho trvání, zamýšlet nad požadavky zaměstnavatele. Co od nás očekává, co od nás požaduje.

Co očekávají zaměstnavatelé od svých
nových pracovníků ?


Víme, jak je důležité získat a udržet si zaměstnání, které by nás
těšilo, odpovídalo našemu profesnímu zaměření a slušně jsme si vydělávali.
Proto se musíme před nástupem do nového zaměstnání, ale i v průběhu
jeho trvání, zamýšlet nad požadavky zaměstnavatele. Co od nás očekává,
co od nás požaduje.


S určitosti víme, že pro činnost kterou budeme vykonávat, potřebujeme
odborné znalosti, vědomosti, které dodávají základ našemu výkonu, naší
produktivitě.

Nová současná, ale i budoucí realita, období celosvětové transformace,
vytváří procesy hlubokých změn, které zcela objektivně vyžadují od nás
pracovníků nové schopnosti, nové postoje v rámci pracovního procesu. Nový
přístup k práci zvyšuje výkon i kvalitu naší vykonávané práce. Je
pravda, že nové žádoucí charakteristiky se formují dlouho před tím, než
člověk vstupuje do světa práce.Víme, že jde o rodinu, školu, vzdělávání,
přátelé, ovzduší společnosti, společenské hodnoty.


Do žádoucích charakteristik úspěšné pracovní činnosti řadíme :


- komunikační dovednosti. Jde o oblast, která je přímo závislá
na naší osobnosti. V pracovním procesu umožňuje vzájemně si pracovně
rozumět, brát na sebe vztahovou odpovědnost, získávat potřebné informace,
pozitivně jednat, vyjednávat.


- schopnost týmové práce. V pracovním procesu je jen velmi málo
lidí, kteří pracují zcela samostatně a zcela samostatně dosahují výsledků,
většinou jde o špičkové vědce, umělce i sportovce. Většina lidí
spolupracuje s jinými lidmi a jejich prostřednictvím uplatňuje svou
efektivitu. Znamená to znát nejen svůj pracovní úkol, své pracovní zadání,
ale znát dobře lidi. Jejich přednosti, slabiny, pracovní metody, návyky a
hodnoty. Jistě všichni víme, že lidé jsou různí a proto k nim musíme různě
přistupovat. Pracujeme však skutečně s uvedenou realitou, tak jak bychom měli?
Zdá se, že málokdo z nás.


- učit se - tvrdě pracovat na sobě, na svém rozvoji. V dnešní
době organizace, pro kterou chceme pracovat, případně pracujeme, vyžaduje,
abychom se vzdělávali po celý život (viz vysoké školy - moduly celoživotního
vzdělávání). Jen tak můžeme být skutečně výkonnými pracovníky. Mění
se obsah práce, znalosti, metody práce. Uvedený proces se týká jak manažerů,
tak i zaměstnanců. U všech se vyžaduje pracovat samostatně, iniciativně,
tvořivě a umět v rámci své kompetence dobře rozhodovat.


- pracovat více než je povinnost. V západní literatuře je běžně
uváděn poznatek, který také dobře známe, že zaměstnavatel očekává od
svého pracovníka, že bude pracovat více než musí.To je vlastně náš
osobní přínos. Víme, že bychom měli do své pracovní činnosti vložit
jak svou hlavu, tak své ruce, ale i své srdce. Hloubka a míra zapojení
uvedených faktorů tvoří náš osobní přínos pro konkurenční schopnost
organizace, pro kterou pracujeme.


Vím, že pro mnohé z nás jde o velmi náročné požadavky. Chceme být úspěšní,
dobře hodnocení, mít dobré pocity z vlastní existence, dobře žít? Pak je
zcela nutné rozumět době, ve které žijeme, pracujeme. Iniciativně sledovat
jak splňujeme očekávání, které na nás naše organizace kladou a jaký je
v tomto směru náš osobní přínos.


Autor : Milada

Další články z rubriky

Místo křížal kabelky! V Hong Kongu vyrábějí doplňky z jablečných slupek!

Místo křížal kabelky! V Hong Kongu vyrábějí doplňky z jablečných slupek!

19. 10. | 2 | Zatímco my v Čechách začínáme sklízet jablka, vyrábět mošty a sušit křížaly, v Asii přišli na…

FOTOGALERIE: Podzim umí být krásný! Pokochejte se barevnou přírodou!

FOTOGALERIE: Podzim umí být krásný! Pokochejte se barevnou přírodou!

15. 10. | 3 | Pokud nejste vyloženě milovníci zimy a zimních radovánek, jistě vás konec léta a příchod podzimu…

První kalendář zrzků na světě: Dokonalá těla a zrzavé kštice!

První kalendář zrzků na světě: Dokonalá těla a zrzavé kštice!

11. 10. | Víte, že lidé se zrzavými vlasy tvoří jen necelá 2% lidské populace? Zrzky díky své výjimečnosti…

10 důvodů, proč je život po čtyřicítce lepší než ve dvaceti

10 důvodů, proč je život po čtyřicítce lepší než ve dvaceti

11. 10. | Zralý věk má obrovskou spoustu výhod. Tělo už sice nemá pružnost laňky a na čtení potřebujete buď…