Co prozradí ruce kolem obličeje?

| Autor: Portál | Rubrika: Zábava

Jak poznáte, když někdo lže? Rozeznávání neverbálních náznaků svědčících o neupřímnosti je jednou z nejdůležitějších pozorovacích dovedností, kterou si člověk může osvojit. Jaké signály o své neupřímnosti tedy lidé vysílají?

Co prozradí ruce kolem obličeje?Jak poznáte, když někdo lže? Rozeznávání neverbálních náznaků svědčících
o neupřímnosti je jednou z nejdůležitějších pozorovacích dovedností,
kterou si člověk může osvojit. Jaké signály o své neupřímnosti tedy lidé
vysílají?

Často používaným symbolem klamu a neupřímnosti jsou tři moudré opice,
které nic nevidí, nic neslyší a nic neřeknou. Postavení rukou v blízkosti
obličeje je základem gest, která naznačují klam a neupřímnost. Jinými
slovy řečeno, jestliže vidíme klam a podvod, jestliže o něm slyšíme nebo
tak sami hovoříme, často se pokoušíme přikrývat si rukama ústa, oči
nebo uši. Již jsem uvedl, že děti používají toto nápadné gesto poměrně
nezakrytě. Jestliže lže malé dítě, často si přikrývá ústa, jako by
chtělo zastavit neupřímná slova. Nechce-li dítě slyšet rodičovské výtky,
prostě si přikryje uši. Vidí-li dítě něco, co se mu nelíbí, zakryje si
oči dlaněmi nebo pažemi. S přibývajícím věkem se gestikulace rukama
kolem obličeje poněkud vytrácí a gesta ztrácejí na výraznosti. Přesto se
však objevují, jestliže člověk lže, zatajuje skutečnosti nebo je svědkem
lží. Neupřímnost a klam může zahrnovat i pochybnosti, nejistotu, lži a přehánění.

Klade-li člověk ruce kolem obličeje, nemusí to vždy znamenat, že lže.
Naznačuje to však, že dotyčný člověk k vám není zcela upřímný. Pečlivým
pozorováním ostatních gest své podezření potvrdíte nebo vyvrátíte.
Gesta rukou kolem obličeje nelze posuzovat samostatně, bez přihlédnutí k
ostatním gestům.


Zakrytá ústa

Zakrytí
úst je jedno z mála gest, které je u dospělého stejně výmluvné jako u dítěte.
Dlaň kryje ústa a palec se tiskne ke tváři, zatímco mozek dává ruce
pokyn, aby potlačila neupřímná slova. Někdy člověk pokládá na ústa jen
několik prstů či dokonce sevřenou pěst, ale význam zůstává stejný.

Gesto zakrytých úst by se nemělo zaměňovat s hodnotícími gesty, jimiž se
budeme zabývat později. Mnoho lidí se snaží zamaskovat zakrývání úst předstíraným
kašlem. Když zesnulý Humphrey Bogart hrával role gangsterů a zločinců, často
toto gesto používal při debatách se svými zločineckými kumpány nebo při
výslechu u policie, aby tak neverbálně naznačil, že nemá poctivé úmysly.

Pokud toto gesto použije hovořící člověk, prozrazuje tím, že lže.
Jestliže si však přikrývá ústa při vaší řeči, domnívá se, že lžete
vy! Jedním z nejvíce znepokojivých okamžiků pro veřejného řečníka je
pohled na posluchače, kteří si při jeho projevu zakrývají ústa. Je-li
posluchačů málo nebo jedná-li se o rozhovor mezi čtyřma očima, je vhodné
přerušit projev a zeptat se: "Nechtěl by někdo z vás doplnit má slova
nějakou připomínkou?"


Posluchači tak dostanou možnost vyslovit své námitky a řečník získá
možnost obhájit svá stanoviska a odpovědět na případné otázky.


Dotýkání nosu

Dotýkání
nosu je v podstatě důmyslnou a maskovanou verzí zakrývání úst. Může mít
podobu lehkého tření místa mezi ústy a nosem, může to být jeden rychlý
a sotva postřehnutelný dotyk. U žen má toto gesto podobu nenápadného a
lehkého dotyku, který neporuší nalíčení.


Gesto má patrně kořeny v následujícím procesu: V mysli se zrodí
negativní myšlenka, ruka podvědomě směřuje k ústům, ale ve snaze
zamaskovat gesto se v posledním okamžiku odtáhne od obličeje. Výsledkem je
rychlý dotyk nosu. Jiná teorie praví, že lhaní vyvolává podráždění
jemných nervových zakončení na špičce nosu a člověk chce tento pocit
zaplašit třením podrážděného místa. V této souvislosti se lidé často
ptají: "Ale co když někoho prostě jen svědí nos?" Pokud člověka
svědí nos, cílevědomě a s rozmyslem tře nebo škrábe svědivé místo. Je
to zcela jiný pohyb než lehký dotyk. Stejně jako zakrývání úst, i toto
gesto se objevuje u mluvčího jako pokus o zastření vlastní neupřímnosti;
zpozorujeme ho i u posluchače, který pochybuje o řečníkově upřímnosti.


Tření oka

"Nic
nevidím," říká moudrá opice. Je to gesto, jímž se mozek pokouší
vytěsnit klam, pochybnost či lež, které vidí, nebo jímž se chce vyhnout
pohledu do tváře člověku, jemuž lže. Muži si obvykle rázně třou oči a
je-li lež opravdu závažná, dívají se stranou, obvykle na zem. Ženy si
obvykle nepatrně a zlehka třou místo těsně pod očima. Buď byly vychovány
tak, že jsou zvyklé vyhýbat se prudkým gestům, nebo si nechtějí rozmazat
make-up. Pohledem do stropu se vyhýbají upřenému pohledu posluchače.


Občas slyšíme úsloví "lhát skrze zuby", které popisuje celý
shluk gest: zaňaté zuby, falešný úsměv, tření oka a pohled úkosem.
Gesto často používají filmoví herci, chtějí-li ztvárnit neupřímnost,
ale v běžném životě se s ním setkáváme jen zřídka.


 


Tření uchaJe to vlastně snaha "nic neslyšet", zakrýt si uši a zastavit tak
nežádoucí slova. Gesto je zdokonalenou a dospělou podobou dětského gesta,
kdy si dítě zacpává obě uši, aby neslyšelo výtky rozezlených rodičů.
Dalšími variantami je škrábání zadní strany ucha, strkání prstu do
ucha, tahání za ušní lalůček či dokonce ohýbání celého boltce a přikrývání
ušního otvoru. Poslední uvedené gesto je známkou toho, že posluchač již
slyšel dost nebo chce začít sám mluvit.


 Škrábání na krkuČlověk se škrábe ukazováčkem pravé ruky (je-li pravák) pod ušním
boltcem nebo poněkud níže na krku. Z našich pozorování vyplývá zajímavé
zjištění: člověk se nejčastěji poškrábá pětkrát. Gesto je známkou
pochybností nebo nejistoty a je typické pro člověka, který říká:
"Nejsem si jist, že budu souhlasit." Je velmi nápadné v situaci,
kdy je v rozporu se slovním sdělením, jestliže člověk říká například:
"Chápu, jak vám je."


 


 
Popotahování límečku

Desmond
Morris uvádí, že pozorování lidí při lži přineslo zjištění, že lež
vyvolává svědivé pocity v jemných tkáních obličeje a krku. V takové
situaci si člověk tře nebo škrábe podrážděná místa. Tím by se vysvětlovalo,
proč si někteří lidé při lhaní popotahují límeček košile. Má-li neupřímný
člověk pocit, že ho podezíráte ze lži, začíná se potit na krku a potřebuje
se poškrábat. Gesto se objevuje také u rozzlobených lidí, kteří by si
nejraději strhli límeček, aby si dopřáli závan chladnějšího vzduchu
kolem krku. Jste-li svědkem takového gesta, požádejte svého společníka:
"Mohl byste to zopakovat, prosím?" nebo "Nemohl byste tento bod
blíže objasnit?" Podobnými otázkami se někdy podaří neupřímného
člověka přimět, aby od svého záměru upustil.


Prsty v ústech

Podle D. Morrise používá toto gesto člověk, který se ocitl pod tlakem. Je
to podvědomý pokus o návrat k jistotám dítěte sajícího z matčina prsu.
Malé děti mívají ve zvyku cucat si palec, dospělý si do úst nevkládá
prsty, ale cigarety, dýmky, tužky a podobné předměty. Zatímco většina
gest rukou kolem obličeje prozrazuje lhaní nebo podvod, prsty v ústech jsou
neklamnou známkou nejistoty a vnitřní potřeby uklidnění. Jste-li svědkem
tohoto gesta, reagujte ujišňováním a příslibem záruky.


(ukázka je z knihy Řeč
těla
, brož., 144 s., 189 Kč, vydalo nakladatelství Portál)


Další články z rubriky

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

24. 4. | Do Ulice vtrhlo jaro a s jejími obyvateli pěkně zatočí. Digi začíná pochybovat o svém vztahu,…

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

18. 4. | Velikonoce v Ulici skončily, ale jejím obyvatelům klid nepřinesly. David bude opět pod nátlakem…

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

10. 4. | Osudy obyvatel Ulice jsou čím dál víc dramatické a nikdo nemá chvilku klidu. Tereza bude muset…

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

3. 4. | Život lidí v Ulici se nezklidní ani krátce před velikonočními svátky. Terezu a Davida vyděsí…