Marta Kubišová kritizuje ředitele pražské ZOO

| Autor: MS | Rubrika: Zábava

Pracovníci České televize v čele s Martou Kubišovou vydali v MF DNES článek, kde kritizují postup vedení pražské ZOO při evakuaci zvířat, zvláště kritizují "popravu" slona Kádira a lva. Udělala ZOO při evakuaci opravdu tak závažné chyby?

Marta Kubišová kritizuje ředitele pražské ZOO
Pracovníci České televize v čele s Martou Kubišovou vydali v MF DNES článek,
kde kritizují postup vedení pražské ZOO při evakuaci zvířat, zvláště kritizují
"popravu" slona Kádira a lva. Udělala ZOO při evakuaci opravdu tak závažné
chyby?
"Byli jsme šokováni informacemi,
že v pražské zoo popravili slona Kádira, hrošici Lentilku, medvěda a lva,
kteří prý by se jinak utopili," píše Marta Kubišová v dopise a pokračuje, "Postupně
ze dne na den se dozvídáme, že kromě těch čtyř zastřelených zvířat nechali
utopit v pražské zoo hrocha, vzácného gorilího samce Ponga, dva hrošíky liberijské,
a navíc nechali na pospas vodnímu živlu uplavat tři lachtany. Argumenty mluvčího
zoo Víta Kahle jsou trapné: slon Kádir byl prý agresivní a starý (32 let!),
jak "starý" byl medvěd a lev, se novináři nedozvěděli. Pro zajímavost: v
kábulské zoo zahynul starý lev. Afghánci ho nepopravili, zemřel hlady a byl
slepý. Kdyby měl co žrát, nechali by ho naživu. V civilizovanější zemi uprostřed
Evropy, přestože měl krmiva jistě dost, starého lva popravili. Jako záminka
posloužil argument, že prý by se stejně utopil. Násilnou smrt - zastřelení
- zdůvodňoval pan Kahle také pokročilým věkem. Souhlasíme s prohlášením pana
ing. V. Smejkala, předsedy Pražského spolku ochránců zvířat, v tom smyslu,
že kdyby ředitel zoo pan Fejk byl v krizové situaci povodní ředitelem domova
důchodců, patrně by dal starce a stařenky, kterým by hrozilo utonutí, odstřelit."

V závěru článku vybízí ředitele ZOO k odstoupení, "Chování
ředitele zoo Petra Fejka, které mělo za následek zbytečnou smrt nejméně 5-7
vzácných zvířat, pokládáme za neomluvitelné. Pan Fejk je možná schopný ekonom,
ale neschopný ředitel zoo. Proto by měl ze svého postu odstoupit a zodpovídat
se příslušným orgánům."

Ředitel ZOO Praha

Petr Fejk
zveřejnil dopis "Reakce ředitele ZOO Praha na stanovisko paní Kubišové". Text dopisu zde celý otiskujeme. Původní článek Marty Kubišové vyšel 16.8.2002 v MFDNES na straně 11 pod názvem "Záchrana? Poprava!".

Reakce ředitele ZOO Praha na stanovisko paní Kubišové
Paní Kubišová,

v záplavě ohlasů na tragické události v Zoo Praha byl ten Váš snad nejbolestivější.
Aniž byste se jakkoli snažila opatřit si bližší informace, na základě několika
zjednodušených mediálních zpráv plivete na lidi, kteří prožili nejhorší dny
svého života. Mě označujete za chladnokrevného kata a např. ošetřovatele
slonů za lidi, kteří nechávají schválně slona topit, aby se mu pomstili za
jeho nezvladatelnou povahu.
Vím, že utracení nebo utopení zvířat v zoo je pro veřejnost obrovské
trauma. Vzhledem k tomu, že u tragédie byli pouze pracovníci zoo, vyvolává
vše spoustu dohadů, že se můžeme vymlouvat, lhát, jenom abychom se zbavili
odpovědnosti a nečistého svědomí. Informace pronikaly do médií živelně, kolabovaly
telefony, internet, novináři v ony kritické hodiny viděli jen chaotické zlomky,
vyhlašovali výzvy, které jsme nevyhlásili, informovali o něčem, co se vůbec
nestalo � Celé úterý a středu nebylo možné dělat nic jiného, než myslet
na zvířata, na jejich záchranu, bezpečné přesuny, na jejich zdraví. Při nejlepší
vůli nelze zajistit, aby u všeho byla kamera, aby po každé akci byla vzápětí
informována veřejnost. V tak neuvěřitelném presu měl i náš vlastní tiskový
zástupce Vít Kahle téměř znemožněnou práci.
Vám je však hned vše jasné. Utracení zvířete je pro Vás apriori nehumánní
čin. Utratit staré zvíře pak ještě nehumánnější. Nic víc Vás nezajímá, než
abychom za to byli přísně potrestáni.
Nikdy jsem v tak extrémní situaci nebyl. Při klíčových rozhodnutích jsem
měl vždy vedle sebe lidi přímo od postižených zvířat. Lev a medvěd byli utraceni,
protože jsme je ze zaplavovaného pavilonu už nestihli evakuovat. Jejich věk,
stejně jako agresivita a dřívější problémy s uspáváním, ovlivnily leda to,
že z 15 evakuovaných velkých šelem byli na řadě jako poslední. Voda již byla
u nich, nebyla k dispozici transportní bedna. Jediná možnost byla převézt
je uspané přímo na voze. Oba se však už jednou předtím z uspání neočekávaně
probrali. Zkusit to by znamenalo ohrozil lidi. Nechat je v kleci bojovat
s živlem a dát jim tedy �šanci�, by znamenalo téměř jisté několikahodinové
utrpení se špatným koncem. Před opouštěním pavilonu jsem souhlasil s jejich
utracením větší dávkou imobilátu. Necítili při tom nic. Slona Kadíru nebylo
lze přemístit, i kdybychom měli času více. Je to nezvladatelný, agresivní
samec, který smrtelně útočí na vše živé, co se k němu přiblíží. Nebyla to
žádná jeho povahová vada ani výsledek špatné zkušenosti s lidmi. U sloních
samců je to běžné. Vyrobit pro něj transportní klec, zajistit nový prostor,
který by mu odolal, to je záležitost minimálně 3 dnů intenzivních příprav.
Měl jedinou šanci, že voda nestoupne tak, aby musel plavat, nebo dokonce
aby mohl uplavat ze svého výběhu. Obojí se stalo. Kdyby nebyl utracen, bojoval
by marně s živlem za neuvěřitelného utrpení, podchlazen, vyčerpán a nepředstavitelně
vyděšen. A uplaval-li by, ohrozil by lidi. Podobně hrošice Lentilka, která
se neznámo jak dostala ze zatopeného pavilonu, kde by měla, podobně jako
samec Slávek, šanci přežít. Tuto šanci měla i v zatopeném výběhu sloních
samic, kdyby ale i v tomto výběhu nestoupla voda nad úroveň bariér. V okamžiku
utracení, v půl jedenácté v noci, měla Lentilka volnou cestu do řeky. Kdyby
se potopila, mohla za týden vylézt volně na břeh třeba u Mělníka. To by znamenalo
přímé ohrožení lidí.
Přes 100 lidí v zahradě zachránilo během několikahodinové evakuace přes
1000 zvířat. U velkých šelem, u goril, u slonic, u lachtanů � šlo vysloveně
o �kejhák�. Nikdo si nedovede představit, co obnáší transport 4 uspaných
goril volně vedle vás ležících na nafukovacích člunech. Nikdo neví, co obnáší
vyvádění panikařící africké slonice z výběhu, který za celý život neopustila.
Jediným pohybem usmrtí několik lidí najednou.
Z vlastní záchranné akce vychází zahrada se štítem. Jsou tu lidé, kteří
by za svá zvířata dýchali, a také to v podmínkách, ve kterých by se většina
ostatních stáhla do bezpečí, předvedli. Pak zbývá čestně i prokazatelně obhájit
čas, kdy jsme s evakuací začali, neboň právě čas chyběl. Stojím si za tím,
že zahrada potřebuje na úplnou evakuaci své spodní části minimálně 24 hodin.
Stres zvířat i ohrožení lidí je sice při tak náročné akci velký, dostala-li
by se však předpověď svou maximální úrovní na stoletou vodu, neváhal bych.
Předpověď ještě z pondělí odpoledne ale ohlašovala dvacetiletou, maximálně
padesátiletou vodu. Dostávali jsme ji ze 3 zdrojů - z povodňového štábu hl.m.Prahy,
z dispečinku správce vodního toku (Povodí Vltavy) a z veřejnoprávních sdělovacích
prostředků. V pondělí ve 12.00 jsem nařídil evakuaci expozic na úrovni padesátileté
vody. Do 17.00 byla hotová. Přes noc nás v zahradě pro jistotu zůstalo na
čtyřicet. Během ní se předpověď ukázala jako zcela směšná. Přišla voda,
která předčila veškeré představy i naše možnosti obrany. Kdo tu nebyl, nemůže
tvrdit, že se to dalo čekat.
Nedovedu posoudit, jestli se správcem vodního toku dá 24 hodin dopředu
rozpoznat rozdíl mezi dvacetiletou a stodvacetiletou vodou (nebo jaká to
nakonec vlastně přišla ?!). Předpokládal bych, že ano. Pokud to ale není
možné, musel bych preventivně evakuovat celou spodní část zoo, kdykoli se
zvedne voda. To se ale běžně stává minimálně 1x ročně. Tak často by evakuační
manévry v zoo dělal jen nezodpovědný hazardér. Při každém transportu, aň
jde o pelikána nebo slona, hrozí totiž úhyn zvířete nebo zranění lidí.

Paní Kubišová,

nevím, jestli jste měla možnost sledovat, co se v posledních několika
letech v pražské zoo děje, jak se mění. Kromě zvyšující se návštěvnosti,
estetické a parkové úrovně, aktivity zoo v mnoha směrech se do lepších podmínek
pro zvířata investovaly desítky milionů korun. Bytostně se mi příčí zavírání
zvířat do klecí, stereotypní chování zvířat z malého prostoru, párové držení
skupinových zvířat jen pro účely jejich rozmnožení. Veřejně jsem byl i proti
utrácení zvířat jen proto, že je není kam dát, nebo jsou stará, nebo chovatelsky
neperspektivní. V zoo se dodnes staráme o přestárlou samici koně Převalského,
lamu nebo třínohou samici vlka hřivnatého. Z ohroženého pavilonu šelem byl
také mj. zachráněn už stářím téměř slepý rys. V extrémních situacích však
musím jednat vědom si všech okolností a rizik a při svém rozhodování nechat
stejně hlasitě promlouvat své srdce, svědomí i rozum.
Já osobně se budu dlouho z prožitých traumat vzpamatovávat, bez ohledu
na míru svého zavinění. Řídil-li jsem však zahradu v dobách, kdy jí bylo
dobře, neodejdu ve chvíli, kdy je mávnutím proutku na dně. Doufám, že zase
brzo zvedne hlavu a udělám pro to maximum. Pokud by však má osoba byla i
potom překážkou pozitivnímu vnímání zahrady ze strany veřejnosti, odejdu.
Nejsem žádný úřednický páprda, co se musí obávat o teplé křeslo. V osobním
i v pracovním životě mi funkce ředitele Zoo Praha přinesla spíše starosti
a vrásky.

Petr Fejkředitel Zoo PrahaPochybila opravdu Zoo při evakuaci zvířat? Jak se na celou situaci díváte
vy ve světle nových událostí, kdy po odchycení uhynul lachtan Gaston, který
měl nekompromisně namířeno do moře.autor: Michal

zdroj: MFDNES, Zoo Praha
Další články z rubriky

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

26. 12. 2017 | Starý rok nám pomalu končí a my už se začínáme těšit na to, co nám nachystal ten další, s osmičkou…

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

25. 12. 2017 | Na Boží hod, první svátek vánoční, se většinou chystáme na pořádný rodinný oběd. Je to také doba,…

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

24. 12. 2017 | Ať už u štědrovečerní večeře posloucháte klasické koledy, české vánoční písně nebo zahraniční…

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

22. 12. 2017 | Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě si najdete chvilku, kdy se…