Podpořte unikátní soubor zařízení SLUNCE, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb.

| Autor: PR | Rubrika: Zábava | komerční sdělení

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. vznikla 1.9.1991 jako první soukromá škola v republice. Vzdělává žáky se speciálními potřebami a poskytuje jim komplexní péči podle individuálních potřeb, které vyplývají z jejich zdravotních problémů.

Podpořte unikátní soubor zařízení SLUNCE, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb.

Komplexní péče školy nabízí těmto dětem nejen vzdělávání v běžném slova smyslu, ale také terapie zaměřené na pracovní, výtvarné, hudební a tělesné aktivity. Dále hipoterapii, relaxační plavání a plavecký výcvik, vířivé koupele a masáže, zdravotní cvičení a další společenské aktivity. Pod školu spadají dvě mateřské školy (v Horním Bezděkově a v Kyšicích), základní školy ve Stochově a v Unhošti, které zajišťují základní a střední vzdělání. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum.

Centrum služeb Slunce všem

Centrum je zařízení, které slouží potřebám osob se speciálními potřebami, stejně jako nejširší veřejnosti. Pod střechou multifunkčního bezbariérového objektu poskytuje 10 sociálních služeb.

Mezi stěžejní služby patří chráněné bydlení, mezi které patří i Domov dobré vůle v Unhošti Nouzově. Zde bydlí lidé s těžšími handicapy. V roce 2015 oslaví 15. výročí od svého vzniku. Dalšími službami jsou pracovní terapie ve cvičné pekárně a kavárně Slunce, údržbářské a zahradnické práce, úklid a údržba veřejného WC a donáška obědů seniorům. Centrum zaměstnává řadu osob, z nichž má 50% osob zdravotní postižení. V roce 2015 oslaví Centrum služeb Slunce všem 10 let od svého vzniku.

Škola a centrum služeb mají dohromady 200 dětí a dospělých klientů a 100 zaměstnanců.

Nadační fond Slunce pro všechny

Vznikl v roce 2002, je členem Asociace nadačních fondů, Fóra dárců. Čestným předsedou nadačního fondu je in memoriam pan Ladislav Smoljak, který se zařízeními Slunce intenzivně spolupracoval od roku 1997.

Nadační fond podporuje vzdělávání, pracovní terapie, chráněné bydlení, podporované zaměstnávání, volnočasové aktivity a poradenské služby pro děti a dospělé se speciálními potřebami (s mentálním postižením, zrakovým, sluchovým a tělesným) Pravidelně organizuje veřejnou sbírku ve prospěch podporovaných zařízení.

Cílená pomoc je poskytována především Soukromé mateřské, základní a střední školy Slunce, o.p.s., Centru služeb Slunce všem, o.p.s. a Okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR v Kladně. Tím podporuje unikátní soubor zařízení, která poskytují moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb, a to od nejútlejšího věku až do dospělosti. S nadačním fondem spolupracuje mnoho osobností z uměleckého i veřejného života.

Patrony Nadačního fondu Slunce pro všechny jsou: Mahulena Bočanová, Kateřina Brožová, Radka Fišarová, Hana Heřmánková, Tamara Kotvalová, Lucie Silkenová, Josef Štágr, Eva Vašková Čejková a Dagmar Zázvůrková.

Kontakt:

Nadační fond Slunce pro všechny
Pražská 118
273 51 Kyšice
Česká republika
Tel: +420 312 698 188
E-mail: slunce@slunce.info
č.ú.: 390362399/0800
www.slunce.info

Další články z rubriky

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

Seriál Ulice: Nemoc Aničky, Otovy obavy a tajemný muž

24. 4. | Do Ulice vtrhlo jaro a s jejími obyvateli pěkně zatočí. Digi začíná pochybovat o svém vztahu,…

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

Seriál Ulice: Budou lítat pěsti, Simona přijde o peníze a Ota bude vdovcem

18. 4. | Velikonoce v Ulici skončily, ale jejím obyvatelům klid nepřinesly. David bude opět pod nátlakem…

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

Seriál Ulice: Tobiáš riskuje, David prozře a Anička je psychicky na dně

10. 4. | Osudy obyvatel Ulice jsou čím dál víc dramatické a nikdo nemá chvilku klidu. Tereza bude muset…

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

Seriál Ulice: Adriana dostane lekci, Tobiáš riskuje život

3. 4. | Život lidí v Ulici se nezklidní ani krátce před velikonočními svátky. Terezu a Davida vyděsí…