Poznámka k chování mužů a žen

| Autor: Milena | Rubrika: Zábava

Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti. V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Poznámka k chování mužů a žen


Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských
seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti.
V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Existují však některé rysy chování, které je žádoucí právě v dnešní
době měnit. K takovým rysům patří menší vnímavost a citlivost větší
části mužů k potřebám, citům a postojům těch druhých. A to k potřebám
mužů, žen i dětí. Je pravda, že postavení muže bylo v dlouhé historii vývoje
lidstva nesmírně obtížné. Musel zajistit základní životní potřeby pro
svou skupinu - rodinu. V roli lovce, ale i později v roli živitele pracujícího
mimo rodinu, by mu přílišná citlivost bránila plnit svůj základní živitelský
úkol. Zajistit základní podmínky života. A ženy braly tuto neskutečně
tvrdou realitu na vědomí. Tak velely podmínky přežití.


Životní podmínky se výrazně mění, ale staré zvyklosti se stále udržují.
Jistě každý z nás slyšel výrok dospělých k chlapci, který si natloukl
koleno: "Nebreč, neřvi, vždyň jsi chlap, žádná baba. "

Doba, ve které žijeme, vyžaduje jiný přístup k sobě navzájem. Jsme vzdělanější
než tomu bylo před lety, směřujeme k demokratickým principům pojetí
svobody života v zaměstnání i v rodině. Roste potřeba citlivých vztahů k
sobě navzájem, vzájemného pochopení potřeb, pocitů, emocí i postojů. Výzkumy
ze všech vyspělých zemí dokazují, že lidé vykonají více a kvalitní práce,
když existují dobré vzájemné vztahy. Prudce mizí model autoritativního
vedoucího, autoritativního vedení lidí, jednání. I rodina se udrží a
vychovává společně děti za předpokladu vědomé tvorby dobrých mezilidských
vztahů. Dobré pracovní vztahy přispívají k větší konkurenční
schopnosti podniku a v rodině dobré vztahy udržují rodinu.


Musí dojít ke změně našich postojů v zájmu rozvoje kvalitního žití
nebo snad i přežití? Trápí nás však, jak daný problém řešit. Je správné,
že na řešení existují různé názory, různé přístupy. Uvedu svůj názor
na řešení.

Daný problém pomůže řešit:

l. Poznání sama sebe a poznání druhých. Tento důležitý počáteční
krok učinil internetový časopis "Dáma.cz" s PhDr. Ivanou Hospodářovou.
Dříve proces poznávání sebe a druhých probíhal přímo v rodině, která
byla většinou rodinou

mnohočlennou. Kluci a holky se v rodině poznávali a od dětství věděli o
svých odlišnostech. Přes množství různých potýček, konfliktů se naučili
v procesu dospívání vzájemně se respektovat. Dnes tento přirozený, ale
současně nenávratný proces nahrazují knihy, články a různé spolky. Kdo
chce, má zájem, může se seznámit, jak se stát tolerantnějším, citlivějším
k potřebám druhých.

2. Vyšší úroveň vzdělanosti celé populace včetně každého jednotlivého
člověka.
Vzdělaní

přispívá k vyšší tolerantnosti, k pěstování dobrých mezilidských
vztahů.

3. Formy tréninku, které pořádají různé organizace ziskové i neziskové.
Trénink učí muže a ženy

zvládat nové formy chování. Je však žádoucí znát své vlastní tréninkové
potřeby a umět si dobře z nabízených služeb vybírat. Tvorba nových žádoucích
postojů, které ovlivní více nebo méně naše chování, je individuální záležitost
každého z nás. Souvisí s jeho vlastními potřebami. Nic nelze vnutit, nařídit.
Záleží na tom, do jaké míry chci já, ty, my, přispět k efektivnějšímu
rozvoji společnosti, podniku, pracovní skupiny a k udržení vlastní rodiny.
A tím ke šňastnému dětství a životu vlastních dětí.


autor: Milena P.


Další články z rubriky

Adventní kalendář do Vánoc: Co dělat den po dni

Adventní kalendář do Vánoc: Co dělat den po dni

1. 12. | 1 | Advent je tu! A Vánoce jsou tu od toho, abychom si je užily, takže no stres! Všechno nemusí být…

Jaký je milenec? Prozradí to tvar jeho zadku

Jaký je milenec? Prozradí to tvar jeho zadku

1. 12. | 1 | Chlap se vám buď líbí, nebo ne. A když nám zkříží cestu ten pravý, nevidíme napravo ani nalevo.…

Retro Vánoce: Jak jsme nakupovali v 70. a 80. letech?

Retro Vánoce: Jak jsme nakupovali v 70. a 80. letech?

30. 11. | Retro letí! Doba běží rychle dopředu a my si rádi připomínáme, co jsme tak milovali dřív a co nám…

Funguje vám intuice? Naučte se slyšet svůj vnitřní hlas

Funguje vám intuice? Naučte se slyšet svůj vnitřní hlas

30. 11. | Každý den děláme tisíce malých rozhodnutí, která ve výsledku formují celé naše osudy. Někteří…