Poznámka k chování mužů a žen

| Autor: Milena | Rubrika: Zábava

Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti. V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Poznámka k chování mužů a žen


Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských
seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti.
V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Existují však některé rysy chování, které je žádoucí právě v dnešní
době měnit. K takovým rysům patří menší vnímavost a citlivost větší
části mužů k potřebám, citům a postojům těch druhých. A to k potřebám
mužů, žen i dětí. Je pravda, že postavení muže bylo v dlouhé historii vývoje
lidstva nesmírně obtížné. Musel zajistit základní životní potřeby pro
svou skupinu - rodinu. V roli lovce, ale i později v roli živitele pracujícího
mimo rodinu, by mu přílišná citlivost bránila plnit svůj základní živitelský
úkol. Zajistit základní podmínky života. A ženy braly tuto neskutečně
tvrdou realitu na vědomí. Tak velely podmínky přežití.


Životní podmínky se výrazně mění, ale staré zvyklosti se stále udržují.
Jistě každý z nás slyšel výrok dospělých k chlapci, který si natloukl
koleno: "Nebreč, neřvi, vždyň jsi chlap, žádná baba. "

Doba, ve které žijeme, vyžaduje jiný přístup k sobě navzájem. Jsme vzdělanější
než tomu bylo před lety, směřujeme k demokratickým principům pojetí
svobody života v zaměstnání i v rodině. Roste potřeba citlivých vztahů k
sobě navzájem, vzájemného pochopení potřeb, pocitů, emocí i postojů. Výzkumy
ze všech vyspělých zemí dokazují, že lidé vykonají více a kvalitní práce,
když existují dobré vzájemné vztahy. Prudce mizí model autoritativního
vedoucího, autoritativního vedení lidí, jednání. I rodina se udrží a
vychovává společně děti za předpokladu vědomé tvorby dobrých mezilidských
vztahů. Dobré pracovní vztahy přispívají k větší konkurenční
schopnosti podniku a v rodině dobré vztahy udržují rodinu.


Musí dojít ke změně našich postojů v zájmu rozvoje kvalitního žití
nebo snad i přežití? Trápí nás však, jak daný problém řešit. Je správné,
že na řešení existují různé názory, různé přístupy. Uvedu svůj názor
na řešení.

Daný problém pomůže řešit:

l. Poznání sama sebe a poznání druhých. Tento důležitý počáteční
krok učinil internetový časopis "Dáma.cz" s PhDr. Ivanou Hospodářovou.
Dříve proces poznávání sebe a druhých probíhal přímo v rodině, která
byla většinou rodinou

mnohočlennou. Kluci a holky se v rodině poznávali a od dětství věděli o
svých odlišnostech. Přes množství různých potýček, konfliktů se naučili
v procesu dospívání vzájemně se respektovat. Dnes tento přirozený, ale
současně nenávratný proces nahrazují knihy, články a různé spolky. Kdo
chce, má zájem, může se seznámit, jak se stát tolerantnějším, citlivějším
k potřebám druhých.

2. Vyšší úroveň vzdělanosti celé populace včetně každého jednotlivého
člověka.
Vzdělaní

přispívá k vyšší tolerantnosti, k pěstování dobrých mezilidských
vztahů.

3. Formy tréninku, které pořádají různé organizace ziskové i neziskové.
Trénink učí muže a ženy

zvládat nové formy chování. Je však žádoucí znát své vlastní tréninkové
potřeby a umět si dobře z nabízených služeb vybírat. Tvorba nových žádoucích
postojů, které ovlivní více nebo méně naše chování, je individuální záležitost
každého z nás. Souvisí s jeho vlastními potřebami. Nic nelze vnutit, nařídit.
Záleží na tom, do jaké míry chci já, ty, my, přispět k efektivnějšímu
rozvoji společnosti, podniku, pracovní skupiny a k udržení vlastní rodiny.
A tím ke šňastnému dětství a životu vlastních dětí.


autor: Milena P.


Další články z rubriky

Jak se vám líbí? Nejšílenější svatební fotografie

Jak se vám líbí? Nejšílenější svatební fotografie

Dnes | Chystáte svatbu sobě nebo své dceři a chcete, aby tento výjimečný den nezůstal pouze ve vašich…

Proč Popelka získala prince? Věci, které se od ní musíte naučit

Proč Popelka získala prince? Věci, které se od ní musíte naučit

Včera | V pohádkách se ukrývá spousta moudrostí. Tak si to vezměte… šedá myška, kterou všichni šikanují,…

Co se bude dít v Ulici? Nešťastná láska, facky i úraz!

Co se bude dít v Ulici? Nešťastná láska, facky i úraz!

16. 1. | V Ulici je tento týden opět pěkně živo. Oblíbené postavy se budou potýkat s běžnými starostmi, ale…

Sexy chlapíci z Ordinace v růžové zahradě: Kdo je váš favorit?

Sexy chlapíci z Ordinace v růžové zahradě: Kdo je váš favorit?

13. 1. | 2 | Seriál Ordinace v růžové zahradě se po Vánocích vrátil zpátky na televizní obrazovky a my opět…