Poznámka k chování mužů a žen

| Autor: Milena | Rubrika: Zábava

Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti. V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Poznámka k chování mužů a žen


Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských
seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti.
V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Existují však některé rysy chování, které je žádoucí právě v dnešní
době měnit. K takovým rysům patří menší vnímavost a citlivost větší
části mužů k potřebám, citům a postojům těch druhých. A to k potřebám
mužů, žen i dětí. Je pravda, že postavení muže bylo v dlouhé historii vývoje
lidstva nesmírně obtížné. Musel zajistit základní životní potřeby pro
svou skupinu - rodinu. V roli lovce, ale i později v roli živitele pracujícího
mimo rodinu, by mu přílišná citlivost bránila plnit svůj základní živitelský
úkol. Zajistit základní podmínky života. A ženy braly tuto neskutečně
tvrdou realitu na vědomí. Tak velely podmínky přežití.


Životní podmínky se výrazně mění, ale staré zvyklosti se stále udržují.
Jistě každý z nás slyšel výrok dospělých k chlapci, který si natloukl
koleno: "Nebreč, neřvi, vždyň jsi chlap, žádná baba. "

Doba, ve které žijeme, vyžaduje jiný přístup k sobě navzájem. Jsme vzdělanější
než tomu bylo před lety, směřujeme k demokratickým principům pojetí
svobody života v zaměstnání i v rodině. Roste potřeba citlivých vztahů k
sobě navzájem, vzájemného pochopení potřeb, pocitů, emocí i postojů. Výzkumy
ze všech vyspělých zemí dokazují, že lidé vykonají více a kvalitní práce,
když existují dobré vzájemné vztahy. Prudce mizí model autoritativního
vedoucího, autoritativního vedení lidí, jednání. I rodina se udrží a
vychovává společně děti za předpokladu vědomé tvorby dobrých mezilidských
vztahů. Dobré pracovní vztahy přispívají k větší konkurenční
schopnosti podniku a v rodině dobré vztahy udržují rodinu.


Musí dojít ke změně našich postojů v zájmu rozvoje kvalitního žití
nebo snad i přežití? Trápí nás však, jak daný problém řešit. Je správné,
že na řešení existují různé názory, různé přístupy. Uvedu svůj názor
na řešení.

Daný problém pomůže řešit:

l. Poznání sama sebe a poznání druhých. Tento důležitý počáteční
krok učinil internetový časopis "Dáma.cz" s PhDr. Ivanou Hospodářovou.
Dříve proces poznávání sebe a druhých probíhal přímo v rodině, která
byla většinou rodinou

mnohočlennou. Kluci a holky se v rodině poznávali a od dětství věděli o
svých odlišnostech. Přes množství různých potýček, konfliktů se naučili
v procesu dospívání vzájemně se respektovat. Dnes tento přirozený, ale
současně nenávratný proces nahrazují knihy, články a různé spolky. Kdo
chce, má zájem, může se seznámit, jak se stát tolerantnějším, citlivějším
k potřebám druhých.

2. Vyšší úroveň vzdělanosti celé populace včetně každého jednotlivého
člověka.
Vzdělaní

přispívá k vyšší tolerantnosti, k pěstování dobrých mezilidských
vztahů.

3. Formy tréninku, které pořádají různé organizace ziskové i neziskové.
Trénink učí muže a ženy

zvládat nové formy chování. Je však žádoucí znát své vlastní tréninkové
potřeby a umět si dobře z nabízených služeb vybírat. Tvorba nových žádoucích
postojů, které ovlivní více nebo méně naše chování, je individuální záležitost
každého z nás. Souvisí s jeho vlastními potřebami. Nic nelze vnutit, nařídit.
Záleží na tom, do jaké míry chci já, ty, my, přispět k efektivnějšímu
rozvoji společnosti, podniku, pracovní skupiny a k udržení vlastní rodiny.
A tím ke šňastnému dětství a životu vlastních dětí.


autor: Milena P.


Další články z rubriky

Retro: Telenovely, které jsme tajně sledovaly a milovaly

Retro: Telenovely, které jsme tajně sledovaly a milovaly

Dnes | 2 | Telenovely z Jižní Ameriky v 90. letech vtrhly na české televizní obrazovky a okamžitě si je…

Seriál Ulice: Zůstane Anička s Bédou, nebo jejich láska skončí?

Seriál Ulice: Zůstane Anička s Bédou, nebo jejich láska skončí?

20. 2. | Dramatické zvraty v seriálu ulice nejsou nic neobvyklého a tak tomu bude i příští týden. Situace…

Co prozradí účes o vašem sexuálním životě?

Co prozradí účes o vašem sexuálním životě?

16. 2. | Střih vlasů a sexuální život spolu souvisí. Na vlasech je vidět nejen stav našeho zdraví,…

Skandály Adiny Mandlové: Místo sexu se u Goebbelse pozvracela

Skandály Adiny Mandlové: Místo sexu se u Goebbelse pozvracela

15. 2. | 2 | Její život byl jako její filmové role. Velice barvitý. Užívala si život se vším všudy, byla…