Poznávejte jižní Čechy

| Autor: Dana Švigová | Rubrika: Zábava

Léto je časem cestování a objevování nových míst a krajů. Jižní Čechy jsou často cílem turistů, nenabízejí jen malebnou krajinu s rybníky, ale mnoho historických a kulturních památek.

CESTOVÁNÍ - Jižní Čechy


Léto je časem cestování a objevování nových míst a krajů.
Jižní Čechy jsou často cílem turistů, nenabízejí jen malebnou krajinu s rybníky,
ale mnoho historických a kulturních památek.


Městem, které stojí za to navštívit jsou České Budějovice. Naleznete zde mnoho
historických památek
, můžete posedět v některé z příjemných
kavárniček či restaurací na největším středověkém náměstí v České republice
a setkáte se s jihočeskou pohostinností a milými lidmi.


Královské město založil před r. 1265 Přemysl Otakar II.
Historické jádro města zhruba oválného tvaru leží při soutoku Malše a Vltavy.


Zajímavé historické památky
města
: Katedrální kostel sv. Mikuláše, založen
současně s městem, Černá věž, tvořila původně část hřbitova,
její základy byly položeny v roce r. 1549, Areál dominikánského kláštera s
kostelem Obětování P.Marie
, Městské domy, po obvodu
náměstí a ve všech přilehlých hlavních ulicích se zachovaly domy s loubím v
rozsahu, jaký nemá ve střední Evropě obdoby, domy jsou většinou středověkého
nebo renesančního původu, Masné krámy, z doby po r. 1560 se
vstupním, empírově upraveným průčelím, v r. 1953 adaptovány na restauraci,
Kašna s postavou Samsona
na Žižkově náměsti, Jihočeské muzeum,
budova postavena v l. 1898-1901 v novorenesančním slohu, historická a přírodovědná
expozice regionu, významná sbírka jihočeského národopisu a uměleckých řemesel,
dokumenty k historii koněspřežní dráhy z Č.Budějovic do Lince,
Koněspřežní železnice Č.Budějovice-Linec
, národní kulturní památka,
dílo F.J.Gerstnera, postavena jako prvá tohtoto typu na evropském kontinentě v
l.1828-32.


Zámek Červená Lhota


obec Jižná, nedaleko Jindřichova Hradce


Zámek leží na skále uprostřed rybníka a spoluvytvářejí
nádhernou scenérií v již tak malebné jihočeské krajině. Vznikl na místě
zemanské tvrze Lhoteckých ze Zásmuk ze 14. století. V 17. století byla šindelová
střecha nahrazena cihlovou krytinou, která dala zámku jeho nynější jméno. Dnešní
úprava průčelí, zejména štítů, včetně červeného nátěru fasád je z konce 19.
století a začátku 20. století, kdy Lhotu vlastnili Schoenburgové. Uspořádání
interiérů je renesanční s raně barokní úpravou, zařízení ze 17.-19. století s
nábytkem, vzácnými kusy uměleckého řemesla, s obrazy, je zde i soubor
novorenesančniho nábytku slavné operní pěvkyně Emi Destinové. K zámku patří
renesanční kaple Nejsv. Trojice- hrobka majitelů zámku na břehu rybníka.


Česlý Krumlov


městská památková rezervace, zařazen
mezi památky UNESCO


Město v meandrovitém vltavském údolí na návrších nad
řekou. Pod hradem na strmé skále vzniklo podhradí Latrán, na protějším břehu se
utvořilo město se čtvercovým náměstím, doložené již roku 1274, s monumentálním
kostelem sv. Víta na návrší proti hradu. Do krajiny vybíhá jižně od města
předměstí Plešivec středověkého původu a zámecký, barokně řešený park.
Český Krumlov založili páni z Krumlova, r. 1302 jej zdědili Rožmberkové, r. 1602
prodán císaři Rudolfu II., r. 1622 se stal majetkem Eggenberků, od r. 1719
Schwarzenberků.Vývoj hradu probíhal od středověku až do 18.
století. Nejstarší částí je válcová raně gotická věž dolního hradu,
tzv. Hrádku z pol. 13. století, v místě dolního hradu stojí renesanční budova
purkrabství z r. 1578, chráněná příkopem. Mezi l.1319-31 byl hrad rozšířen o tzv.
Horní zámek, východní i západní věž s hradní kaplí sv. Jiří z doby po r. 1400
jsou v jádře hradu, rozšířeném na západ o další paláce ve 40. letech 15.
století. Mimo obvod hradu jsou jízdárna, divadlo, zahrady s letohrádkem Bellarie,
kaskádová fontána s plastikami představující vodní božstva a alegorie ročních
dob od Jana A. Zinnera. V zámku je expozice s původní obrazárnou a souborem
bruselských tapiserií ze 16. - 18. století, v divadle, jednom z nejstarších
dochovaných v Evropě, jsou původní kulisy od vídeňských malířů a rekvizity z 18.
století.


Památky Latránu:


Býv. klášter minoritů, klarisek a bekyň s kostelem Božího
těla, býv. špitál s kostelem sv. Jošta, býv. panský pivovar, Budějovická brána,
Městské domy Latránu - v jádře gotické a renesanční.


Památky starého města:


Děkanský kostel sv. Víta, Kaplanka, Býv. prelatura, Býv.
jezuitská kolej a seminář, Radnice čp. 1, Městské domy - většina domů ve městě
je gotického základu s renesančními a případně klasicistními doplňky.


Orlík nad Vltavou


nedaleko města Písku


Hrad, původně královský, byl postaven na strmé skále nad
Vltavou v poslední čtvrtině 13. stol. jako ostrožní hrad. Přehradní jezero vzniklo
kolem hradu po r. 1960, kdy byla zdvižena přehradou hladina řeky o 60 m. V roce 1508
hrad vyhořel, opraven byl až po r. 1514 za Kryštofa ze Švamberka. Dnešní
střízlivá novogotická podoba vznikla za přestavby architektem Bernardem Grueberem v
l. 1849-60. V zámku nalezneme zajímavě řešené interiéry, historickou expozici
věnovanou úloze Schwarzenberků v dějinách Evropy v 19. století. V anglickém parku
se nachází hrobka posledních majitelů z mladší, tzv. orlické schwarzenberské
větve.


Možnost koupání v přehradním jezeře, procházek
překrásnými okolními lesy a návštěva historického zámku je bezesporu důvodem k
návštěvě této lokality.


Zvíkov


obec Zvíkovské Podhradí, nedaleko Písku


Hrad - nejlépe zachovaným hradem z doby Přemysla Otakara II.,
založen na starším hradišti nad soutokem Vltavy a Otavy již za krále Václava I.
Nejstarší část postavena asi kolem roku 1230. Hrad byl pro svůj strategický význam
po r. 1250 rozšířen na jednopatrový nepravidelný čtyřkřídlý palác s vnitřním
arkádovým dvorem, nejmladší z celého areálu je jižní kaple s plochým chórem,
jeho stěny pokrývají malby z doby po r. 1473, znázorňují světce, epické scény s
náboženskou tématikou, na hlavním oltáři je reliéf tzv. Mistra zvíkovského
Oplakávání z poč. 16 století. Severní křídlo paláce je od r. 1718 zříceninou,
ostatní byla restaurována v l. 1840 - 85 tehdejším majitel Karlem ze Swarzenbergu.
Tzv. svatební síň královského paláce je pokryta malbami z doby kolem r. 1500, do
jejichž výzdoby proniká světská tematika - taneční páry, hudebníci, ... Dnešní
zděný most přes příkop pochází z roku 1777. Za třicetileté války sloužil hrad
jako pevnost, ale od 2. pol. 17. stol.už nebyl udržován, restaurován byl až v 2. pol.
19. století.


Hluboká nad Vltavou


nedaleko Českých Budějovic


Zámek - byl založen jako královský hrad ve 2.
pol. 13. století, vzápětí majetkem Vítkovců a dalších šlechtických rodin, ve 2.
pol. 16 století přestavěn renesančně pány z Hradce, barokně Schwarzenberky, kteří
koupili Hlubokou r. 1661. Současná podoba zámku pochází z l. 1839 - 71, je ovlivněna
romantickou anglickou gotikou a patří k nejvýznamnějším romantickým stavbám v Čechách.
Zámecká jízdárna byla v letech 1952 - 55 upravena pro Alšovu jihočeskou galerii. Do
reprezentačních místností 1. patra byly umístěny nejhodnotnější kusy z ostatních
zámků schwarzenberského panství, jsou zde soustředěny vzácné sbírky obrazů,
porcelánu, skla, zbraní a dalších prací uměleckého řemesla. Mezi nejcenější patří
soubor bruselských gobelínů Baudoina van Beverena se scénami ilustrujícími lidová přísloví.


Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v obci -
novogotický.


Třeboň


Původně trhová osada, první zmínka z r. 1262, od r. 1366
majetkem pánů z Rožmberka až do vymření rodu r. 1611, třeboňsko střediskem
rozmachu rožmberského rybníkářství, od r. 1660 patří Schwarzenberkům. Opevnění
města pochází z 3. čtvrtiny 14. stol., zachovala se brána Hradecká, Budějovická a
Svinenská. Na jižní straně města se rozprostírá rybník Svět.
 • Zámek - postaven na místě tvrze, renesančně přestavěn
  pro petra Voka, který zde žil od r. 1602. Budovy mají zachovány renesanční sgrafitová
  průčelí s arkádami. V zámku se nachází jeden z nejbohatších archívů českých
  zemí, v přízemí východního křídla je expozice vztahující se k historii města a
  zámku. • Farní kostel sv. Jiljí - z gotického vybavení
  se zachovala socha Madony s dítětem z doby kolem r. 1400. • Klášter - založen r. 1367, vynikal na poli
  kulturním, vlastnil původně oltář Mistra třeboňského z doby před r. 1380. • Radnice - renesanční z r. 1566 s věží, v zadním
  traktu zřízeno r. 1832 empírové divadlo, jedno z nejstarších v Čechách • Městské domy - pozdně gotické, přestavěné v
  renesanci a v 18. stol., Dům u bílého koníčka zajímavý renesanční štít. • Mariánský sloup na náměstí • Schwarzenberská hrobka - v parku u rybníka Svět
  z l. 1784 - 77, novogotická, osmiboká s plastikami Josefa Pokorného • Rybník Svět - z l. 1571- 73, vystavěl ho Jakub
  Krčín z Jelčan a Sedlčan, regent panství Viléma z Rožmberka • Zlatá stoka - v délce 45 km přivádí k Třeboni
  část vody řeky Lužnice, kterou zásobuje četné rybníkyKomentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

26. 12. 2017 | Starý rok nám pomalu končí a my už se začínáme těšit na to, co nám nachystal ten další, s osmičkou…

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

25. 12. 2017 | Na Boží hod, první svátek vánoční, se většinou chystáme na pořádný rodinný oběd. Je to také doba,…

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

24. 12. 2017 | Ať už u štědrovečerní večeře posloucháte klasické koledy, české vánoční písně nebo zahraniční…

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

22. 12. 2017 | Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě si najdete chvilku, kdy se…