Psychotesty a jak v nich uspět

| Autor: Portál | Rubrika: Zábava

Psychologické testy schopností (inteligence, pozornosti, schopnosti snášet stres, všeobecných znalostí). Ve stále větší míře se tyto testy užívají při výběru uchazečů o zaměstnání, jako součást přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy i při řadě dalších příležitostí.

Kniha "Psychotesty a jak v nich uspět" ukazuje, s jakými typy úloh se nejčastěji můžeme v těchto testech setkat (slovní testy, neverbální testy, číselné testy, prostorové testy), a jak postupovat při jejich úspěšném řešení. Stručný výklad je doplněn řadou úloh pro procvičení (ke všem jsou uváděny i správné odpovědi). Od dosud vydávaných sbírek psychologických testů se liší právě tím, že poskytují návody, jak daným typům úloh porozumět a řešit je. Zařazené úlohy nejsou skutečné testové úlohy, ale modelové úlohy, které umožňují pochopení principů a procvičení řešení úloh.Vydalo nakladatelství Portál

autor: Maitland, rozsah: 150 stran, Cena: 185,- Kč

Testy obecné inteligence


Otištěno s laskavým souhlasem ASE, divize NFER – Nelson Publishing Company Limited


Následující rady vám mají pomoci při přípravě na testy. Jejich úkolem je:

• seznámit vás s testy,
• dát vám představu o tom, co vás čeká,
• poradit vám, jak se připravovat,
• poskytnout odpovědi na základní otázky, budete se však moci ptát i během testování.

Otázka: Proč se mám nechat testovat?
Odpověď
: Máte možná vysvědčení ze škol i jiné dokumenty o získané kvalifikaci, ale tyto testy poskytují další informace, jež zaměstnavatelům pomohou vybrat si nejvhodnější uchazeče pro dané zaměstnání nebo daný výcvikový program.
Testy pomohou i vám samým – díky nim lépe poznáte své schopnosti a toto zjištění vám pomůže při volbě vhodné pracovní oblasti. ¨
Lidé, kteří dosáhli dobrých výsledků v testech připravených pro určité zaměstnání, v něm pak bývají velmi úspěšní – testování tedy umožní, aby byli spokojeni jak úspěšní kandidáti, tak jejich zaměstnavatelé.

Otázka: Jak testování probíhá?
Odpověď:
Zaměstnavatelé určí, které dovednosti a schopnosti jsou pro danou práci potřebné. Na základě tohoto zjištění potom odborníci vyberou vhodné testy, jež některé z těchto dovedností a schopností měří.
Před zahájením vlastního testování jsou účastníci seznámeni s úkoly testu a jeho praktickým prováděním, aby každý věděl, jak má postupovat.
Doba na vypracování testů je stanovena velmi pečlivě – může se tedy stát, že všechno nestihnete. Nezdržujte se úkolem, který vám připadá příliš obtížný, vyřešte nejdříve ty, které vám více vyhovují. Pracujte co nejrychleji a přitom se přesně řiďte danými instrukcemi.
Řešení jednotlivých úkolů bude ohodnoceno a celkový počet získaných bodů vyjádří, jak dobře se pro dané zaměstnání hodíte.

Otázka: Bude se po mně vyžadovat ještě něco jiného?
Odpověď:
Testovaní obvykle vyplňují také žádost o přijetí. Informace, které tam uvedou, jsou při rozhodování o přijetí rovněž velmi důležité.
Možná podstoupíte i ústní pohovor. Zaměstnavatelé se snaží své rozhodování zkvalitnit využitím více informačních zdrojů.


Testování
Po zahájení testování , budete vyzváni, abyste řešili níže uvedené typy testů. Čas uváděný u každého testu je doba určená na vlastní řešení úkolů – nezapočítává se do něj seznámení s příklady řešení, ani případný zácvikový test. Mezi jednotlivými testy budou přestávky.

• verbální 15 minut
• číselné 20 minut
• neverbální 20 minut
• prostorové 20 minut

Pozorně si prohlédněte příklady řešení jednotlivých úkolů. Žádný z nich se samozřejmě ve vlastním testu neobjeví. Přesvědčete se o tom, že rozumíte jejich zadání a správnému řešení. Pokud byste něčemu nerozuměli, před začátkem práce se ještě zeptejte.Testy verbální
V následujících úkolech budete vyhledávat vztahy mezi dvojicemi slov. Nejdříve je uvedena dvojice slov a vy máte zjistit, jaký je mezi nimi vztah. Potom je uvedeno slovo, k němuž máte vybrat jedno slovo z nabízené šestice tak, aby spolu vytvořily dvojici s podobným logickým vztahem, jako měla první dvojice.
Ve dvou následujících příkladech jsou označena správná řešení. Slovo šaty je správným řešením příkladu 1 a slovo přímka je správným řešením příkladu 2.
Příklad 1
popelnice - smetí
skříň - ?

A dřevo D ložnice
B šaty E halenka
C nábytek F příborník

Příklad 2
šablona - tvar
pravítko - ?

A přímka D rovně
B hrana E pravidlo
C trám F tužka


Testy neverbální
V tomto testu budete zjišťovat vztahy mezi plošnými obrazci. Úkoly tohoto druhu se dělí do dvou základních skupin.
První skupinu představuje příklad 1 – v něm jsou zakroužkovány dva obrazce, které mají jednu nebo více společných vlastností. Jenom jeden z dalších obrazců (označených písmeny) má stejné vlastnosti. V našem příkladu jsou to tyto vlastnosti: malý útvar, vedle něho přerušovaná čára, po níž následují dvě čáry nepřerušované. Takové vlastnosti má pouze obrazec A.

Další skupinu představují příklady 2 a 3. V každém je nahoře soustava obrazců, v níž jeden chybí. Chybějící prvek je označen otazníkem. Vy musíte zjistit, v jakém vztahu jsou jednotlivé obrazce, a podle toho rozhodnout, který z následujících šesti (označených písmeny) je ten chybějící.
V příkladu 2 se tři znaky ve středu každého z obou velkých trojúhelníků vyskytují v malých sousedících trojúhelnících vnějších. Každý takový opakovaný znak je umístěn v kruhu nebo v trojúhelníku. Správné řešení je zde F.
V příkladu 3 je užita odlišná soustava obrazců. Ke správnému řešení A se dojde na základě systému umístění jednotlivých znaků ve vnitřních a vnějších trojúhelnících.
Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3Testy číselné
V těchto testech budete zjišťovat vztahy mezi čísly. Každý úkol obsahuje určitou soustavu čísel, v níž jedno nebo dvě čísla chybí. Místa, kam se mají chybějící čísla doplnit, jsou označena otazníky. Pro správné řešení je nezbytné zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivá čísla. Na základě tohoto zjištění rozhodnete, která z nabízených šesti možností je ta správná.
Podívejme se na příklad 1. Čísla v „řetězci“ na levé straně se postupně vždy zdvojnásobí – dvakrát 3 je 6, dvakrát 6 je 12 a dvakrát 12 rovná se 24. Správné řešení je tedy 24 neboli C.
V některých úkolech je zapotřebí doplnit dvě chybějící čísla. Z nabízených řešení si tedy vyberete takové, jež bude obsahovat obě správná čísla.

V příkladu 2 se budete muset pozorně podívat na vodorovné řady čísel i na jejich svislé sloupce, podobně jako v křížovce. Ve vodorovných řadách čísla narůstají o stejnou částku; ve sloupcích se zdvojnásobí. A vy zjišťujete čísla, která jsou v souladu s oběma těmito pravidly. Chybějící čísla jsou 14 a 20, správně označené písmeno je tedy A.
Dvě chybějící čísla se hledají i v příkladu 3. Zde je levé spodní číslo vždy o 21 vyšší než horní číslo a pravé spodní číslo je v porovnání s číslem horním vyšší o 10. Správné řešení je tedy A.


Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3

Testy prostorové
V těchto testech si budete představovat, jak by plošný obrazec vypadal, kdyby byl vystřižen a poté složen do podoby trojrozměrného předmětu.

Zde je zapotřebí posoudit, který ze zobrazených trojrozměrných předmětů lze zhotovit skládáním z dvourozměrného tvaru nakresleného nahoře – skládat lze pouze tak, že viditelná strana rozloženého útvaru je na hranolu zvnějšku. Jestliže nakreslený hranol nelze zhotovit, odpověď bude „ne“, a jestliže jej lze zhotovit, odpověď bude „ano“.
Složíme-li dvojrozměrný tvar v příkladu 1, vznikne podlouhlý hranol s tečkou v jednom trojúhelníku a s jednou černou stranou při odvěsně trojúhelníka. Při posuzování nákresu č. 1 bude proto odpověď znít „ano“. Na nákresu č. 2 vidíme konec hranolu bez tečky v trojúhelníku a černou stranu při jeho levé odvěsně – ta by však měla být světlá – nelze ho tedy z uvedeného tvaru sestrojit. Při pohledu na nákres č. 3 musíme také říct jasné „ne“, protože strana vlevo nahoře by měla být černá. U nákresu č. 4 je odpověď „ano“, neboť černá strana je pravděpodobně skryta vespod. Správné odpovědi jsou pod jednotlivými nákresy.

Řešení: Správné odpovědi v příkladu 1 zní – z uvedeného tvaru lze složit hranoly 1 a 4, ale hranoly 2 a 3 ne. V příkladu 2 lze sestrojit útvary 1 a 2, nelze 3 a 4.

Příklad 1 Příklad 2ano ne ne ano / ano ano ne neOtázka: Jak se mám připravit na samotný test?

• Přípravu si rozložte do delšího období. Potom je nejužitečnější, když se noc před testem dobře vyspíte a na místo konání dorazíte s dostatečným časovým předstihem.
• Vezměte si psací potřeby, pokud nosíte brýle nebo užíváte naslouchátko, nezapomeňte na ně.
• Pokud by bylo vhodné vzít další pomůcky, např. kalkulačku, měl by vám to zadavatel testu sdělit.
• Prostudujte pečlivě tyto rady a přesvědčete se o tom, že jsou vám jasné činnosti, které budete při řešení příslušných testů provádět.


Otázka: Jak při testu dosáhnout co nejlepších výsledků?

• Nebojte se zeptat, pokud vám něco nebude jasné.
• Poslouchejte pozorně instrukce a pečlivě je dodržujte.
• I když už možná uběhlo více času od doby, kdy jste absolvovali nějaké zkoušky nebo testy, není čím se znepokojovat! Výsledky testů, bude-li se s nimi správně zacházet, by vás měly spravedlivě ohodnotit bez ohledu na váš věk.Další články z rubriky

Jak se vám líbí? Nejšílenější svatební fotografie

Jak se vám líbí? Nejšílenější svatební fotografie

20. 1. | 1 | Chystáte svatbu sobě nebo své dceři a chcete, aby tento výjimečný den nezůstal pouze ve vašich…

Proč Popelka vždycky získá prince? Věci, které se od ní musíte naučit

Proč Popelka vždycky získá prince? Věci, které se od ní musíte naučit

19. 1. | V pohádkách se ukrývá spousta moudrostí. Tak si to vezměte… šedá myška, kterou všichni šikanují,…

Co se bude dít v Ulici? Nešťastná láska, facky i úraz!

Co se bude dít v Ulici? Nešťastná láska, facky i úraz!

16. 1. | V Ulici je tento týden opět pěkně živo. Oblíbené postavy se budou potýkat s běžnými starostmi, ale…

Sexy chlapíci z Ordinace v růžové zahradě: Kdo je váš favorit?

Sexy chlapíci z Ordinace v růžové zahradě: Kdo je váš favorit?

13. 1. | 2 | Seriál Ordinace v růžové zahradě se po Vánocích vrátil zpátky na televizní obrazovky a my opět…