Rozvoj a uplatnění vlastních předností

| Autor: redakce | Rubrika: Zábava

V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě. Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní dobou, epochou globalizace.

Poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností


V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak
poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě.

Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás
by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností
k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní
dobou, epochou globalizace.



V "Dámě" jsme postupně uvedli některé oblasti jejichž znalost umožňuje
využití našich předností. Zkoumali jsme především "Dobrou znalost sama
sebe-svých předností" a "Umění poznat a ocenit druhé".

Osobnost má své předpoklady ve vrozených dispozicích a okolí, ve kterém prožívá
svůj život. Rozhodující jsou pro ní vztahy k lidem, k činnostem . Do umění poznání
sebe sama především patří znát své city, způsoby jednání, nálady, postoje, přání
a jejich kontrolu a ovládání. Na základě rozsáhlých pozorování tvrdí výzkumní
pracovníci, že stále existuje dost lidí, kteří neznají dost dobře sama sebe, prostě
si nerozumí.

Řešili jsme také problém "Být pozitivně laděný-vnitřně vyrovnaný".
Uvedli jsme, že vyrovnaný člověk se umí ovládat, je odolný vůči vnějším i vnitřním
stresům, má vlastní vnitřní kontrolu. Umí dobře přijímat a předávat informace.
Zamezuje zmatkům a vede k pozitivní kvalitě života všech zúčastněných. Pozitivní
myšlení, pozitivní postoje znásobují naší energii a umožňují lépe a snadněji
dosahovat vytčených cílů.

Dnes se zamyslíme nad dalším okruhem problémů jejichž přiblížení nám usnadní
poznat a uplatnit svoje přednosti. Jde o "Vedení sama sebe, proces vlastního
sebe-řízení"
. Jde o proces sebeovládání, rozhodování, a sebe motivování.
Jde vlastně o postupný a stálý proces zdokonalování. Je však velmi důležité zvládat
uvedený proces tak, aby naše motivování, jednání, konání se postupně stalo
efektivním návykem, zvykem. Efektivní návyky např. zdvořilost, ochota, dostatek zájmu
o nové jevy, schopnost dobré soustředěnosti, optimismus, osvojení pevné vůle,
schopnost uspořádat si dobře práci vzhledem ke svým možnostem, iniciativní myšlení,
umění těžit z porážky a nebát se věci nepříjemných, dobře a bystře pozorovat
život, neustále sám sebe motivovat. Špatné návyky zaviňují naše ztráty v
osobním životě i v pracovním procesu.

Efektivní návyky můžeme také charakterizovat jako průnik vědomostí,
dovedností a postojů. Vědomosti nám říkají, co ještě potřebujeme znát, abychom
např. udělali zkoušky, přijímací řízení do zaměstnání, realizovali
podnikatelskou činnost a podobně. Dovednosti nám pomáhají, jak to či ono udělat.
Jak se např. umět soustředit, aby se celá naše mysl upnula k určité myšlence, činnosti.
Jak vyloučit co nejvíce vše, co by nás tříštilo, rozptylovalo.

Postoje představují naše přání, chtění a řeší otázku proč chceme tu či onu
činnost realizovat, mít ty a ty vědomosti. Postoj a výrazná vůle
"chci"mobilizuje člověka k víře v sebe sama a ke splnění vytčených cílů.
Od začátku svého života si osvojujeme různé návyky - zvyky, přetvořujeme je a
odvykáme jim.

Změnit návyky, vytvářet efektivní návyky lze jen vlastním úsilím, vlastním
motivováním a vedením sama sebe.

Již velký myslitel Aristoteles napsal: "Jsme to, co opakovaně činíme.
Dokonalost není čin, ale návyk".


Autor: M. S.


Další články z rubriky

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

26. 12. 2017 | Starý rok nám pomalu končí a my už se začínáme těšit na to, co nám nachystal ten další, s osmičkou…

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

25. 12. 2017 | Na Boží hod, první svátek vánoční, se většinou chystáme na pořádný rodinný oběd. Je to také doba,…

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

24. 12. 2017 | Ať už u štědrovečerní večeře posloucháte klasické koledy, české vánoční písně nebo zahraniční…

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

22. 12. 2017 | Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě si najdete chvilku, kdy se…