Rozvoj a uplatnění vlastních předností

| Autor: redakce | Rubrika: Zábava

V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě. Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní dobou, epochou globalizace.

Poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností


V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak
poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě.

Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás
by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností
k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní
dobou, epochou globalizace.V "Dámě" jsme postupně uvedli některé oblasti jejichž znalost umožňuje
využití našich předností. Zkoumali jsme především "Dobrou znalost sama
sebe-svých předností" a "Umění poznat a ocenit druhé".

Osobnost má své předpoklady ve vrozených dispozicích a okolí, ve kterém prožívá
svůj život. Rozhodující jsou pro ní vztahy k lidem, k činnostem . Do umění poznání
sebe sama především patří znát své city, způsoby jednání, nálady, postoje, přání
a jejich kontrolu a ovládání. Na základě rozsáhlých pozorování tvrdí výzkumní
pracovníci, že stále existuje dost lidí, kteří neznají dost dobře sama sebe, prostě
si nerozumí.

Řešili jsme také problém "Být pozitivně laděný-vnitřně vyrovnaný".
Uvedli jsme, že vyrovnaný člověk se umí ovládat, je odolný vůči vnějším i vnitřním
stresům, má vlastní vnitřní kontrolu. Umí dobře přijímat a předávat informace.
Zamezuje zmatkům a vede k pozitivní kvalitě života všech zúčastněných. Pozitivní
myšlení, pozitivní postoje znásobují naší energii a umožňují lépe a snadněji
dosahovat vytčených cílů.

Dnes se zamyslíme nad dalším okruhem problémů jejichž přiblížení nám usnadní
poznat a uplatnit svoje přednosti. Jde o "Vedení sama sebe, proces vlastního
sebe-řízení"
. Jde o proces sebeovládání, rozhodování, a sebe motivování.
Jde vlastně o postupný a stálý proces zdokonalování. Je však velmi důležité zvládat
uvedený proces tak, aby naše motivování, jednání, konání se postupně stalo
efektivním návykem, zvykem. Efektivní návyky např. zdvořilost, ochota, dostatek zájmu
o nové jevy, schopnost dobré soustředěnosti, optimismus, osvojení pevné vůle,
schopnost uspořádat si dobře práci vzhledem ke svým možnostem, iniciativní myšlení,
umění těžit z porážky a nebát se věci nepříjemných, dobře a bystře pozorovat
život, neustále sám sebe motivovat. Špatné návyky zaviňují naše ztráty v
osobním životě i v pracovním procesu.

Efektivní návyky můžeme také charakterizovat jako průnik vědomostí,
dovedností a postojů. Vědomosti nám říkají, co ještě potřebujeme znát, abychom
např. udělali zkoušky, přijímací řízení do zaměstnání, realizovali
podnikatelskou činnost a podobně. Dovednosti nám pomáhají, jak to či ono udělat.
Jak se např. umět soustředit, aby se celá naše mysl upnula k určité myšlence, činnosti.
Jak vyloučit co nejvíce vše, co by nás tříštilo, rozptylovalo.

Postoje představují naše přání, chtění a řeší otázku proč chceme tu či onu
činnost realizovat, mít ty a ty vědomosti. Postoj a výrazná vůle
"chci"mobilizuje člověka k víře v sebe sama a ke splnění vytčených cílů.
Od začátku svého života si osvojujeme různé návyky - zvyky, přetvořujeme je a
odvykáme jim.

Změnit návyky, vytvářet efektivní návyky lze jen vlastním úsilím, vlastním
motivováním a vedením sama sebe.

Již velký myslitel Aristoteles napsal: "Jsme to, co opakovaně činíme.
Dokonalost není čin, ale návyk".


Autor: M. S.


Další články z rubriky

Nejhezčí pohled na Benátky severu

Nejhezčí pohled na Benátky severu

15. 11. | [Soutěž] Prodloužený víkend vám bude stačit na poznání všech zajímavostí Stockholmu, města…

Jeruzalém – město koček

Jeruzalém – město koček

13. 11. | [Soutěž] Že je Jeruzalém město tří náboženství, unikátních památek a bohužel i věčných bojů, ví asi…

Nový Zéland po vlastní ose

Nový Zéland po vlastní ose

8. 11. | [Soutěž] Oblíbené turistické destinace Nového Zélandu jsou celoročně přeplněné turisty. Lze se jim…

Cesta čokolády

Cesta čokolády

6. 11. | [Soutěž] Byli jsme při tom, jak se z dovezených kakaových bobů v Belgii vyrábějí lahodné pralinky.