Umění působit příznivě na ostatní - být oblíben

| Autor: Milada S. | Rubrika: Zábava

V naší úvaze se již po třetí zabýváme žádoucími přednostmi, které jsou pro nás důležité a které nám usnadňují výkonně pracovat a spokojeněji žít.

Umění působit příznivě na ostatní - být
oblíben


V naší úvaze se již po třetí zabýváme žádoucími přednostmi, které
jsou pro nás důležité a které nám usnadňují výkonně pracovat a
spokojeněji žít.

Je zcela logické, že různí lidé budou upřednostňovat různé
charakteristiky žádoucích předností podle svého typu osobnosti, cílů,
které si před sebe kladou a také podle životních zkušeností, které v průběhu
života získávají.

Domnívám se, že přes uvedený vlastní přístup jakou předností oplývám
a co bych případně ještě potřeboval, existují určité přednosti, o kterých
bychom měli nejenom něco vědět, ale především je umět používat. Alespoň
některé stránky uvedených předností.

Dnes se zaměříme na oblast příznivého působení na ostatní. Patří
sem celý soubor vlastností, dovedností, kterými působíme na ostatní -
jsme pozitivně přijímáni - stáváme se oblíbenými. Často však dochází
k situaci, kdy oblíbeným se stává často člověk, který je povrchní,
sobecký. Zazáří pouze na kratší dobu, nevytváří kvalitní lidské
vztahy, ale vytváří ovzduší nedůvěry lidí k sobě navzájem. Jeho
povrchnost a sobeckost prohlédne někdo intuitivně, ale spíše zde hraje roli
znalost lidí a životní zkušenosti - trénink.

Nás však v této chvíli zajímají kvalitní lidské vztahy. Kvalita lidských
vztahů prospívá jak naší pracovní, tak osobní činnosti. Prospívá všem
zúčastněným stranám.

Které prvky našeho chování vytváří kvalitní lidské vztahy a vedou k
tomu, abychom byli ostatními příznivě přijímáni :


1. - Ťsměv

Carnegie, autor knihy "Ťspěch jsi Ty" tvrdí, že přesvědčivě působí
na druhé náš úsměv."Lidé, kteří se usmívají, řídí a vedou druhé,
vyučují a prodávají mnohem snáze a dokonce vychovávají šňastnější děti."

Ťsměv obohatí každého komu je určen.

2. - Znalost potřeb druhých

Důležitým prvkem, který nám pomáhá v procesu pozitivního působení na
blízké osoby, spolupracovníky, přátele je znalost jejich potřeb, problémů
a starostí. Vědět, co člověk se kterým žijeme, spolupracujeme skutečně
potřebuje. Někdy půjde o pouhou spoluúčast, soucítění při řešení určitých
situací, jindy o radu či reálnou pomoc.

3. - Respektování druhého člověka

Důležitým prvkem našeho chování, jak získávat opravdové sympatie,
autoritu, je opravdové respektování druhého člověka. Aby se ve vztazích s
námi cítil rovnocenný jako člověk - partner -kolega. Jakákoliv míra a
podoba zlehčování toho druhého, přináší druhé straně trpkost a menší
ochotu s druhou stranou jednat, spolupracovat, řešit problémy, domluvit se.
Zlehčování druhého vytváří dusno, někdy až konfliktní atmosféru, ve
které se obtížně domlouváme, jednáme. Dusná, konfliktní atmosféra
neprospívá nikomu ze zúčastněných. Neprospívá ani jejich činnosti.

4. - Dodržování daného slova

Člověk, který chce žít a pracovat s druhými lidmi musí dodržovat dané
slovo. Jinými slovy, musí být na něho skutečně spolehnutí. Nevím, nechtěla
bych zde vystupovat jako škarohlíd, zařazuji se spíše k optimistům, ale
skoro denně se setkávám s lidmi, kteří slíbí, ale nedodrží. Slíbit a
nedodržet je skoro běžnou záležitostí denního života. Život všech se
stává povrchnější.

5. - Povzbuzování a pomáhání druhým

Povzbuzování a pomoc druhým patří k nejdůležitějším stránkám našeho
chování, pozitivního působení na druhé lidi. Někdy se v literatuře
uvedený postoj charakterizuje jako otevřenost člověka k potřebám a pocitům
druhých. To znamená pomoci včas, ve správnou dobu, správným způsobem. A
zde můžeme s radostí konstatovat, že uvedená charakteristika je nám skoro
všem vlastní.

A udržuje, znovu a znovu spoluvytváří dobré pocity lidského žití.


Autor: Milada S.


Další články z rubriky

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

Jak se rozloučit se starým rokem a začít s čistým štítem

26. 12. 2017 | Starý rok nám pomalu končí a my už se začínáme těšit na to, co nám nachystal ten další, s osmičkou…

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

8 tipů na nejmystičtější vánoční procházku

25. 12. 2017 | Na Boží hod, první svátek vánoční, se většinou chystáme na pořádný rodinný oběd. Je to také doba,…

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

24. 12. 2017 | Ať už u štědrovečerní večeře posloucháte klasické koledy, české vánoční písně nebo zahraniční…

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme

22. 12. 2017 | Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě si najdete chvilku, kdy se…