Známe své přednosti?

| Autor: Milada S. | Rubrika: Zábava

Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte!

Známe své přednosti?


Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě
tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte! Psychologové, kteří daný
problém zkoumají a vyhodnocují, však tvrdí:

Lidé spíše tuší v čem dobří nejsou, než v čem skutečně dobří jsou !

Uvedenou situaci po celá dlouhá desetiletí vytvářely tradice, které stále ještě
existují a přetrvávají. Prvá tradice souvisí s naší výchovou. Tradiční výchova
radí:


Nedávejte své přednosti příliš na odiv, nechvalte se, samochvála smrdí ! Ten, kdo
se chválí, většinou moc neumí nebo nechce pracovat ! Druhá hlubší tradice
souvisí se stylem života lidí.
Po celá dlouhá desetiletí lidé příliš nemohli
uvažovat, co by skutečně mohli a vzhledem ke svým schopnostem chtěli dělat. Především
rozhodoval jejich původ. Syn zemědělce zůstával převážně v zemědělství. Okolí,
ve kterém žil od dětství, dobře znal a věděl, co okolí od něho očekává. Podobně
tomu bylo i u dětí řemeslníků, obchodníků a dělníků.


S rozvojem společnosti jen pozvolna docházelo ke změnám. V současné epoše globálního
světa však dochází k rychlým a rozsáhlým změnám. Dnes si mladý člověk své zaměření
a své místo ve společnosti vybírá sám na základě svých potřeb, ale i svých
schopností. Při hledání cesty ke svému uplatnění je žádoucí znát své přednosti,
rozvíjet a uplatňovat je.


Pokusme se zamyslet se nad metodou - cestou, která vede k potřebnému poznání sama
sebe a uplatnění se. Ze zkušenosti víme, že k poznávání sama sebe nám pomáhá
zamyšlení se nad sebou samým, mudrování o sobě zesílené znalostmi z psychologie,
porovnávání své efektivity s efektivitou druhých lidí. Důležité však je poznat
sama sebe tak, abychom našli u sebe oblasti, které jsou nám tak vlastní, že v nich
vynikáme a dokážeme více než druzí.


Každý člověk má určité přednosti, jen je umět rozvíjet a uplatňovat !

Čtenář zajisté povzdychne: "To se to krásně píše, ale jak je to s tebou
?"

Již jako dítě jsem cítila, jak mne zajímají osudy lidí. Ráda jsem naslouchala, co
si povídají. Co říkají o sobě, o druhých lidech, o osudech země atd. Byla jsem nadšený
posluchač, postupně i vypravěč, který si někdy tak trochu vymýšlel, protože neměl
vlastní zkušenosti. Později jsem vědu o poznávání sebe i druhých studovala. A
pracovat s lidmi se stalo mou profesí a radostí. Mou předností je tedy dobrá
mezilidská komunikace. V čem je má slabina? Příliš lidem věřím. Snad jsou to
zbytky tradice, kdy mně starší, skvělí lidé učili poznávat svět.


Pokusme se shrnout základní myšlenky :

ˇ Dnešní doba plná změn vyžaduje, aby byl člověk vyzbrojen, jak znalostmi úzce
odbornými, tak také znalostmi o sobě samém.

ˇ Pro úspěšné a spokojené žití nutně potřebujete znát své přednosti, kterými
více nebo méně vynikáte nad ostatními.

ˇ Zjištěné přednosti rozvíjejte a uplatňujte ve své osobní i pracovní činnosti.

ˇ Získávejte okolí pro pozitivní hodnocení svých předností.

ˇ Soustřeďte se na odstraňování příčin, které brání vašemu osobnímu rozvoji.
Mohou to být prvky tradiční výchovy, některé negativní stránky vaši osobnosti
jako je pohodlnost, nezájem o nové, roztříštěnost zájmů apod.


Dobrá znalost sama sebe vytváří dobrý základ sebevědomí !


Autor: Milada S.


Další články z rubriky

Nejhezčí pohled na Benátky severu

Nejhezčí pohled na Benátky severu

15. 11. | [Soutěž] Prodloužený víkend vám bude stačit na poznání všech zajímavostí Stockholmu, města…

Jeruzalém – město koček

Jeruzalém – město koček

13. 11. | [Soutěž] Že je Jeruzalém město tří náboženství, unikátních památek a bohužel i věčných bojů, ví asi…

Nový Zéland po vlastní ose

Nový Zéland po vlastní ose

8. 11. | [Soutěž] Oblíbené turistické destinace Nového Zélandu jsou celoročně přeplněné turisty. Lze se jim…

Cesta čokolády

Cesta čokolády

6. 11. | [Soutěž] Byli jsme při tom, jak se z dovezených kakaových bobů v Belgii vyrábějí lahodné pralinky.