Známe své přednosti?

| Autor: Milada S. | Rubrika: Zábava

Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte!

Známe své přednosti?


Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě
tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte! Psychologové, kteří daný
problém zkoumají a vyhodnocují, však tvrdí:

Lidé spíše tuší v čem dobří nejsou, než v čem skutečně dobří jsou !

Uvedenou situaci po celá dlouhá desetiletí vytvářely tradice, které stále ještě
existují a přetrvávají. Prvá tradice souvisí s naší výchovou. Tradiční výchova
radí:


Nedávejte své přednosti příliš na odiv, nechvalte se, samochvála smrdí ! Ten, kdo
se chválí, většinou moc neumí nebo nechce pracovat ! Druhá hlubší tradice
souvisí se stylem života lidí.
Po celá dlouhá desetiletí lidé příliš nemohli
uvažovat, co by skutečně mohli a vzhledem ke svým schopnostem chtěli dělat. Především
rozhodoval jejich původ. Syn zemědělce zůstával převážně v zemědělství. Okolí,
ve kterém žil od dětství, dobře znal a věděl, co okolí od něho očekává. Podobně
tomu bylo i u dětí řemeslníků, obchodníků a dělníků.


S rozvojem společnosti jen pozvolna docházelo ke změnám. V současné epoše globálního
světa však dochází k rychlým a rozsáhlým změnám. Dnes si mladý člověk své zaměření
a své místo ve společnosti vybírá sám na základě svých potřeb, ale i svých
schopností. Při hledání cesty ke svému uplatnění je žádoucí znát své přednosti,
rozvíjet a uplatňovat je.


Pokusme se zamyslet se nad metodou - cestou, která vede k potřebnému poznání sama
sebe a uplatnění se. Ze zkušenosti víme, že k poznávání sama sebe nám pomáhá
zamyšlení se nad sebou samým, mudrování o sobě zesílené znalostmi z psychologie,
porovnávání své efektivity s efektivitou druhých lidí. Důležité však je poznat
sama sebe tak, abychom našli u sebe oblasti, které jsou nám tak vlastní, že v nich
vynikáme a dokážeme více než druzí.


Každý člověk má určité přednosti, jen je umět rozvíjet a uplatňovat !

Čtenář zajisté povzdychne: "To se to krásně píše, ale jak je to s tebou
?"

Již jako dítě jsem cítila, jak mne zajímají osudy lidí. Ráda jsem naslouchala, co
si povídají. Co říkají o sobě, o druhých lidech, o osudech země atd. Byla jsem nadšený
posluchač, postupně i vypravěč, který si někdy tak trochu vymýšlel, protože neměl
vlastní zkušenosti. Později jsem vědu o poznávání sebe i druhých studovala. A
pracovat s lidmi se stalo mou profesí a radostí. Mou předností je tedy dobrá
mezilidská komunikace. V čem je má slabina? Příliš lidem věřím. Snad jsou to
zbytky tradice, kdy mně starší, skvělí lidé učili poznávat svět.


Pokusme se shrnout základní myšlenky :

ˇ Dnešní doba plná změn vyžaduje, aby byl člověk vyzbrojen, jak znalostmi úzce
odbornými, tak také znalostmi o sobě samém.

ˇ Pro úspěšné a spokojené žití nutně potřebujete znát své přednosti, kterými
více nebo méně vynikáte nad ostatními.

ˇ Zjištěné přednosti rozvíjejte a uplatňujte ve své osobní i pracovní činnosti.

ˇ Získávejte okolí pro pozitivní hodnocení svých předností.

ˇ Soustřeďte se na odstraňování příčin, které brání vašemu osobnímu rozvoji.
Mohou to být prvky tradiční výchovy, některé negativní stránky vaši osobnosti
jako je pohodlnost, nezájem o nové, roztříštěnost zájmů apod.


Dobrá znalost sama sebe vytváří dobrý základ sebevědomí !


Autor: Milada S.


Další články z rubriky

Co prozradí účes o vašem sexuálním životě?

Co prozradí účes o vašem sexuálním životě?

16. 2. | Střih vlasů a sexuální život spolu souvisí. Na vlasech je vidět nejen stav našeho zdraví,…

Skandály Adiny Mandlové: Místo sexu se u Goebbelse pozvracela

Skandály Adiny Mandlové: Místo sexu se u Goebbelse pozvracela

15. 2. | 2 | Její život byl jako její filmové role. Velice barvitý. Užívala si život se vším všudy, byla…

Seriál Ulice: Vztahy se ještě přiostří

Seriál Ulice: Vztahy se ještě přiostří

13. 2. | V Ulici se pořád něco děje a její obyvatelé nemají na chvíli klid. Vztahové problémy budou…

Jste medvěd, nebo vlk? Naučte biologické hodiny pracovat pro sebe

Jste medvěd, nebo vlk? Naučte biologické hodiny pracovat pro sebe

12. 2. | 1 | Určitě o sobě víte, jestli jste skřivan, nebo sova, ale co kdyby vám někdo řekl, že jste ve…