Kyselina proti trombóze

| Autor: redakce | Rubrika: Zdraví

Acylpyrin, který je nejznámějším a nejprodávanějším lékem u nás, zná každý především jako lék snižující teplotu a mírnící bolesti. Už méně známé jsou jeho další účinky.

Acylpyrin obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, což je bílá krystalická látka, která mimo to, že působí jako mírné až středně silné analgetikum (proti bolesti), antipyretikum (proti horečce) a antirevmatikum (proti zánětům), také potlačuje i syntézu prostaglandinů v krevních destičkách, které se proto nemohou shlukovat. Laicky řečeno – ředí krev, ta se méně sráží a eliminuje tak tvorbu trombů. Acylpyrin je tedy také tzv. protidestičkovým lékem a může proto působit jako prevence mnohých kardiovaskulárních a cévních onemocnění.

ASA
Kyselina acetylsalicylová (ASA) se průmyslově vyrábí z fenolu a v roce 1899 se stala první syntetickou látkou používanou k léčení. Jako protihorečnatý a protirevmatický lék tlumící bolest byla ještě jako kyselina salicylová známa už v 18. století, ale přesný mechanismus jejího působení v lidském těle objevili až v 70. letech minulého století vědci John R. Vane a Salvador Moncada. Mimo jiné objasnili podstatu antitrombotického působení kyseliny acetylsalicylové, za což získali v roce 1982 Nobelovu cenu.

Úspěšné využití
Trombotické komplikace cévních onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v naší civilizaci. Nemocného zabíjí akutní trombotický uzávěr tepny, který může vyústit v náhlou smrt, akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu či v kritickou končetinovou ischémii.
Základním a po stránce farmakoekonomické nejvýhodnějším protidestičkovým lékem je acetylsalicylová kyselina, jejíž podávání coby prevence koronární trombózy navrhl již před 60 lety Paul Gibson. Rutinní zavedení antitrombotik však trvalo více než 30 let. Dnes je protidestičková léčba jedním z významných faktorů zlepšujících prognózu nemocných s ischemickou chorobou srdeční, mozkovou či periferních tepen.

Pomáhá vždy?
Za určitých podmínek by ale mohla kyselina acetylsalicylová ublížit, protože zvyšuje riziko krvácení zejména do zažívacího traktu. Podkladem krvácení do zažívacího traktu je vlastní protidestičkový efekt v působení na žaludeční sliznici. Dokument vydaný experty Evropské kardiologické společnosti ukázal, že riziko krvácení je srovnatelné u všech protidestičkových léků.
„Pro řadu z nás byl srovnatelný výskyt krvácení při aplikaci různých antitrombotik překvapivý. Mýtus, že krvácení do zažívacího traktu je specifické pouze pro kyselinu acetylsalicylovou byl souhrnnými analýzami vyvrácen,“ uvádí prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
„A jak se rozhodnout? Na jedné straně snížit riziko infarktu myokardu a na straně druhé ohrozit nemocného krvácením. Budeme-li porovnávat obě strany, pak spolu s doporučenými postupy musí riziko koronární příhody významně převážit riziko krvácení. Vzhledem k tomu, že se pohybuje kolem 1 – 2 % ročně u středně závažného krvácení, u velmi závažného pak kolem 0,1 - 0,2 % ročně, tak převáží přínos léčby nad případným rizikem.“

Acylpyrin jako prevence
Od konce 80.let 20. století existuje řada studií sledujících efekt protidestičkové léčby kyselinou acetylsalicylovou v rámci primární či sekundární prevence, tj. u osob dosud bez prokazatelného postižení aterosklerózou i u nemocných po cévní příhodě. Z nich vyplývá, že léčba je v prevenci akutních srdečně-cévních příhod účinná, statistiky uvádějí významný pokles infarktu myokardu asi o třetinu, všech vaskulárních příhod, zejména však ischemické choroby dolních končetin, asi o čtvrtinu, cévní mozkové příhody o čtvrtinu a úmrtnost klesla o šestinu.
Výhodou ASA je též nízká cena a dobrá snášenlivost.
Shrneme-li poznatky o protidestičkové léčbě, pak možno říci, že kyselina acetylsalicylová zůstává základním protidestičkovým lékem.

Eva Pavlatová
zdroj: Focus Agency, s.r.o.

Další články z rubriky

Chcete skoncovat s cukrem? Vyhněte se těmto potravinám!

Chcete skoncovat s cukrem? Vyhněte se těmto potravinám!

Dnes | Pokud chcete omezit konzumaci cukru, neznamená to, že jen ze svého jídelníčku vypustíte čokoládu,…

5 zajímavých receptů z okurek, ať už z hadovek nebo nakládaček

5 zajímavých receptů z okurek, ať už z hadovek nebo nakládaček

Včera | Koncem srpna je sklizeň okurek ze zahrádky v plném proudu a i v obchodech se dostanou koupit chutné…

Potí se vám chodidla a páchnou? Zabraňte tomu!

Potí se vám chodidla a páchnou? Zabraňte tomu!

17. 8. | Obzvlášť v létě se řada lidí potýká s pocením a nepříjemnými pachy. Ty mohou zasáhnout i naše…

Soutěžte o probiotika Pearls a užijte si léto bez starostí!

Soutěžte o probiotika Pearls a užijte si léto bez starostí!

15. 8. | Na pět z vás čeká letní balíček plný zdravý. Nenechte se zaskočit problémy spojenými s cestováním.…