Nejzávažnějším problémem životního prostředí se stává kvalita ovzduší

| Autor: redakce | Rubrika: Zdraví

Zatímco začátkem 90. let minulého století patřilo životní prostředí v České republice k nejpoškozenějším v Evropě, po zkrachování řady neefektivních podniků a masivních investicích z veřejných i soukromých zdrojů se výrazně zlepšilo. Vážným problémem se ale stává kvalita ovzduší. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí v roce 2005 [1], kterou dnes projednala vláda.

Zpráva analyzuje vývoj a aktuální stav životního prostředí a srovnává jej s trendy v zahraničí. Jedním z nejzávažnějších problémů České republiky je kvalita ovzduší, vysoká produkce hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele, nízká schopnost krajiny zadržovat vodu či zdravotní stav českých lesů [2].

Projevují se některé pozitivní trendy – roste například množství vytříděného odpadu na obyvatele, počet domácností, které odpad třídí i množství vytříděných obalů a jejich recyklace [3]. Dlouhodobě se zlepšuje kvalita vod, především kvůli výstavbě nových čistíren [4].

„Životní prostředí se za posledních 15 let výrazně zlepšilo, ale stále máme co dohánět. Za nejproblematičtější oblasti považuji zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidím v rostoucím znečištění z dopravy a lokálních topenišť, v neefektivním zacházení s energií a nedostatečném využití obnovitelných zdrojů energie. Své priority v čele resortu odvozuji od skutečného stavu životního prostředí. Soustředím se proto právě na řešení právě těch problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí,“ komentuje Zprávu ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.

Ministr životního prostředí již podnikl celou řadu konkrétních kroků – ochrana ovzduší je jednou z priorit pro čerpání evropských prostředků z Operačního programu životní prostředí pro léta 2007-2013. Byl obnoven příjem žádostí do takzvaných národních programů Státního fondu životního prostředí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie [5]. MŽP bude podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů také prosazováním daňového zvýhodnění pro občany, kteří je využívají. Dřevo, pelety a další zdroje by tak postupně měly při vytápění v domácnostech nahradit část uhlí či uhelných kalů, jejichž spalováním vznikají toxické zplodiny a popílek. Pro řešení nejpalčivějších problémů v Praze vznikla společná pracovní skupina s magistrátem hlavního města.

Poznámky:
[1] Kompletní zpráva včetně tabulek a grafů je k dispozici na www stránkách MŽP (http://www.env.cz) a agentury CENIA (http://www.cenia.cz)
[2] Nadlimitní znečištění ovzduší suspendovanými prachovými částicemi (PM10) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky se projevilo až na cca 1/3 území České republiky včetně většiny velkých měst. Viz například str.8, 42
[3] V roce 2005 bylo v České republice uvedeno na trh cca 850 tis. tun obalů. Z tohoto množství bylo recyklováno 59 %, což je o 3 % více než v roce 2004. Nejvíce byly recyklovány papírové obalové odpady (84 %), na druhém místě byly recyklovány skleněné obalové odpady (75 %). Dle dostupných údajů dosáhla ČR v oblasti celkové recyklace obalového odpadu srovnatelných výsledků s Rakouskem, Dánskem či Švédskem. V recyklaci plastových obalových odpadů se Česká republika zařadila na druhé místo mezi státy EU. Viz str. 140
[4] Od počátku devadesátých let výrazně poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod jejich počet s nejhoršími třídami jakosti vody (V. a IV.). Postupně došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků.Viz. str 52.
[5] http://www.sfzp.cz

zdroj: Karolina Sulova, mluvci MZP

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Nejlepší vánoční cukroví: Klasické linecké, vinné a další recepty

Nejlepší vánoční cukroví: Klasické linecké, vinné a další recepty

Dnes | Vánoční cukroví by nemělo chybět na žádném svátečním stole. Ať už se držíte tradičních druhů nebo…

Věděla jste to? Tyto nemoci mají většinou ženy, mužům se vyhýbají!

Věděla jste to? Tyto nemoci mají většinou ženy, mužům se vyhýbají!

Včera | 2 | Některé nemoci jsou pro ženy typické, například premenstruační syndrom nebo vaginální mykóza. Jsou…

Chcete být šťastnější? Naučte se přemýšlet jako optimista

Chcete být šťastnější? Naučte se přemýšlet jako optimista

21. 11. | Patříte k lidem, kteří se ráno budí s úsměvem a těší se z toho, co nového zažijí? Anebo vstáváte s…

Umíte užívat léky? Dejte si pozor na tyto chyby!

Umíte užívat léky? Dejte si pozor na tyto chyby!

20. 11. | 1 | K tomu, aby léky neúčinkovaly tak, jak mají, někdy stačí jen malá chyba. Přitom pokud bojujete s…