Syndrom rizikového chování v dospívání

| Autor: MUDr. Pavel Kabíček, CSc. | Rubrika: Zdraví

Poslední desetiletí přinesla zásadní změny ve zdravotním stavu dospívajících ve všech rozvinutých zemích. Na tento posun již dlouho upozorňují odborníci z celého světa, kteří se zaměřují na adolescentní problematiku.

Adolescence (dospívání) je období zrychlení vývoje ve všech složkách osobnosti (biologické, psychické i společenské) a podle Světové zdravotnické organizace je vymezeno věkem 10–19 let, jakožto přechodné období mezi dětstvím a dospělostí. Jde o období pohlavního zrání, rychlého růstu.

V oblasti psycho-sociální je typické hledání vlastní identity a postupná emancipace od rodiny. Klíčem ke zdraví dospívajících je jejich chování. V ekonomicky vyspělých zemích je dnes prokázáno, že stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob chování, který ji v období adolescence ohrožuje a má následky v dalším životě.Mluví se o tzv. nové nemocnosti mládeže. 75 % všech smrtí dospívajících ve věku 15–19 let v ČR je způsobeno vnějšími příčinami, nikoli tělesnou chorobou. Na prvním místě jsou úrazy (hlavně dopravní), na druhém
místě sebevraždy!

Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D) obsahuje tři hlavní oblasti:
1. Zneužívání návykových látek – od nikotinu přes alkohol, kanabinoidy až k dalším ilegálním drogám.

2. Další negativní jevy v oblasti psychosociální – poruchy chování, agrese až delikvence a kriminalita, ale i autoagrese včetně suicidálního (sebevražedného) chování; do této oblasti patří i úrazy.

3. Poruchy reprodukčního zdraví – předčasný pohlavní život a s ním ve zvýšené míře spojené střídání partnerů má za důsledek vysokou incidenci pohlavně přenosných infekcí a časná a nechtěná těhotenství.

Je prokázáno, že jevy těchto tří oblastí se u naprosté většiny dospívajících vzájemně kombinují, vzájemně usnadňují svůj vznik a mají společné příčiny a společné rizikové i ochranné faktory. Proto se hovoří o „syndromu rizikového chování v dospívání“ (SRCH-D).

Rizikové chování je pro dospívajícího vlastně účelové a v tomto smyslu funkční. Řeší mu současnou osobnostní nesnáz (pomáhá zvýšit sebevědomí, sebedůvěru, zapojit se do skupiny vrstevníků apod.). Tento aspekt však nijak nesnižuje nebezpečí následků.

Kouření, alkohol a drogy

Abúzus (nadužívání) návykových látek je předmětem obsáhlého výzkumu a analýz řady resortů i samostatného oboru adiktologie, který se věnuje návykovým nemocem. U nás trvá nepříznivý trend především v kouření cigaret,
pití alkoholu a zneužívání konopných látek.

Nikotinismus

Podle nedávného výzkumu kouřilo denně cigarety 25 % středoškoláků anebo učňů, nejčastěji začínali ve 14 letech, 8 % kouřilo nad 10 cigaret denně.

Alkohol

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD – The European School Survey Project on Alkohol and Other Drugs) v roce 2007 pilo alkoholické nápoje rizikovým způsobem (nad 5 sklenic alkoholu při jedné příležitosti, 3x a častěji v posledním měsíci) v ČR 24 % šestnáctiletých chlapců a 16,7 % děvčat.

Ilegální drogy

V dospívání je začátek jejich užívání nejčastěji aktivitou motivovanou sociálně, kvůli společnosti vrstevníků. V prvním stadiu 71–81 % experimentujících nikdy neužívalo drogy o samotě. Nebezpečí marihuany je obecně podceňováno.

Kromě potíží tělesných a psychických, které u části uživatelů způsobí, je nebezpečná u dospívajících, kteří jsou na hranici psychické dekompenzace. Například v roce 2007 mělo ve skupině 16letých středoškoláků zkušenost s marihuanou 45,1 % respondentů, více než 5x ji užilo cca 20 % šestnáctiletých.

Podle nedávno uzavřené dlouhodobé studie (26leté sledování) u švédských branců zvyšuje ojedinělé rekreační užití marihuany riziko pozdější schizofrenie 1,9x, avšak u častých uživatelů (50 a více užití) bylo riziko 6,7x vyšší než v celé populaci.

Dále čtěte na stránkách časopisu MOJE ZDRAVÍ

Další články z rubriky

Jak oddálit menstruaci před dovolenou? Léky i babské rady

Jak oddálit menstruaci před dovolenou? Léky i babské rady

Včera | Plánovat si dovolenou podle svých dní by bylo sice krásné, ale v reálném životě jen těžko…

5 lehkých salátů do horkých dní: Křupavé lupení i lahodné avokádo

5 lehkých salátů do horkých dní: Křupavé lupení i lahodné avokádo

Včera | V horkém počasí člověk nemá ani chuť na jídlo, přesto odkládat přísun energie až na večer je…

Štavnaté grilování: 5 lahodných dipů k masu i zelenině

Štavnaté grilování: 5 lahodných dipů k masu i zelenině

23. 6. | Domácí omáčky neboli dipy dodají grilování punc originality. Jsou čerstvé, chutné a víte, co jíte.

Mýty o pitném režimu: Jak správně pít, aby nedošlo k dehydrataci?

Mýty o pitném režimu: Jak správně pít, aby nedošlo k dehydrataci?

23. 6. | 1 | Tekutiny jsou pro organismus důležité a pitný režim je třeba brát na zřetel. Co je ale správné a…