Životní styl a obezita 2005 – kampaň Přijmi a vydej

| Autor: redakce | Rubrika: Zdraví

1. června 2006 bude zahájena celostátní kampaň „Přijmi a vydej“, jejímž cílem je zvýšit vědomosti o správné výživě a zlepšit návyky obyvatelstva v oblasti stravování a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a výdejem.

Tato celorepubliková kampaň je zaměřena především na dospělou populaci. Prostřednictvím rodičů však chce ovlivnit i děti, u nichž dochází v posledních letech k rychlému nárůstu nadváhy a obezity. Projekt byl připraven v rámci Národního programu zdraví a probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Organizátorem kampaně je Státní zdravotní ústav v Praze
ve spolupráci s odbornými pracovníky všech zdravotních ústavů v ČR. Hlavním partnerem kampaně „Přijmi a vydej“ je Potravinářská komora ČR, dalšími pak například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví či Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a program Zdravá 5 společnosti Ahold Czech Republic.

„Projekt „Přijmi a vydej“ je součástí aktivit navazujících na stanovisko Světové zdravotnické organizace, která prevenci obezity považuje za jeden z hlavních úkolů pro veřejné zdraví ve 21. století, “ uvedl MUDr. Michael Vít Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR. Podle aktuálních údajů (studie Životní styl a obezita 2005, STEM MARK) má nadměrnou hmotnost 52 % dospělé populace ČR, z toho 35 % má nadváhu a 17 % je obézních. Oproti roku 2000 navíc vzrostl počet lidí s nadváhou o 3 %. Zvláště znepokojující je situace u dětí - nadměrnou hmotností trpí každé páté dítě ve věku 6 až 12 let - 10 % dětí má nadváhu a 10 % je obézních. Mezi dospívajícími (13 – 17 let) klesá podíl dětí s nadměrnou hmotností na 11 %, v tomto věku ale naopak stoupá počet dětí s podváhou - u děvčat dosahuje dokonce 10 %.

„Výskyt nadměrné hmotnosti v rodině výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku obezity u dětí. Svoji roli hrají jak genetické faktory, tak ale i skladba jídelníčku a celkový životní styl rodiny,“ uvedla MUDr. Marie Kunešová, CSc., předsedkyně České obezitologické společnosti ČLS JEP. „Riziko nadváhy v dospělosti stoupá s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku a také v rodině.“ řekla. Čím více „tlustých“ rodinných příslušníků, tím vyšší pravděpodobnost nadváhy. ¾ respondentů, kteří byli obézní v dětství, trpí nadměrnou hmotností i v dospělosti. 70% šanci mít nadměrnou hmotnost získává člověk, jehož oba rodiče trpěli tímto problémem. U rodin s normální hmotností klesá riziko na 46 %.

Soutěžní kampaň Přijmi a vydej bude probíhat od 1. června 2006 do 10. října 2006 pod heslem „Vyhraj nad leností a nadváhou – vyhraješ zdraví!“. Informace o soutěži budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím sdělovacích prostředků (tisk, internet) či letáků v obchodech. Účastníci kampaně budou po dobu jednoho týdne vyplňovat dotazník denního příjmu a výdeje energie. Po ukončení sledování energetické bilance během vybraného týdne účastník sečte svoji denní bilanci za celý týden a tento výsledek zašle poštou či elektronicky (prostřednictvím www.szu.cz) do Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. Záznamem bilance do grafu bude účastník informován o tom, zda u něj převažuje příjem energie nad jejím výdejem.

Do soutěže se může přihlásit každý, tedy i ten, kdo u sebe zjistí nepříznivou bilanci. Jde o to, aby lidé byli na své nevhodné stravovací zvyklosti upozorněni a měli k dispozici pomůcku k nápravě. Ceny do kampaně věnují partneři projektu z řad výrobců a prodejců sportovního vybavení. Partneři se také budou podílet
na propagaci kampaně.

Více informací na www.szu.cz, www.mzcr.cz, www.obesitas.cz, www.foodnet.cz a www.zdrava5.cz.

Komentáře

Komentářů celkem: 0

Další články z rubriky

Nejlepší vánoční cukroví: Klasické linecké, vinné a další recepty

Nejlepší vánoční cukroví: Klasické linecké, vinné a další recepty

Včera | Vánoční cukroví by nemělo chybět na žádném svátečním stole. Ať už se držíte tradičních druhů nebo…

Věděla jste to? Tyto nemoci mají většinou ženy, mužům se vyhýbají!

Věděla jste to? Tyto nemoci mají většinou ženy, mužům se vyhýbají!

23. 11. | 2 | Některé nemoci jsou pro ženy typické, například premenstruační syndrom nebo vaginální mykóza. Jsou…

Chcete být šťastnější? Naučte se přemýšlet jako optimista

Chcete být šťastnější? Naučte se přemýšlet jako optimista

21. 11. | Patříte k lidem, kteří se ráno budí s úsměvem a těší se z toho, co nového zažijí? Anebo vstáváte s…

Umíte užívat léky? Dejte si pozor na tyto chyby!

Umíte užívat léky? Dejte si pozor na tyto chyby!

20. 11. | 1 | K tomu, aby léky neúčinkovaly tak, jak mají, někdy stačí jen malá chyba. Přitom pokud bojujete s…