10 nejčastějších otázek o životním pojištění

11. 1. 2011
10 nejčastějších otázek o životním pojištění
O životním pojištění již jistě každý z nás někdy slyšel. A spousta z nás si řekla, že je to zbytečné vyhazování peněz. Víme ale, co vše se za životním pojištěním skrývá a v čem nám může být užitečné?

Na deset nejčastějších otázek o tomto typu pojištění odpovídá Viktor Kouřil, ředitel životního pojištění ING.

Jaké druhy životního pojištění existují a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Pojišťovny nabízejí celkem 4 různé typy životního pojištění – rizikové, kapitálové a investiční životní pojištění a důchodové pojištění. Kromě prvního jmenovaného jsou všechna daňově uznatelná. U základního rizikového životního pojištění se stanoví výše pojistné částky, která je vyplacena v případě pojistné události. Pojištění navíc nabízí zajímavá připojištění např. proti následkům úrazu, invaliditě, pobytu v nemocnici atd. Kapitálové pojištění kromě krytí rizik navíc obsahuje spořicí složku, kterou lze využít i v případě, kdy se klientovi nic nestane. V rámci investičního pojištění může pojištěný nadto aktivně ovlivňovat hodnotu výnosu a tzv. investiční strategii, tedy kam a kolik investuje. Na výběr je od konzervativní strategie, která zhodnocuje finance především pomocí dluhopisů, přes rizikovější fondy, které investují do akcií. Nakonec zde máme důchodové pojištění, které však nepokrývá riziko smrti, garantuje ale výši vyplacené částky.

Jaký je rozdíl mezi životním pojištěním a penzijním připojištěním? Životní pojištění slouží především k zajištění proti riziku smrti, cílem penzijního připojištění je zajistit si finanční prostředky na důchod. Pro klienty nejzajímavější rozdíl spočívá ve způsobu, jakým stát tyto produkty podporuje: u životního pojištění si od daňového základu odečítáte zaplacené pojistné v plné výši, zatímco u penzijního připojištění jen částku převyšující 500 Kč měsíčně. Pro oba druhy pojištění je limit pro odpočet 12 000 Kč. Penzijní připojištění je navíc zvýhodněno státními příspěvky, které činí 50 až 150 Kč měsíčně.

Co vše kryje životní pojištění? Životní pojištění je určeno pro krytí rizik, primárně pro případ úmrtí. V praxi toto funguje tak, že pokud pojištěný zemře během trvání pojištění, je určené osobě vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. Životní pojištění může být ale navíc sjednáno i pro případ úrazu, kde jsou nejběžnějšími událostmi doba nezbytného léčení, trvalé následky úrazu či smrt následkem úrazu. Dále je možné se pojistit pro případ závažných onemocnění, pracovní neschopnosti či invalidity apod.

Podle čeho si vybrat správné životní pojištění a jaké podmínky by mělo splňovat? V první radě je třeba zvážit účel pojištění, tedy zabezpečení rodiny, pokrytí nákladů na úvěr, hypotéku či leasing. V zásadě si klient může zvolit pojištění, při kterém jen kryje rizika, nebo může i investovat. Při krytí úvěru lze pojištění uzavřít i krátkodobě. Vybrat si můžete ze tří druhů životního pojištění – rizikového, kapitálového, a investičního.

Který typ životního pojištění je nejvhodnější zvolit pro zajištění hypotečního úvěru? Životní pojištění je často vyžadování jako záruka splacení půjčky v případě úmrtí, u některých úvěrů se dokonce jedná o nutnost, někdy klient v případě uzavřeného životního pojištění získá nižší úrokovou sazbu. Na výběr je ze tří druhů životního pojištění – investičního, kapitálového a rizikového. Nejzajímavější spojení je přitom s investičním životním pojištěním, kdy bance můžete po dobu trvání hypotéky platit pouze úroky z úvěru. V okamžiku splatnosti je pak jistina úvěru jednorázově uhrazena z investičního životního pojištění.

Kdy je nejvhodnější zřídit si životní pojištění? Pravidlo je velmi jednoduché: čím dříve, tím lépe. V mládí je pojištění levnější a i přes to, že si v tuto chvíli ještě neuvědomujeme všechna možná rizika, díky aktivnímu životu jsme jim vystaveni mnohem více, než naši starší spoluobčané. Výše pojistného se odvíjí právě od rizikovosti klienta, která pro pojišťovnu s věkem roste. Pojištění je navíc důležité uzavírat alespoň na dobu do důchodového věku. Vyšší věk pak navýší měsíční pojistné.

Jak řešit situaci neschopnosti platit příspěvky na životní pojištění? Nejprve je nutné začít jednat s pojišťovnou a domluvit se na jednom z řešení: např. odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného. Určitě ale nedoporučujeme předčasně zrušit uzavřenou pojistnou smlouvu, protože vypovězení v průběhu jejího trvání je značně nevýhodné a pojišťovna může vyplatit jen tzv. odbytné, tedy jen část vložených prostředků. Při přerušení či zrušení plateb pak již není možné uplatňovat daňový odpočet. V těchto případech však není nutno zpětně zdanit již uplatněné odpočty.

Kdy a za jakých podmínek je možné vypovědět životní pojištění? Uzavřené životní pojištění je možné samozřejmě vypovědět kdykoliv. Je ovšem třeba počítat se sankcemi, zejména v prvních letech trvání pojištění je jeho zrušení vždy finančně nevýhodné. V případě předčasného ukončení pojištění a výplaty odkupného, tedy části peněz, které byly na pojištění již zaplaceny, bude zpětně uplatněna daň na částku, o kterou jste si snížili daňový základ. V prvních několika letech trvání pojistné smlouvu však dostanete zpět jen velmi nízkou částku, neboť většina prostředků jde v prvních letech pojištění na pokrytí nákladů pojišťovny. U kapitálového nebo investičního pojištění se odbytné (část vynaložených prostředků) liší v závislosti na délce pojištění a výši pojistné částky. U rizikového pojištění si nespoříte, proto vám pojišťovna nemá co vyplatit.

Jakým způsobem se stanovuje podíl klienta na zisku společnosti? Výše podílu zisku klientů závisí na průměrné výši pojistně-technické rezervy klientova pojištění a na dosažených výnosech z investovaných rezerv. Z tohoto podílu se pak získává částka, za niž se pro každého klienta dokoupí hlavní pojištění stejného typu, jaké má sjednáno. Toto „dodatečné pojištění“ se nakupuje za aktuálních podmínek (tj. především aktuální věk pojištěného a aktuální doba do konce pojištění). Tímto způsobem dojde k nárůstu sjednané pojistné částky na hlavním pojištění, o čemž jsou klienti informováni prostřednictvím výročního dopisu. Částka, která je vyplacena na konci pojistné doby, může být proto vyšší než sjednaná pojistná částka.

Může na životní pojištění přispívat zaměstnavatel? Zaměstnavatel může svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění, jedná se dokonce o velmi populární zaměstnaneckou výhodu. Pro zaměstnance má velký motivační význam, neboť získá nadstandardní benefit, na který zaměstnavatelé podle výzkumu ING přispívají 100–1 300 Kč měsíčně. Navíc, pokud se rozhodnete pořídit si životní pojištění, máte možnost odečíst si částku uloženou na tento účet z daní, a to až do výše 12 000 Kč ročně.

ČTĚTE TAKÉ:Miliardář postavil dětem na zahradě domek na hraní za 4,4 milionu


STAŇTE SE FANOUŠKEM DAMA.CZ NA FACEBOOKU

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jste moc šťastní a nemyslíte na hlouposti. K pracovním úkolům přistupujete systematicky a umíte se jim zcela odevzdat. Nemusíte se bát, že něco nestihnete. Blýská se vám na lepší časy.…

Nejčtenější články

Doporučujeme