101 strategií jak se nezbláznit: Co posiluje charakter?

4. 2. 2004
101 strategií jak se nezbláznit: Co posiluje charakter?
Andre je bohatý obchodník, ale přesto trvá na tom, aby si jeho syn Josh vydělával na vysokoškolská studia, i když si zvolil náročný obor studia. „Nikdy si nebude vážit vzdělání, když mu je naservírujeme na stříbrném podnosu,“ poznamenal Andre tvrdě, když mu žena navrhla, že by mohli synovo vzdělání zaplatit sami. „Já jsem vystudoval bez cizí pomoci,“ pokračoval Andre, „Joshovi jenom prospěje, když se bude muset snažit.“

V naší kultuře je široce rozšířený mýtus, že silná osobnost pevného charakteru vyrůstá z obětí a strádání. Ukázkovým příkladem jsou Jim a Carol. Oba pocházejí z chudé rodiny a po celých deset let svého manželství jen tak tak vycházeli se svými příjmy. Díky usilovné práci a troše štěstí jsou nyní mimořádně dobře finančně zajištěni. Své dvě děti však vychovávají podle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Nikdy nedávali štědře najevo lásku a pochopení. Jejich oblíbeným úslovím bylo: „Nejdřív se snaž, teprve potom něco dostaneš.“ Mohli svým dětem v mnohém usnadnit život, ale chybně se domnívali, že by tím narušili jejich sebedůvěru.

Opravdu si myslíte, že bez utrpení a strádání nelze dosáhnout spokojeného života? Znáte někoho, komu tento bezcitný postoj přinesl skutečné štěstí? Na usilovné práci není nic špatného, ale utrpení zlepší charakter jen málo lidem. Život je dost obtížný i bez úmyslného uvalení dalších příkoří.

Mnoho opovrženíhodných, nenávistných a sobeckých lidí trpělo a obětovalo se celý svůj život. Mnozí laskaví, vlídní, ohleduplní a velkomyslní lidé neprožili žádné příkoří. Někteří lidé se sice z těžkostí poučí a vyrostou, ale při zocelování charakteru není utrpení nutné ani žádoucí. Pravdou je, že

pevný charakter vyrůstá z příkladných vzorů.

Klíčem k pevnému charakteru jsou rodiče, učitelé, přátelé, trenéři, rádci a sousedé, kteří posilují žádoucí vlastnosti a konstruktivně napravují méně žádoucí chování.

Nejdůležitější je naučit děti smyslu pro odpovědnost, poctivost a slušnost, a předat jim dovednosti nezbytné pro naplnění jejich možností.

Jestliže budete vyžadovat usilovnou práci a utrpení výhradně ve jménu „utužování charakteru“, můžete místo toho utužit jen odpor a vzdor. Zbytečným sebeobětováním a těžkostmi lze získat jen málo užitku.


Ukázka z knihy: 101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě Autoři, zkušení praktici v oblasti duševního zdraví, nabízejí množství užitečných informací pro čtenáře, kteří trpí duševní nepohodou, ale i těm, kteří usilují o kultivaci svého duševního života. Kniha je rozdělena do 101 krátkých kapitol, z nichž každá začíná krátkou kazuistikou či popisem situace vztahující se ke konkrétnímu tématu. Autoři pak nabízejí čtenáři základní orientaci v dané oblasti (odpovídají na otázky jako např.: Má opravdu duševní zdraví vliv na zdraví tělesné? Jaké jsou efektivní způsoby, jak snížit nadváhu? Jak můžete kontrolovat a zvládat stresové situace? Jaký druh psychoterapie je pro vás ten nejlepší? atd.)

Vydalo nakladatelství Portál - www.portal.cz

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud to jen půjde, tak si v práci neberte velká sousta. Jen byste přišli o drahocennou energii. Jestli do vás někdo z kolegů pořád rýpe, nevšímejte si ho. Jen byste přilili olej do ohně,…

Nejčtenější články

Doporučujeme