24. duben - Světový den laboratorních zvířat

22. 4. 2004
24. duben - Světový den laboratorních zvířat
V České republice je ročně použito na pokusy okolo čtvrt milionu zvířat (v roce 2002 to bylo 238 765 zvířat) - nejčastěji se používají myši, potkani, morčata, prasata, skot, psi, kočky, opice. Počet zvířat použitých k pokusům na celém světě je obtížné určit, protože mnohé státy nevedou přesné statistiky, avšak odhaduje se na sto milionů zvířat ročně.

Ačkoli se počet zvířat využitých pro pokusy v ČR může zdát velmi malý, a tudíž nevýznamný, je nutno mít na paměti – zvláště ve chvíli, kdy stojíme na prahu Evropské unie, že my všichni jsme spotřebitelé, kteří živí mezinárodní společnosti – producenty chrlící na evropský trh množství výrobků, jejichž vývoj a testování se neobešlo bez strádání pokusných zvířat.

Pokusy na zvířatech se provádějí za těmito účely - základní výzkum (jehož cílem je především zkoumat fungování životních procesů a zkoumání nemocí), vývoj a testování léků, testování nezávadnosti chemických látek (sem spadá testování výrobků používaných v domácnosti, v průmyslu, v zemědělství apod.), pokusy na zvířatech za účelem výuky (na středních a vysokých školách lékařského, biologického a veterinárního zaměření). Pokusy na zvířatech se také například provádějí při zkoušení zbraní (v ČR zakázáno), zkoušení účinků tabákového kouře a drog (v ČR se podle statistik SVS neprovádí). Poměrně krutými metodami se také zkouší například krmivo pro psy a kočky.

Pod tlakem veřejnosti a organizací na ochranu zvířat se postupně omezuje testování kosmetických výrobků na zvířatech. Novela zákona na ochranu zvířat z letošního roku zakazuje provádět pokusy na zvířatech za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických látek a přípravků, což vítáme, ačkoli se u nás hotové kosmetické výrobky již téměř na zvířatech netestují. Ingrediencí do kosmetických přípravků je již k dispozici tolik, že není třeba vyvíjet nové za cenu zbytečného utrpení pokusných zvířat a totéž platí i o kosmetických výrobcích. I když v EU má zákaz testování kosmetiky na zvířatech skončit až v roce 2007, doufáme, že ČR zůstane v této oblasti progresivní a že v další novele zákona nedojde ke změkčení tohoto opatření.

Jsou vyvíjeny alternativní metody, při kterých se nepoužívají zvířata nebo alespoň zahrnují menší počet zvířat a méně bolestivé metody. Vítáme vznik platformy CZECOPA (Platforma České republiky pro alternativy k pokusům na zvířatech), české odnože Evropské ECOPA, která usiluje o omezení počtu použitých pokusných zvířat zaváděním alternativních metod. Zákon nedovoluje sice schválení projektu pokusů, tedy provádění pokusu na zvířeti, pokud existuje alternativa, kontrola tohoto ustanovení se však v praxi neprovádí a jeho neplnění se nijak nepostihuje. To je dáno především tím, že v ČR neexistuje veřejně přístupný registr alternativních metod. Podle informací ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) by měl registr vzniknout v blízké době. Chtěli bychom této zprávě věřit. Také je nutné, aby bylo dostatečně kontrolováno správné a ohleduplné zacházení s pokusnými zvířaty tak, jak to nařizuje zákon na ochranu zvířat. Bohužel konkrétní zprávy, podložené videozáznamy (poslední takové důkazy pořízené skrytou kamerou pocházejí z německé laboratoře v Covance, kde se provádějí pokusy na opicích), které získáváme od zahraničních kolegů, svědčí o tom, že zákony a vyhlášky se stále nedodržují.

Pokusy na zvířatech jsou nejčastěji ospravedlňovány jako nezbytné pro výzkum a léčbu závažných lidských nemocí. Avšak kvůli mezidruhovým rozdílům neznamená úspěšně provedený pokus na zvířeti jistotu, že daný lék bude pro člověka neškodný. Mnoho látek zvířatům neškodí a pro lidi jsou toxické, a naopak. Jsou dobře zdokumentovány a známy případy, kdy po používání léků, které prošly testováním na zvířatech, lidé umírali, trpěli závažnými zdravotními problémy, rodily se jim postižené děti. Kromě toho jsou nakonec všechny léky stejně vyzkoušeny na lidských dobrovolnících.

Pokusy způsobují zvířatům obrovské utrpení a stres a jejich přínos není natolik jasně pozitivní a jednoznačný, aby mohly být ospravedlněny. Za naprosto nepřijatelné považujeme ty pokusy na zvířatech, které neznamenají žádný skutečný přínos pro člověka a často slouží jen komerčním účelům a zájmům (například vývoj stále nových a nových čistících a pracích prostředků, nových látek pro použití v průmyslu, zemědělství apod.). Považujeme také za neetické, aby zvířata trpěla kvůli zkoumání a léčbě nemocí, které si člověk často způsobuje sám (kouřením, přejídáním se a obecně nezdravým životním stylem).

zdroj:Nadace na ochranu zvířat www.ochranazvirat.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jste na pokraji sil a marně vyhlížíte víkend. Pracovní úkoly se na vás řítí ze všech stran. Milí Berani, chce to klid. Pak to bez problémů zvládnete. Hvězdy vám přejí vytrvalost a jistý…

Nejčtenější články

Doporučujeme