5 mýtů o domácím násilí: Které jsou důvodem, proč ho ženy často neřeší? | Foto: iStock

Foto: iStock

5 mýtů o domácím násilí: Které jsou důvodem, proč ho ženy často neřeší?

Domácí násilí je téma, o němž se stále častěji mluví. Pro ženu však nikdy není lehké se svěřit, a to i kvůli mýtům, které okolo něho panují. Jaké jsou ty nejčastější?

Domácí násilí je doménou nižších sociálních vrstev

„Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.,“ uvádí se na stránkách neziskové organizace ROSA, poskytující komplexní pomoc obětem domácího násilí.

V žádném případě tedy nejde o jev, který by se vyskytoval pouze ve svazcích, kdy se partneři pohybují na okraji společnosti či hraně zákona. U těchto párů je možná násilné chování jen více „na očích“, neboť jej zpravidla nijak nemaskují. Oproti tomu u běžných rodin či párů s vyšším společenským statusem bývá násilník často dvojí tváře – jinak se chová doma, jinak ve společnosti, je si totiž vědom toho, co by pro něj odhalení znamenalo.

Jak zvládala domácí násilí Mirka Čejková? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5

Ženy své partnery vyprovokují

S tímto názorem se bohužel stále setkáváme nejen v souvislosti s domácím násilím, ale také se znásilněním či sexuálním obtěžováním. Nicméně absolutně nic nedává druhému ve vztahu oprávnění využívat své fyzické či ekonomické převahy k tomu, aby druhého napadal, ovládal, izoloval jej a jakkoliv s ním násilně manipuloval.

Pokračování 3 / 5

Jistě to není tak hrozné, jinak by žena odešla

Kdo domácí násilí od citově blízké osoby nezažil a sám žije ve vyrovnaném a rovnoprávném vztahu, právem často nechápe, jak je možné, že napadaný partner jednoduše neodejde. Tímto způsobem může vznikat mylný dojem, že nejde o nic hrozného a oběť je pravděpodobně hysterická či přecitlivělá, v horším případě bájně lhavá.

Pravda je, že oběť domácího násilí bývá na svém partnerovi citově, sociálně i ekonomicky závislá. Je docela možné, že v podobném prostředí vyrůstala a je pro ni normou – často pak hledá vinu v sobě samé a nízké sebehodnocení ji vedle „silného“ partnera tlačí k zemi. Mnoho obětí pak během let problému a patologické závislosti na partnerovi natolik propadnou, že nejsou schopné najít cestu ven. Roli může hrát i strach – o život i o děti. A to zcela oprávněně! Existují studie, které dokazují, že rozvádějící se týrané ženy jsou velmi často obětí násilného trestného činu od bývalého partnera.

Pokračování 4 / 5

Co se doma uvaří, to se má doma taky sníst!

„Co se doma uvaří, to se má doma taky sníst!“ je trochu nešťastným příslovím naši babiček. Nikdo pochopitelně nechce prát špinavé prádlo na veřejnosti, ale je-li to prádlo od krve a slz, bolesti a trýzně, není v žádném případě namístě si vše nechávat pro sebe! Mnoho žen případně mužů mlčí, protože se stydí. Stydí se za sebe, že „to“ dopustili, že jsou těmi slabými, kteří se nechávají týrat a nevzepřou se.

Pokračování 5 / 5

Domácí násilí některým ženám vyhovuje

„Potřebuje prostě občas proplesknout! Italská domácnost jim vyhovuje…“ Už jste také slyšeli takovou omluvu násilnického vztahu? Velmi teoreticky je možné si představit, že jsou účastníci konfliktu stejně silní a strach nehraje ani u jedné strany naprosto žádnou roli, pak může jít skutečně o „italské manželství“, kde se spory řeší hlučněji než jinde. Nicméně tvrzení, že facky, zastrašování a vydírání někomu vyhovují, je zcela zcestné. Pakliže je na jedné strach a na druhé sebejistá převaha, jde vždy o patologicky nevyrovnaný vztah.

Organizace, které pomáhají obětem domácího násilí:

www.rosa-os.cz
www.donalinka.cz
www.bkb.cz
www.domacinasili.cz
www.profem.cz/

Doporučujeme

Články odjinud