666: Ďáblovo číslo

23. 4. 2016
666: Ďáblovo číslo
Ďáblovo číslo, číslo šelmy, označení Antikrista. Možná jste o něm už slyšeli, třeba se mu i cíleně vyhýbáte, protože s trojicí šestek nechcete mít nic společného. Anebo je pro vás tato magií opředená cifra jen bezvýznamnou číslicí v řadě?

Číslo šelmy, 666, je původně zmíněno v Bibli, v knize Zjevení svatého Jana, Nového zákona, kde doslova stojí:

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“

Jak tomu ale porozumět? Odkaz totiž byl – a je – chápán mnoha způsoby. Šelmou mohl být označen Antikrist, což je v křesťanství člověk nebo bytost nepřátelská Ježíši Kristovi, tedy i Bohu a jeho následovníkům.

Jiní poukazují na Nerona, šíleného římského císaře a násilníka, mimo jiné vraha vlastní matky Agrippiny, manželky Octavie, nevlastního bratra Britannika nebo svého vychovatele, Senecy mladšího.

K číslu 666 dojdeme sečtením znaků Neronova pohebrejštěného jména, kdy každému písmenu odpovídalo určité konkrétní číslo. Další variantou tajemného kódu tři šestek je císařův pokračovatel Dominitianus. V souvislosti s ním totiž mnozí tvrdili, že Nero se vrátil právě v jeho podobě, protože svou krutostí a tyranií na Nerona bezostyšně navázal.

666 označuje i nesvatou trojici – ďábla, Antikrista (ďáblova syna) a falešného proroka nebo, dle některých historiků, také Římany, nutící křesťany k jiné víře. Jiné interpretace textu dokonce uvažují o tom, že objektem zla může být i kreditní karta (jedna z amerických kreditek dokonce disponuje třemi šestkami na přední straně). Za ďáblův podpis se považuje i to, pokud má člověk v těle čip, pomocí kterého lze dotyčného vyhledat, podobně jako si ďábel našel své označené.

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že písmeno „w“ je podle kabalistického klíče shodné s jednoduchým „v“, jemuž odpovídá číslice 6. Z numerologického hlediska a celé řady různých esoterických učení má totiž každé písmeno svůj číselný ekvivalent a reprezentuje tak určitou energii.

V praktické souvislosti s písmenem „w“ to znamená, že k přihlášení na internet zadáváme většinou jako začátek elektronické adresy písmena „www", tedy vlastně 666. Každý uživatel internetu tedy do počítače dobrovolně několikrát za den naťuká ďábelskou cifru, což může, ale nemusí, být náhoda. Mohli bychom tak spekulovat třeba o tom, že internet je jedním z promyšlených článků nebezpečného vývoje lidstva a nástrojem pro vše prostupující kontrolovatelnost jedince.

666 je pro spoustu lidí opravdu, více či méně, magickým číslem, ovlivňujícím nejrůznější oblasti. Například Intel, výrobce počítačových procesorů, představil v roce 1999 Pentium III s rychlostí 666,666 MHz. Pro veřejnost ovšem byl výrobek označen jako 667, údajně kvůli zaokrouhlení. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby ovšem došlo ke stejné úpravě také u předchozích typů, které pokaždé končily dvěma šestkami.

Zajímavé je, že například součet všech čísel hazardní hry ruleta (1 – 36), je také 666. I proto se občas ruleta označuje za ďáblův vynález. Náhoda?

Dáma.cz je na facebooku. Přidejte se k nám!

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Nyní se nesmíte spoléhat na své životní štěstí, protože se hodně unavilo. Prázdninové měsíce se ponesou v duchu finanční nejistoty, proto si následující kroky promyslete. Vždyť ty…