ADRENALIN, DOPAMIN, SEROTONIN... Který z nich vás ovládá?

5. 1. 2016
ADRENALIN, DOPAMIN, SEROTONIN... Který z nich vás ovládá?
Na to, jací jsme, jak přemýšlíme, cítíme, prožíváme a jak se chováme ke svému okolí, může mít vliv i skutečnost, která ze signálních látek nervové soustavy v našem těle převažuje.

Signálních látek již bylo odhaleno více než sto. Chemicky jde o hormony a neurotransmitery - přenašeče nervových vzruchů. Lidskou psychiku ovlivňují působením na různá centra v mozku. Tělo si je vytváří samo k regulaci procesů, které v něm probíhají. Některé z těchto látek dokáží tišit bolest, jiné zmírňují úzkost a napětí nebo uklidňují. Další zvyšují schopnost soucitu, jiné zlepšují náladu, dodávají energii, aktivují a povzbuzují obranné síly organismu, vitalitu, touhu…

Německý lékař a psychoterapeut Josef Zehentbauer vypracoval teorii, podle níž převaha či naopak nedostatek konkrétních signálních látek určují lidské vlastnosti a způsob chování. Zehentbauerova typologie rozlišuje celkem sedm charakterových typů:

1. typ - adrenalinový

Převažující vliv má adrenalin spolu s hormony štítné žlázy a testosteronem (u mužů i žen). „Adrenalinový“ člověk je rychlý až hektický v myšlení i jednání, optimistický, motoricky aktivní, se sklony k vnitřnímu neklidu. Ve společnosti je zábavný, v zaměstnání pracovitý a výkonný. K negativním vlastnostem patří vznětlivost a někdy tendence k úzkostným a panickým reakcím, občas agresivita. Výrazná je orientace na výkon (i ve vztazích), práce je pro něj většinou důležitější než všechno ostatní. Emočně je spíše uzavřený, zato hýří nápady. Je spíše extrovertní, společenský, rád stojí v centru dění.

Adrenalin je hormon ze skupiny katecholaminů. Zrychluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, štěpení zásob energie atp. V těle se často uvolňuje při stresu.

2. typ - noradrenalinový

Člověk pod „vládou“ noradrenalinu je optimistický, přátelský a většinou dobře naladěný, čilý, ale ne hektický. Projevuje emoce (hlasitě se směje i pláče), působí zdravě. Je sociálně orientovaný, „domácí typ“, má rád děti. Rodina a důvěrné vztahy jsou pro něj důležitější než zaměstnání. Může se ocitat v centru dění, ale příliš po tom netouží. Někdy působí povrchně, kritiku vnímá jako urážku, občas reaguje hystericky. Užívá si života.

Noradrenalin je neurotransmiter, na rozdíl od adrenalinu má výrazný vazokonstrikční účinek (zužuje cévy), kterého lze léčebně využít ke zvýšení tlaku krve.

3. typ - serotoninový

Převažuje u něj vliv serotoninu a melatoninu. Jde o člověka vážného, hlubokomyslného, introvertního (obráceného do sebe), spíše klidného, rozvážného, přemýšlivého až hloubavého. Je spíše pořádkumilovný, jemný, sociálně cítítí až soucitný, empatický. Ostatní se na něj mohou spolehnout. Často na něj negativní aspekty života působí více než ty pozitivní. Mívá neutrální až chladnokrevný přístup ke smrti a tendenci k melancholii. Spíše nechce stát v centru dění, opakovaně ho přepadá strach, slabá nebo silná úzkost, někdy tichá panika. Ve vztazích je výrazně zaměřen na druhého. Své umělecké schopnosti neumí prožít a svou spiritualitu někdy zaměřuje mysticko-romantickým směrem. Dlouho přemýšlí, než něco udělá. Touží po harmonii.

Serotonin je neurotransmiter, podílí se na formování nálady. Zúžením cév pomáhá zastavit krvácení, účastní se zánětlivých a alergických reakcí, zužuje průdušky.

4. typ - endorfinový

Vliv endorfinů a endovalia (endovalium Z endogenní - tělu vlastní - zklidňující diazepam) se odráží v trpělivosti, vyrovnanosti a introverzi. „Endorfinový“ člověk působí klidně, zřídkakdy se rozruší. Má tendenci k „tichému užívání si štěstí“, odmítá jakoukoli odpovědnost, neváže se (ani ve vztazích). Raději nedělá nic nebo dělá jen málo, než by pracoval s odporem. Jeví sklony lehce zasněně proplouvat životem a nechávat se rozmazlovat. Je zaměřený na sebe, neumí říkat „ne“.

Endorfiny jsou opioidní polypeptidy původně nalezené v mozku, nyní zjištěné v různých částech těla; v mozku se vážou na receptory exogenních (Z vnějších, pocházejících z prostředí mimo organismus) opiátů. Tlumí bolest a pozitivně působí na náladu. Jejich účinky se podobají účinkům zevně přiváděných opiátů, například morfinu, proto se nazývají též „endogenní (Z tělu vlastní) opiáty“.

5. typ - oxytocinový

Na „oxytocinový“ typ působí spolu s oxytocinem i ženské pohlavní hormony. Jde o člověka s velmi subjektivním pohledem na život, pro kterého práce není tím hlavním, přestože v ní je aktivní. Důležité pro něj je užívat si života, je citlivý, mazlivý, smyslný, „sexy“, ovládá ho nadprůměrná sexuální touha. Je „živý“, optimistický, radostný. Vůči ostatním lidem se chová starostlivě, rozvíjí vztahy, buduje rodinné hnízdo (ale ne vždy plánuje zůstat věrný), má rád děti. Sebe i své emoce předvádí na veřejnosti, působí žensky, i když jde o muže. Trochu narcis, který rozmazlování vlastní osoby považuje za samozřejmé.

Oxytocin je hormon tvořící se v hypothalamu (část mezimozku) a vylučovaný do krve v zadním laloku podvěsku mozkového (hypofýzy). Má význam pro vypuzování mléka při kojení a pro stahy dělohy při porodu a orgasmu. Používá se rovněž jako lék v porodnictví. Název pochází z řeckého „oxys“ - ostrý, prudký a „tokos“ - porod; doslova „látka urychlující porod“.

6. typ - acetylcholinový

Vyrovnaný, klidně působící typ, často zamyšlený. Bývá až obsesivně pořádkumilovný, svědomitě vykonává zadanou práci, umí zacházet se slovy. Finačně je obezřetný až spořivý, vůči ostatním lehce odtažitý, ale přátelský. Emočně a sexuálně spíše zdrženlivý (nicméně dobře „fungující“). Na veřejnosti působí intelektuálně a přemýšlivě (i přes občasnou vnitřní nejistotu). Je pro něj důležitý společenský (objektivní) názor, má pevný koncept, je velký realista, korektní, sebekritický a kritický vůči ostatním, motoricky zdrženlivý, někdy napjatý, spolehlivý.

Acetylcholin je první objevený neurotransmiter. Uplatňuje se například při nervosvalovém přenosu v kosterním svalstvu, při jeho nedostatku „vázne“ učení se novým věcem i funkce paměti.

7. typ - dopaminový

Člověk pod vlivem dopaminu má bohatou fantazii a okázale působivé vystupování. Hýří bláznivými nápady na hranici mezi genialitou a šílenstvím, jeho reakce jsou nepředvídatelné a chování nevyzpytatelné. Vede umělecký život v tom nejširším slova smyslu (bohém těšící se ze života), rád žije nezávisle (platí to i pro vztahy). Mívá silné emoční výkyvy, je nepřizpůsobivý a jeví tendence k sebepřeceňování. Motoricky je spíše aktivní. Má sklon žít v různých realitách, vše prožívá velmi subjektivně a často je pro ostatní špatně pochopitelný.

Dopamin je neutrotransmiter zvyšující krevní tlak a zlepšující průtok krve útrobami. V hypofýze tlumí tvorbu prolaktinu (hormonu řídícího tvorbu mléka v době kojení). Jeho nedostatek v bazálních gangliích mozku souvisí se vznikem Parkinsonovy nemoci.

Dáma.cz je na facebooku. Přidejte se k nám!

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Rodinná pohoda je viditelná a ani návštěvy příbuzných ve vás nevzbudí negativní emoce. S partnerem jste jako dvě hrdličky a navzájem se podporujete. Milé Váhy, už bylo na čase! Chvíli to…