Diagnóza afázie: Nedokážete se najednou vyjádřit a komunikace vás děsí

Diagnóza afázie: Nedokážete se najednou vyjádřit a komunikace vás děsí

Afázie, nemoc, o které se ví, ale málokdo zná její přesný název. Nemocný se neumí správně vyjadřovat, zapomíná a zaměňuje slova, špatně skládá věty a nedokáže dodržovat gramatická pravidla. Afázie může postihnout jak děti, tak dospělé nebo seniory. Její zákeřnost tkví v tom, že se vám váš mateřský jazyk stane cizím. Poznal to třeba známý herec Bruce Willis, herečka Sharon Stone nebo český zpěvák a herec Václav Neckář.

Co to je afázie?

Jedná se o nemoc, při které jsou narušené komunikační schopnosti a dovednosti zasaženého pacienta. Člověk, který trpí touto nemocí, má závažné problémy s vyjadřováním, často nemůže najít ta správná slova, jednotlivá slova zaměňuje s jinými a ne vždy se mu podaří pochopit význam komunikace s ostatními lidmi. Vážnější případy mají problém také se psaním, čtením a počítáním.

Tématem afázie se zabývá i film Němá tajemství s Janou Plodkovou v jedné z hlavních rolí. Oč se v něm jedná?

Afázie každoročně postihne více než 300 tisíc Evropanů. V České republice s tímto druhem nemoci bojuje zhruba 25 000 lidí ročně. I když jsou jí nejčastěji postiženi lidé ve věku nad 65 let, není nijak výjimečné, že se s ní léčí také malé děti nebo mladiství.

Afázie je důsledkem nemoci

Afázie se neobjeví jako rána z čistého nebe. Jejímu vzniku vždy předchází nějaké trauma, nehoda nebo nemoc. Ve většině případů se jedná o důsledek cévní mozkové příhody. K afázii může ale také dojít kvůli nádorovému nebo zánětlivému onemocnění. Spouštěčem bývá také vážná nehoda, úraz, těžká otrava alkoholem, drogami či jedovatými plyny. V ohrožení jsou i lidé, kteří trpí epilepsií. Epileptický záchvat totiž někdy končí dočasnou afázií.

Jaké jsou příznaky afázie?

Odborníci se shodují na tom, že neexistuje přesný detailní popis všech příznaků nemoci. Nikde na světě nejsou ani dva pacienti, kteří by měli úplně totožné příznaky. Každý pacient je unikátní, má své jedinečné problémy a symptomy nemoci. A podle toho se také musí individuálně léčit.

Nejběžnější příznaky afázie jsou však definované. Zasahují každého postiženého v jiné míře a do různé hloubky.

Jak poznat afázii:

 • Nemocný dokáže druhým osobám v komunikaci dobře rozumět. Sám má ale problém najít správná slova a komunikovat.

 • Často dochází k záměně jednotlivých slůvek. Nemocný myslí na nějaké slovo, ale z úst mu vychází jiné.

 • Gramatika může být pro nemocného velkým problémem. Neumí skloňovat, používá špatné tvary slov a zájmen. Slova skládá v nevhodném pořadí. Komunikace s ním je velmi zmatená.

 • Pokud nemocný hovoří s více lidmi najednou, neumí se soustředit a nepochytí význam slov a vět. Podobně reaguje také na rušivé elementy ve svém okolí, které odvádějí pozornost od osoby, s níž zrovna komunikuje.

 • I když máme pocit, že se nic neděje, protože nemocný hovoří plynule, můžeme mít problém pochopit jeho vyjadřování. Věty mnohdy nedávají žádný smysl.

Co je to expresivní afázie?

Jedná se o jeden z mnoha typů afázie. V tomto případě je základním problémem pacienta jeho vyjadřování. Nemocný mluví velmi pomalu, neplynule, hodně o své řeči přemýšlí, a kvůli tomu  často zadrhává. Velké problémy nastávají při tvorbě celých vět. Komunikace s druhými osobami je ztížená nepochopením vět a slov, které člověk s afázií slyší. Závažnější poruchy znemožňují čtení a psaní. V některých případech je smysluplná komunikace s pacientem nemožná.

Léčba afázie

Neléčená afázie často vede k demenci či Alzheimerově a Parkinsonově chorobě. Pacienti, kteří se začnou léčit co nejdříve po prvních projevech nemoci, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že se uzdraví. V některých případech léčba trvá jeden či dva měsíce, jindy je to i několik let.

Průměrně trvá léčba afázie půl roku. Klíčové jsou první dva měsíce po vypuknutí nemoci.

Před zahájením léčby je důležité správné stanovení diagnózy. Tu může provést neurolog, psychiatr nebo praktický lékař. Rozsah nemoci je dán hloubkou a místem poškození mozku, ale také odhodláním a přístupem pacienta. Jakmile jsou jasné problémy a diagnóza je potvrzená, musí se s léčbou začít co nejdříve. Pacienti s afázií, kteří se léčí hned, jak jim to tělesné zdraví umožní, mají velkou šanci na uzdravení.

Léčbu provádí odborný klinický logoped. Pokud se pacient léčí s afázií dlouhodobě, je více než vhodné, aby se do léčby zapojila celá rodina. Jednoduchá cvičení lze provádět  doma i několikrát denně, pomoc lze najít i v rámci Klubu afasie.

Lidé, kteří trpí afázií, ztratili svoji schopnost vyjadřovat se, ale neztratili svůj intelekt a inteligenci. Proto je pro ně nesmírně těžké pracovat s touto nemocí. Vědí, co chtějí říct, ale nemohou se vyjádřit. Často tedy propadají depresi, mají psychické problémy a jsou ve stresu. Někteří z nich se účelově straní společnosti. Při jejich léčbě se tedy musí pracovat i s těmito přidruženými problémy.

Jak se bavit s lidmi, kteří trpí afázií?

Pokud dodržíte několik základních pravidel, může být váš rozhovor s takto nemocnými lidmi úspěšný. Důležité je nepodkopávat jejich inteligenci a zachované schopnosti.

Pravidla komunikace s lidmi s afázií:

 • Ještě než začnete mluvit, snažte se upoutat pozornost. Navažte oční kontakt a mluvte ve chvíli, kdy víte, že se na vás druhá osoba plně soustředí. Minimalizujte okolní vlivy, které by mohly rozptylovat.

 • Mluvte pomalu, jasně a zřetelně. Vyvarujte se zvyšování hlasu. Člověk s afázií není hluchý a jakékoli zvyšování hlasu jen naruší vaši komunikaci.

 • Buďte trpěliví a za člověka s afázií nedokončujte věty.

 • Nemluvte s lidmi s afázií jako s dětmi.

 • Při komunikaci používejte gesta, mimiku, případně další pomůcky, jako je tužka a papír.

 • Snažte se pokládat krátké a jasné otázky na které lze odpovědět jednoduše ANO – NE.

 • Jestliže si nejste jistí tím, že víte, co chce člověk s afázií říci, nebojte se znovu zopakovat jeho tvrzení nebo se doptat.

 • Pokud dojde na to, že člověk s afázií používá nadávky, neberte si je příliš osobně. Rozhodně to není myšleno tak vážně, jak to může působit.

Doporučujeme

Články odjinud