Africký horoskop: Co o vás prozradí nejpřesnější astrologický průvodce? | Foto: iStock

Foto: iStock

Africký horoskop: Co o vás prozradí nejpřesnější astrologický průvodce?

Jedna z nejprimitivnějších forem astrologie, ta africká, vznikla ve starověkých civilizacích černého kontinentu, a přesto nebo možná právě díky tomu je považována za jednu z nejpřesnějších astrologických metod. Jaké jste podle ní znamení a co o vás říká?

Tajemství afrických symbolů

Africká astrologie je založena na geomantii. To je zvláštní druh věšteckého umění, kdy se budoucnost hádá z uspořádání různých věcí – kostí, hlíny, kamenů či písku – které se hodily na rovný povrch. Africká astrologie používá symboly, které tvoří základ afrických tradic, jako je příroda, rodina, každodenní život. I africký horoskop má dvanáct znamení a jejich názvy souvisejí s tím, co bylo pro tehdejší obyvatele podstatné. Podle data narození patříte k jednomu z nich. Odhalte o sobě to, co nevíte.

Tip na video: Zatmění Slunce a Měsíce v roce 2022

Pokračování 2 / 13

Baobab (4. ledna – 3. února)

Lidé narození ve znamení respektovaného stromu baobabu jsou čestní, projevují ohleduplnost a jsou liberální. Podle africké astrologie jsou praktičtí a velmi schopní zejména v oblasti podnikání, což jim v kombinaci s faktem, že se vždy dokážou přizpůsobit okolnostem, zajišťuje úspěch ve většině jejich snažení. Ve srovnání s ostatními znameními afrického horoskopu jsou tito lidé pohodoví a neberou se příliš vážně, ale mají silný smysl pro individualitu.

Šťastný den: čtvrtek

Prvek: vzduch

Příznivé měsíce: leden a květen

Nejlepší smysl: čich

Citlivé části těla: žlučník a játra

Pokračování 3 / 13

Bohatství jantaru a stříbra (4. února – 5. března)

Lidé narození ve znamení bohatství jantaru a stříbra jsou emocionální, ze své podstaty nervózní, temperamentní a bystří. Nejsou však moc tolerantní k jiným názorům. Tito lidé silně prožívají nejen pozitivní, ale i negativní emoce. Vládnou většinou obdivuhodně pevnou vůlí, kterou projevují i tváří v tvář silným pokušením. Ve srovnání s jinými africkými symboly zvěrokruhu jsou přesvědčeni o svých vlastních názorech, perspektivách a znalostech týkajících se života. Vše odlišné je rozčiluje. Jsou požehnaní rychlým intelektem a dobrou intuicí, což dovedou uplatnit ve všech aspektech svého života.

Šťastný den: středa

Prvek: vzduch

Příznivé měsíce: únor a červen

Nejlepší smysl: zrak

Citlivé části těla: nervový systém

Pokračování 4 / 13

Rodina (6. března – 4. dubna)

Lidé narození v africkém astrologickém znamení „rodina“ jsou soucitní, laskaví, přijímající a dobří zprostředkovatelé. Rozdali by se pro všechny. Jsou nenároční a nevykazují žádné známky sobectví ve srovnání s jinými znameními. Jsou spíše obětaví, jejich představa úspěšného života spočívá ve sdílení všeho, co mají, se svými blízkými. Pro svou vrozenou moudrost a zaměření na dobro jsou často využíváni jako poradci. Před koncem svého života by měli dosáhnout alespoň jednoho pozoruhodného činu, který může být součástí jejich profese nebo každodenního života. Někdy jsou samotářští a měli by se zbavit pocitů, které jim brání dělat věci, které chtějí.

Šťastný den: úterý

Element: země

Příznivé měsíce: březen a červenec

Nejlepší smysl: čich

Citlivé části těla: plíce

Pokračování 5 / 13

Malé služby pro sousedy (5. dubna – 4. května)

Lidé narození v tomto znamení jsou přátelští, spolehliví, kreativní, zábavní, milující, projevují jednotu, ale nezřídka prokrastinují. Na druhou stranu toto znamení je považované za nejpřínosnější v africkém horoskopu, protože ti, kteří se v něm narodili, vždy vědí, co mají dělat a jak to mají dělat. Lidé tohoto afrického slunečního znamení snadno navazují nová přátelství a díky tomu lidé dobře poznají jejich skutečnou povahu. Dobře zvládají krizové situace, což jim dodává spolehlivost, kreativitu a sílu. Když však dojde na těžká a kritická rozhodnutí, mohou být zmatení a pokoušejí se rozhodnutí odložit, dokud to nebude nezbytně nutné. Vztahy a přátelství jsou v jejich životě hojné, ale ne všechny jsou opravdové a trvalé. Je dobré, aby pochopili, které vztahy jsou falešné, a neplýtvali pak zbytečně svými emocemi. Zarezervujte si je pro své opravdové přátele, to vám zajistí šťastné a trvalé pouto.

Šťastný den: sobota

Element: země

Příznivé měsíce: duben a srpen

Nejlepší smysl: sluch

Citlivé části těla: mícha

Pokračování 6 / 13

Tržnice (5. května – 4. června)

Lidé narození v tomto slunečním znamení jsou optimističtí, rádi pomáhají, ale občas mají sklony k dramatičnosti. Budou si užívat klidu a harmonie, ale také čelit nebezpečí a krutosti. Dávejte pozor, abyste neplýtvali energií na vztahy, které nemohou růst a nemají budoucnost. Jako dramatik dokážete zveličovat negativní situace a uchovávat v sobě nereálné obavy, ale nikdy nezůstáváte dlouho v depresi. Jste typem člověka, který rychle reaguje, což někdy vede k tomu, že ne vždy se rozhodnete správně.

Šťastný den: neděle

Element: oheň

Příznivé měsíce: květen a září

Nejlepší smysl: hmat

Citlivé části těla: krk a žíly

Pokračování 7 / 13

Předek (5. června – 4. července)

Lidé narození ve znamení předků vykazují férovost, silné přesvědčení, vůdčí schopnosti a vnímavost. Pyšní se pevným základem, ze kterého čerpají sílu a ušlechtilost, mají šanci v životě uspět a být mocní. Předek hraje roli vůdce, guvernéra nebo mentora ve svých komunitách, vede a řídí svůj „kmen“. Jejich sebestřednost spojená s touhou zapůsobit na ostatní je však někdy vrhá do tmy. Někdy ignorují potřeby ostatních a upřednostňují své. Díky dobré vnímavosti a sebeuvědomění rychle rozpoznají své nedostatky a přesměrují se na správnou cestu. Pokud dokážou být občas lehkovážní, a ne zcela zahledění do sebe, jejich sny se uskuteční.

Šťastný den: pondělí

Element: voda

Příznivé měsíce: červen a říjen

Nejlepší smysl: chuť

Citlivé části těla: hlava

Pokračování 8 / 13

Soudce (5. července – 4. srpna)

Soudci jsou realistické, uzemněné, charismatické, inovativní, laskavé a duchovní osoby. Mají schopnost rychle se rozhodovat. Soudce podle africké astrologie inspiruje a uchvacuje lidi ze všech společenských vrstev svou charismatickou osobností. Lidé v tomto znamení jsou empatičtí vůči ostatním, pomáhají jim zbavit se pochybností a problémů. Tím, že respektují práva a názory jiných lidí, jsou populární a přitahují ostatní jako magnet. Nemají žádné falešné představy o životě a o sobě samých. Jsou realisté a dobře chápou své silné a slabé stránky, což jim umožňuje co nejlépe využít vlastní kvality ke změnám. Rychle přijímají jakákoli rozhodnutí, a to i když jsou pod tlakem. Hodí se pro vedoucí pozice. Navíc mají hlubokou duši.

Šťastný den: úterý

Element: oheň

Příznivé měsíce: červenec a listopad

Nejlepší smysl: hmat

Citlivé části těla: ledviny

[ArticleBox ORIGINÁL Velký horoskop pro rok 2022: Co vás čeká podle astroložky Jarmily Gričové? : 109338

Pokračování 9 / 13

Ořech kola (5. srpna – 3. září)

Lidé narození v tomto znamení bývají někdy labilní, ale jsou také energičtí, odvážní a smyslní. Jakmile překonají neklid, stávají se z nich moudří jedinci. Lidé patřící do tohoto afrického znamení zvěrokruhu jsou svobodomyslní a hledají způsoby, jak učinit život napínavějším a méně konvenčním. Kvůli své dobrodružné a energické povaze bývají často protivní na ty, kteří jsou méně odvážní. Přitahují je mocná znamení, která se ničeho nebojí. Mají vyvinuté smysly a vědí, jak se bavit. To se projevuje i v sexuálním napětí, kterého jsou plní. Jejich sexualita je však vyvážená sklonem k jasnozřivosti a touhou po moudrosti a poznání. S věkem se obnovuje rovnováha narušená hloupostmi, které prováděli jako mladí.

Šťastný den: středa

Element: země

Příznivé měsíce: srpen a prosinec

Nejlepší smysl: chuť

Citlivé části těla: pohlavní orgány

Pokračování 10 / 13

Cestovatel (4. září – 3. října)

Lidé narození v tomto africkém znamení mají složitou povahu a bývají často nepochopeni. Jsou to citlivé a toulavé duše. Cestovatelé jsou jedním z afrických znamení, pro které je těžké věřit své intuici, ale pokud dokážou věřit sami sobě, můžou se těšit na hmatatelná potěšení i vnitřní obohacení. Cestovatelé jsou složité bytosti, svou přehnanou citlivost na sobě sami nesnášejí. To však může být pro tyto poutnické duše pozitivní, protože citlivost jim může způsobit nejen smutek, ale také dát naději v lepší zítřky.

Šťastný den: čtvrtek

Prvek: vzduch

Příznivé měsíce: leden a září

Nejlepší smysl: zrak

Citlivé části těla: chodidla a klouby

 

Pokračování 11 / 13

Vzdálenost (4. října – 3. listopadu)

Lidé patřící k tomuto symbolu afrického zvěrokruhu se rodí s vnitřní silou. Řídí se svými instinkty, jsou kreativní a spontánní, ale také netrpěliví a náchylní k úzkosti. Netrpělivost a fobie z angažovanosti způsobuje, že lidé narození v tomto znamení žijí výstředním a spontánním životním stylem, řízeným čistě instinktem. Jejich vnitřní síla však zajišťuje, že jakmile se rozhodnou k něčemu zavázat, dokážou se obrnit trpělivostí a svoje sliby dodrží. Jejich netrpělivá povaha může zastínit přirozenou kreativitu, která vychází zevnitř. Pokud dokážou ovládat svou úzkostnou povahu, dosáhnou v životě velkých věcí. Právě v tomto znamení se rodí často spisovatelé, básníci, snílci a revolucionáři.

Šťastný den: pátek

Element: voda

Příznivé měsíce: únor a říjen

Nejlepší smysl: sluch

Citlivé části těla: srdce

 

Pokračování 12 / 13

Dítě světa (4. listopadu – 3. prosince)

Jedinci patřící k tomuto znamení zvěrokruhu jsou velkorysí, jemní a silní; tato povaha působí jako magnet na ostatní. Jsou to pohodoví a laskaví lidé, kteří přitahují dobré příležitosti, jež jim v životě přinášejí štěstí. Je však třeba potlačit jejich nespoutanou pýchu, která by naopak mohla přivábit neštěstí. Vyzařují pozitivní energii, díky čemuž jsou oblíbení ve společenských kruzích a jsou ceněni jako dobří přátelé. Nepropadají snadno depresi a vědí, jak si důkladně užívat v rámci pohodlného a klidného života.

Šťastný den: sobota

Element: oheň

Příznivé měsíce: březen a listopad

Nejlepší smysl: chuť

Citlivé části těla: orgány s vnitřní sekrecí

 

Pokračování 13 / 13

Sklizeň a sýpka (4. prosince – 3. ledna)

Lidé patřící k tomuto znamení jsou velkorysí, loajální, trochu nedbalí a ješitní a mohou být přehnaně optimističtí. Jsou vždy připraveni k akci a jejich povaha automaticky přitahuje pozornost a radost. To ale často vede k zavádějícímu pocitu bezpečí. Může pro ně být obtížné realizovat svůj skutečný potenciál, pokud budou zaslepeni tímto pocitem falešného bezpečí. V životě se mohou setkat s mnoha překážkami, které by je mohly srazit dolů; zvláště v otázkách lásky je třeba dbát zvýšené opatrnosti! Doporučujeme, abyste důvěřovali své intuici, která vás povede životem. Zároveň si vypěstujte zvyk užívat si samotu a tiché rozjímání.

Šťastný den: úterý

Element: voda

Příznivé měsíce: duben a prosinec

Nejlepší smysl: sluch

Citlivé části těla: kosti a kůže

 

Doporučujeme

Články odjinud