Alkohol: Pití na uvolnění? Krizi středního věku nevyřeší!

27. 10. 2012
Alkohol: Pití na uvolnění? Krizi středního věku nevyřeší!
Úlevové pití je často příznakem duševní poruchy (úzkost, porucha nálady, deprese, porucha osobnosti, „léčba“ krize středního věku). Přítomnost jedné poruchy (zvýšená konzumace alkoholu, jiná duševní porucha) zvyšuje riziko vzniku druhé více než dvojnásobně. Velmi často nelze určit, co byla příčina a co je důsledek (deprese, nebo alkohol?)

Alkohol a další poruchy:

Rizikové pití zvyšuje riziko deprese 3,7krát, úzkosti 2,2 – 3,1krát, výskyt poruch osobnosti (asociální, hysterická apod.) sedmkrát.

Krize středního věku je období, které může být provázeno depresivní a úzkostnou poruchou. Alkohol krátkodobě (v řádu hodin) může poskytnout úlevu, ale z dlouhodobého hlediska úzkost a depresi prohlubuje. Potíže je nutné řešit ve spolupráci s psychiatrem, pokud se stane problémem i alkohol, pak i s adiktologem.

Důsledky užívání alkoholu

• Akutní otrava (intoxikace, předávkování) • Infekce (sexuálně přenosné choroby, tuberkulóza) • Poruchy výživy • Choroby zažívacího traktu (jaterní cirhóza, akutní a chronický zánět slinivky) • Onkologická onemocnění (karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a konečníku, nádory hlavy a krku, karcinom jater). • Srdečně-cévní onemocnění (hypertenze, arytmie, mozková mrtvice, infarkt myokardu). • Diabetes 2 typu • Obezita • Nehody a sebepoškození • Poškození plodu (fetální alkoholický syndrom) • Neuropsychické poruchy (křeče a epileptický záchvat, poškození centrální nervové soustavy)

Co je závislost na alkoholu – příznaky

1. Silná, přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat alkohol (craving, „bažení“) 2. Zhoršená sebekontrola v souvislosti s pitím alkoholu (porucha sebeovládání) 3. Somatický odvykací stav (tzv. absťák při nedostatku alkoholu, třes, nervozita, výrazný neklid, halucinace, bolesti hlavy, bušení srdce, křeče, riziko úmrtí) 4. Zvyšování tolerance vůči účinku alkoholu (k vyvolání účinku – pocitu libosti, nebo potlačení abstinenčního stavu je někdy nutné extrémně zvyšovat dávku) 5. Postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny 6. Pokračování v pití přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských

Z uvedených šesti příznaků musí být u konkrétního jedince přítomny alespoň tři současně, a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho měsíce.

Možnosti řešení?

• Abúzus – rizikové a škodlivé pití bez závislosti – „terapeutický“ rozhovor s praktickým lékařem (lékařem, kterému pacient věří) o škodlivosti konzumace alkoholu, tzv. krátká intervence. • Snižování konzumace má smysl. Pro každého pacienta není abstinence přijatelné řešení. • Komplexní léčba závislosti (ústavní, ambulantní). I u těžce závislých pacientů má snižování konzumovaného množství alkoholu smysl. Úplná abstinence není pro zhruba polovinu závislých reálný cíl.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Venuše je v negativní kvadratuře s vaším znamením, a proto se už neseznamujete tak snadno jako dřív. Pokud máte za sebou rozchod, který vás mrzí, musíte to překonat. Naštěstí zůstanete…

Nejčtenější články

Doporučujeme