Asistovaná sebevražda: Kde, jak a za kolik ji lze provést. V čem se liší od eutanázie? | Foto: iStock

Foto: iStock

Asistovaná sebevražda: Kde, jak a za kolik ji lze provést. V čem se liší od eutanázie?

Smrt a umírání je životní etapa, které se bojí snad každý z nás. Tím více, pokud trpíte nevyléčitelnou či velmi vysilující nemocí, která končí smrtí. Někteří v této psychicky velmi náročné situaci hledají jakoukoliv variantu vysvobození, přičemž jednou alternativou může být asistovaná sebevražda.

Možná jste už o něčem podobném někdy slyšeli. Na mysl mnoha lidem vyvstane hned eutanázie a jsou přesvědčení o tom, že přesně vědí, o co jde. Jde o jakýsi způsob vysvobození lidí od jejich utrpení prostřednictvím vyvolané smrti. Eutanázie však ale není to samé jako asistovaná sebevražda.

Jaký je rozdíl mezi eutanázií a asistovanou sebevraždou?

Asistovaná sebevražda nastává v případě, kdy nemocný usmrtí sám sebe za pomoci jiné osoby. Tato osoba poskytne nemocnému své znalosti, prostory, podporu, smrtící látku a je po celou dobu usmrcení přítomná. Samotnou smrtící látku si však musí podat nemocný sám, bez jakékoliv pomoci jiných osob. Nemocný tak zabije sám sebe a druhá osoba vše připraví a zajistí.

Eutanázie se od asistované sebevraždy liší v tom, že usmrcení provádí přímo k tomu určený lékař nebo jiná osoba. Může to být ale také situace, kdy se sám nemocný rozhodne, že se už dále nechce léčit, a dobrovolně pod vlivem postupující nemoci zemře.

Kde je možná asistovaná sebevražda?

V České republice není asistovaná sebevražda povolená a legální. Pokud by došlo k podobnému aktu, pak bude posuzován jako trestný čin. Po celém světě je pouze několik států, které toto svobodné rozhodnutí nemocných respektují a asistovanou sebevraždu zlegalizovaly.

Asistovaná sebevražda je povolená ve Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii, Kanadě, Lucembursku, Rakousku, Portugalsku, Španělsku, na Novém Zélandě a v osmi státech USA – Oregon, Vermont, Washington, Havaj, Montana, Washington, D.C., Colorado a Kalifornie.

Legální, ale povolená pouze se soudním rozhodnutím je v Itálii, Kolumbii a Německu

Pravidla pro vykonání asistované sebevraždy jsou většinou v každém státě jiná a individuální. Ve všech státech je možné provést asistovanou sebevraždu pouze lidem s trvalým pobytem v daném státě. Jedinou výjimkou je Švýcarsko. Sem mohou dorazit i lidé z jiných států a jejich prosby zde budou naplněny. Kvůli zvyšujícímu se zájmu o služby švýcarských klinik vznikl speciální pojem – tzv. turistika za smrtí.  

Jak probíhá asistovaná sebevražda?

Jak jsme zmínili, přesný průběh a podmínky mohou být různé země od země. Pro náš modelový příklad byla vybrána jedna švýcarská klinika, která se mimo jiné na asistované sebevraždy specializuje. Cíleně jsme vybrali kliniku ze státu, kde jsou otevření i k přeshraničním zájemcům o asistovanou sebevraždu.

Klinika se specializuje na nejrůznější druhy pomoci všem lidem, kteří trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí, mají velké bolesti nebo je pro ně jejich postižení nesnesitelné. Těmto lidem poskytuje psychickou podporu, zvyšuje jejich sebevědomí a dodává jim pocit bezpečí. Většina jejich klientů dokáže žít dále se svou nemocí či postižením a postačí jim jejich pomocná ruka v podobě konzultací. Jsou ale i takoví, kteří se ani přes tuto pomoc se svým osudem nesmíří a chtějí využít jejich služeb k asistované sebevraždě.

Administrativní přípravná fáze

O asistovanou sebevraždu může požádat pouze člen této kliniky. Je potřeba absolvovat konzultaci s odborníkem z kliniky. Podmínkou pro schválení aktu je sepsání osobního dopisu, kde budou uvedeny všechny důvody, a bude dodána zdravotní dokumentace pacienta. Součástí je také oficiální žádost o asistovanou sebevraždu. Dále se uvádějí rodinné poměry, jak nejbližší souhlasí s požadovaným aktem a jaké jsou v rodině vztahy. Je potřeba vyjádření od dvou lékařů – většinou praktický lékař a lékař ze švýcarské kliniky. Tito lékaři posuzují případ od případu. Vše se odehrává v angličtině, francouzštině nebo němčině. Jiné jazyky musejí být úředně přeloženy a ověřeny.

Samotný akt

Zhruba po třech až čtyřech měsících je vše schváleno a připraveno. Pacient si dohodne s lékaři závazný termín a všechny podmínky. K aktu je možné využít vlastních prostor ve Švýcarsku nebo služeb kliniky. Účast nejbližší rodiny a přátel je velmi žádoucí a povzbuzující. Během celého aktu jsou přítomni minimálně dva lidé, kteří budou schopní vypovídat o tom, co se v danou chvíli dělo.

Lékař či jiný odborník dodá pacientovi rozpuštěný pentobarbital ve sklenici čisté vody. Sám pacient musí daný nápoj vypít, případně si jeho alternativu podat přes zavedenou sondu nebo vpravit přímo do žíly. Toto musí provést sám pacient a nikdo jiný za něj. Do dvou až pěti minut pacient usne, následně upadne do hlubokého kómatu a paralyzuje se mu dýchací centrum, což vyvolá smrt. Zákrok je bezbolestný a relativně rychlý.    

Cena asistované sebevraždy

Na zmíněné klinice za asistovanou sebevraždu zaplatíte od 185 000 do 260 000 Kč. Záleží na rozsahu služeb, které budete chtít využít. Samozřejmostí je vstupní členský poplatek, roční členský poplatek, poplatek za administrativní část a samotný akt. Další služby, které souvisejí s administrativou po smrti, převozem těla, zpopelněním atd., jsou dobrovolné a příplatkové.

 

Budoucnost asistované sebevraždy

Průkopnické Švýcarsko se snaží přijít na další způsoby, jak lidem umožnit pohodlně odejít ze světa prostřednictvím asistované sebevraždy. Nyní je schválen prototyp kapsle, která umožňuje lidem se zabít. Zájemce se sám zavře do kapsle a zmáčkne tlačítko. Kapsle se zaplní dusíkem, čímž se sníží v prostoru obsah kyslíku. Pacient upadne do bezvědomí a bez dušení a bolesti zemře tím, že nebude mít dostatek kyslíku a v prostoru bude oxid uhličitý. Výhodou je možnost převézt smrtelnou kapsli, kamkoliv bude zájemce chtít.

Jde však teprve o vývoj nové možnosti asistované sebevraždy. Stále není známo, jaké budou podmínky pro její využití, co musejí zájemci splňovat, jaká bude cena a kolik takových kapslí na světě vůbec bude.

Doporučujeme

Články odjinud