Audio nahrávka Nového zákona s hlasy hereckých osobností míří na předvánoční trh K dispozici bude také zdarma ke stažení na internetu

3. 11. 2006
Josef Somr, Jan Potměšil, David Vávra a další přední čeští herci propůjčili své hlasy novému překladu Bible

Nadační fond Nové Bible kralické (NF NBK) uvede v listopadu na český trh Audio Nový zákon NBK. Nejčtenější kniha světa se tak dočkala unikátní české audio podoby, které propůjčily hlasy známé herecké osobnosti. Zvuková nahrávka se sestává z 19ti CD a obsahuje více než 20 hodin předčítání. Audio Nový zákon NBK bude zdarma ke stažení na internetu v kompletní verzi, zájemci si jej také mohou koupit jako balíček 19ti CD v síti Levné knihy zřejmě za cenu 299 Kč.

Prostřednictvím nového překladu a jeho atraktivní interpretace se autoři snaží oslovit co nejširší okruh veřejnosti a nabídnout jí srozumitelný text v soudobém jazyce, který je obsahově věrný originálu a zachovává sílu a krásu překladu Kralické Bible z roku 1613.

Do projektu se ochotně zapojily české herecké osobnosti, které propůjčily své hlasy jednotlivým autorům Nového zákona. Patří mezi ně Petr Forman (Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Josef Somr (Petr), Ivan Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže byly pro zpestření doplněny hlasem Jarky Kretschmerové, Lucie Trmíkové, Vítka Bruknera a Aleše Juchelky. Nahrávka obsahuje kromě mluveného slova také hudební doprovod.

Oslovení herci byli nabídkou na čtení Nového zákona velmi potěšeni. „Na tohle jsem čekal celý život. Vystudoval jsem DAMU a chtěl jsem poznat něco opravdového. Hrál jsem silné Shakespearovy hry nebo také Fausta, ale Bibli dosud nikdy. A přitom Bibli stavím rozhodně na vyšší místo než jakékoliv jiné texty,“ říká Ladislav Matějček.

Režie audio nahrávky se ujala Marka Míková, která pracuje jako režisérka dabingu a režírovala řadu divadelních představení pro děti i dospělé. Hlavním překladatelem textu Nové Bible kralické je Alexandr Flek.

Jan Talafant, ředitel NF NBK považuje za velké plus projektu možnost zdarma si stáhnout nahrávku na webových stránkách NF NBK. Audio Bibli je také možné s povolením neomezeně kopírovat a rozmnožovat. Dalším úspěchem projektu je kvalita nahrávky, do které herci vložili silné emoce a prožitky původních vypravěčů. Díky tomu se texty staly skutečnými a živými, jako by je vyprávěli sami jejich autoři.

„Vzpomínám si, že jsme o plánu zapojit do čtení audio Nového zákona české herce mluvili na jednom jednání správní rady NBK už před osmi nebo devíti lety. Uvědomovali jsme si, že se to musí udělat jinak, než podobné dosavadní pokusy s nahranou Biblí. Naší touhou bylo a je, aby se nahrávka opravdu masově rozšířila, poslouchala se a pozitivně působila na náš národ,“ říká Jan Talafant a dodává: „Věřím, že Audio Nový zákon NBK připraví půdu pro vydání celé Bible NBK, což by se mělo uskutečnit již za dva roky.“

O Nadačním fondu Nové Bible kralické Nadační fond NBK je neziskovou organizací, která finančně podporuje vznik nového českého překladu Bible nazvaného Nová Bible kralická. Cílem překladu je zachovat sílu a krásu Kralické Bible z roku 1613 a přitom poskytnout co nejširšímu okruhu čtenářů moderní, atraktivní a srozumitelný text obsahově věrný řeckému a hebrejskému originálu. Nadační fond se snaží zprostředkovat současné generaci kulturní a duchovní dědictví Bible kralické a přispět k naplnění nejvzácnějšího odkazu české reformace. V roce 1998 byl po čtyřech letech práce přeložen a vydán Nový zákon Bible kralické. Během následujících sedmi let se podařilo vydat a distribuovat na 50.000 jeho výtisků v několika vydáních a revizích. NBK dnes nachází oblibu u čtenářů z nejširšího spektra českých církví i mimo ně. V současné době se připravuje překlad celé Bible kralické, který by měl být vydán za dva roky.

více na: www.nbk.cz

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Povídání s rodinou bude vaší nejsilnější stránkou. Jeden člen se vám svěří s bolístkou a vy mu pomůžete. Aktuálně fungujete jako nějaká vrba, proto se vám zvedne sebevědomí. Vaše vnímavost…

Nejčtenější články

Doporučujeme