Avon přispěl 2275 ženám na vyšetření

6. 2. 2006
Téměř 2300 žen využilo během června až října minulého roku příspěvek společnosti Avon Cosmetics na sonografické nebo mamografické vyšetření prsu v rámci akce Ženy ženám 2005. Avon tak pomohl ženám absolvovat preventivní vyšetření, která jsou v boji proti karcinomu prsu velmi důležitou zbraní. Nejvíce příspěvek využily ženy ve věkové kategorii 30 – 44 let. Avon na projektu spolupracoval s Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu a s lékaři ze screeningových center.

Cílem třetího ročníku Ženy ženám bylo opět podpořit účast žen na mamografickém a sonografickém preventivním vyšetření prsu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve věkové kategorii 30 – 44 let, na kterou se akce soustředí především. Průměrný věk žen vyšetřených v rámci akce je 39 let. Tyto ženy ještě nemají nárok na plně hrazené vyšetření ze zdravotního pojištění (v České republice je zaveden pro ženy mezi 45 – 69 lety bezplatný program screeningu rakoviny prsu jednou za dva roky), ale už jsou skupinou s vyšší mírou rizika vzniku nádorového onemocnění. Je to také nejdůležitější věková skupina žen pro přijímání správných návyků v péči o své zdraví.

Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová PhD, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR, uvádí: „ Akce Ženy ženám využily hlavně ženy, které ještě nemají zákonný nárok na preventivní vyšetření prsu. Osobně to vnímám jako hlavní a úspěšně dosažený cíl této akce. Mladé ženy se seznámily s vyšetřením a nyní již vědí, kam v případě potíží nebo i bez potíží budou chodit v příštích letech. Daly také vědět, že se o sebe zajímají, a že znají přínos preventivního vyšetření prsu, neboť zhoubné onemocnění prsu se nevyhýbá ani jejich věkové skupině. Mnohé tak jsou tímto preventivním chováním příkladem pro své matky“. Poukazy byly rozdávány na akcích Avonu nebo zasílány poštou prostřednictvím Avon Linky proti rakovině prsu. S poukazy se poté ženy objednaly v některém z akreditovaných screeningových center, kde mohly příspěvek využít pro sonografické nebo mamografické vyšetření. V letošním roce byly dvě třetiny z celkového počtu vyšetření sonografických a jedna třetina mamografických. Největší zájem o vyšetření byl v kraji Moravskoslezském (18%), Praze (16%), v Plzeňském (14%) a Jihomoravském kraji (10%). Nejmladší vyšetřené ženě je 15 let, nejstarší 85 let. Avon na akci věnoval 2,5 milionu korun z konta Avon proti rakovině prsu.

„Jsme rádi, že můžeme ženám pomoci pečovat o své zdraví. Ráda bych poděkovala všem, kteří koupí výrobků s růžovou stužkou přispěli na konto Avon proti rakovině prsu a umožnili nám tak akci uskutečnit,“ uvedla Michaela Brejšová, marketingová ředitelka Avonu ČR.

V pořadí již čtvrtý ročník úspěšného projektu Ženy ženám připravuje Avon na jaro 2006. Akci podpoří i finančními prostředky, které nebyly využity v posledním ročníku. V prvních dvou letech zaplatil Avon ženám celé vyšetření. V minulém roce došlo ke změně financování vyšetření z plně hrazeného na příspěvkové. Ve všech ročnících bylo dosaženo nejlepších výsledků v nejdůležitější věkové kategorii pro prevenci rakoviny prsu 30 – 44 let. V rámci projektu Ženy ženám bylo dosud vyšetřeno na 9300 žen.

Avon Cosmetics Společnost Avon Cosmetics věnuje boji se zákeřnou nemocí svou pozornost již několik let. Mezi nejznámější aktivity patří např. každoroční Avon Pochod proti rakovině prsu, sponzoring mamografických a sonografických vyšetření (tzv. projekt Ženy ženám) či bezplatné Avon Linky proti rakovině prsu, a také dlouhodobá spolupráce se sdruženími a organizacemi v této oblasti (Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, Asociace mamodiagnostiků ČR a další). Více informací na www.brantese.cz.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Ve finále zářijového měsíce budete v práci neobratní a nesoustředění. Už nevíte, jak zaujmout šéfa. S kolegy si také nerozumíte a máte dojem, že vám hází klacky pod nohy. Milí Berani,…