BÁJNÁ ATLANTIDA: Pouhá fantazie nebo skutečný ztracený ráj?

3. 4. 2016
O Atlantidě, prastarém bájném kontinentu, jste určitě už někdy zaslechli. Dodnes se vede mnoho diskusí i sporů na „atlantské“ téma, a to zdaleka nejenom v odborných vědeckých kruzích. Skutečně existovala nebo jde pouze o smyšlený příběh popisující překrásnou zemi s vysoce vyspělou civilizací?

Existuje celá řada nejrůznějších teorií vyjadřujících se k existenci i zániku Atlantidy. Pravděpodobně prvním, kdo se o tajemném kontinentu ve svém díle zmínil, byl řecký filosof, matematik a pedagog Platón (427 - 347 př. n. l.).

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek

Dle jeho popisu ležela Atlantida za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv), v Atlantském oceánu. Její rozloha údajně odpovídala velikosti dnešní Malé Asie a Libye. Jiní například tvrdí, že se ztracená země rozkládala v oblasti dnešních Azorských ostrovů v Atlantském oceánu nebo třeba blíže Americe u souostroví Bimini (severozápadně od Baham), kde údajně byly pod vodou skutečně nalezeny pozůstatky starověké kultury. Atlantida ovšem mohla ležet i kdekoli jinde, protože Řekové považovali Atlantský oceán za oceán světový, obepínající hned tři kontinenty – Asii, Afriku a Evropu. Atlantida se tedy, z tohoto pohledu, mohla rozprostírat kdekoli mimo Středozemní moře, od Švédska až po Indii.

Badatelé na základě nejrůznějších hypotéz vytipovali už něco přes čtyřicet míst, kde se legendární Atlantida mohla nacházet, ale dosud nikdo nepředložil jediný opravdu „hmatatelný“ důkaz o její existenci. Mnozí jsou však i přesto skálopevně přesvědčeni, že nejde o pouhý výplod lidské fantazie a někteří dokonce cítí i jisté spojení (a také svůj pradávný původ) právě tam.

Podle řecké mytologie náležela Atlantida starořeckému bohu moře a vodního živlu Poseidónovi. Název říše souvisí se jménem jeho nejstaršího syna Atlanta. Atlantida se navíc dělila na dalších deset menších územních částí – provincií; to proto, že Poseidón měl se svou manželkou Kleitó dohromady deset synů a každému z nich byl zasvěcen jeden její díl.

Země byla velice bohatá na přírodní zdroje a její obyvatelé nikdy netrpěli nouzí. V Atlantidě vyvěraly dva prameny, jeden horký, druhý studený. Díky tomu tak bylo možné vybudovat pro veškeré obyvatelstvo početné lázně. Atlanťané byli velice cnostní a vzdělaní lidé a víc, než o majetek a hmotné statky, se zajímali o duchovní bohatství. Krom toho uměli pracovat se složitými technologiemi i plně využívat přírodní síly. Dokonale ovládali také práci s myšlenkou. Podrobně znali přírodní zákony a žili s nimi v dokonalém souladu.

Hlavní město „Atlantida“ bylo uspořádáno do kruhu. Typické byly také vodní kanály, oddělující úseky souše, a spousty stříkajících fontán. Lidé mívali domy s otevřeným krbem a vařili v nádobí ze zářícího orichalku (kombinace zlata a meteorického železa).

Hlavní náměstí města mělo sloužit jako tržiště a střed společenského dění. Obyvatelé tady trávili volný čas diskusemi, tancem nebo poslechem hudby. S velkou péčí pěstovali květiny a stavěli vysoké věže, aby mohli pozorovat hvězdnou oblohu, která je nepřestávala fascinovat.

Atlanťané rozuměli energiím a dokázali s nimi dokonale pracovat. Často stavěli pyramidy v místech, kde zemskou a nebeskou energii cítili zvlášť intenzivně. Na vrchol stavby navíc umisťovali silný krystal. Vůbec nejsilnějším místem celé říše byl chrám zasvěcený bohu Poseidónovi, který reprezentoval zákon jednoty. Mohutná stavba obdélníkového tvaru ctila zákony posvátné geometrie a učení feng-shui. Tvořily ji převážně bílé, černé a červené stavební kameny, podlaha a stěny chrámu byly pak obloženy bílým mramorem. Jedinými dekoracemi se staly mocné krystaly, kterým vévodil vzácný „Velký“ krystal uprostřed. U východních dveří budovy ležela obrovská sfinga, symbolizující absolutní čistotu a hlubokou moudrost.

Stejně jako polohu Atlantidy, tak i její zánik, obestírají mnohé domněnky. Jedním z často uváděných důvodů konce prastaré, ale vysoce vyspělé civilizace, je vzrůstající touha ovládnout a podmanit si okolní svět. Rozpoutali proto nemilosrdnou válku, ve které však nakonec byli poraženi. To ale neměl být jediný důvod zničení celého kontinentu. Tím dalším mohl být politický nesoulad a stupňující se napětí mezi dvěma znepřátelenými tábory. Ty tvořily „Děti zákona jediného“ (= síly dobra) a „Synové Belialu“ (síly temnoty).

Jiná teorie hovoří o nadpozemském zdroji obrovské energie, která však měla v konečném důsledku na zemi smrtící dopad. Jako další z možností zániku bájné Atlantidy se udává obrovská přírodní katastrofa, ať už ji seslal rozhněvaný Poseidón nebo matka Příroda.

Atlantida bude zřejmě ještě dlouho důvodem k vášnivým diskusím a romantickým představám mnohých badatelů i obyčejných lidí. Pravděpodobně dnes jen těžko dokážeme jednoznačně určit, co přesně se tehdy stalo, a zda vůbec. Možná ale jen do doby, kdy se objeví, anebo si rozpomeneme na něco, díky čemuž dojdeme k jednoznačnému závěru ohledně tajemstvím opředené prastaré země.

Dáma.cz je na facebooku. Přidejte se k nám!

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Při úplňku ve Vodnáři si hlídejte lýtka, kotníky, achilovku, bérce, svalstvo předloktí a hormony štítné žlázy. Po půl páté ráno nadchází úplněk a měli byste si udělat očistný rituál! Díky…