Big Brother vyhlásil soutěžícím armádní týden

12. 9. 2005
Zlaté časy soutěžícím v domě Velkého Bratra skončily. Začíná se na ně valit jedna pohroma za druhou. Nejprve nesplnili týdenní úkol a přišli o třicet procent rozpočtu na příští týden, poté v šokujícím prvním vyřazování přišli o jednoho ze svých řad a hned na to jim Velký Bratr poslal do domu dva nové nájemníky.

Nemají pro ně dost místa a již tak snížený rozpočet s nimi nepočítá. A aby toho nebylo málo, noví soutěžící přinesli i nový a velmi náročný týdenní úkol Big Brothera.

„Tento týden se naučíte všemu, co je třeba vědět o kázni, zkoušce síly, vůdcovství a vytrvalosti,“ sdělil soutěžícím Velký Bratr v dopise s týdenním úkolem. Velícím důstojníkem všech soutěžících bude nově příchozí kapitán Petr. Jako jediný bude dostávat úkoly od Velkého Bratra, bude dohlížet na jejich plnění, bude mít k dispozici hodinky a tabuli na zapisování získaných a ztracených bodů.

Ostatní soutěžící se rozdělí do dvou oddílů. Jednomu bude velet poručík Petr, druhému poručík Milan. Rozdělení proběhne tak, že poručíci Petr s Milanem si střídavě vyberou členy svých oddílů. Vybraní členové se pak musejí přestěhovat do ložnice ke svému veliteli. Poručíci jsou odpovědní za svůj oddíl a za splnění úkolu. Při nedodržování kázně musejí zakročit a případně členy oddílu potrestat.

Velký Bratr prostřednictvím velícího důstojníka kapitána Petra zadá soutěžícím každý den úkol. Oddíly jej budou plnit, kapitán Petr bude na plnění dohlížet a hodnotit. Každý večer pak vyhlásí vítězné družstvo, které získá jídlo a pití na přilepšenou. S poraženým oddílem se nesmí dělit. Počínání velícího důstojníka pak bude hodnotit generál Velký Bratr, který každý večer rozhodne, zda se kapitán Petr přiřadí k vítěznému či k poraženému družstvu.

Generál Velký Bratr bude týdenní úkol považovat za splněný, pokud se žádný z oddílů nedostane do večera do minusových bodů. Pokud se tak stane, bude mít tento oddíl ještě šanci napravit si skóre ve zvláštní záchranné misi.

Součástí armádního týdne bude i dodržování pevných vojenských pravidel. Každé ráno v 8.30 hod bude nástup. Velící důstojník zkontroluje ústrojovou kázeň, maskování barvami, určí, kdo povede rozcvičku. Večer pak vždy dvojice z jednoho oddílu musí držet stráž. Za usnutí na stráži je srážka 5 bodů, za ústrojovou nekázeň, pozdní nástup či oslovení velícího důstojníka jinak než „pane kapitáne“ 1 bod dolů.

V prvním hlasování diváků vypadl z Big Brothera Filip Trojovský

V reality show Big Brother poprvé rozhodovali diváci o tom, kdo opustí dům Velkého Bratra. Z trojice nominovaných nakonec volba padla na Filipa Trojovského, který získal od diváků 80% všech hlasů.

Filipovo místo v domě však okamžitě zaujali dva noví nájemníci. První do domu vstoupil webdesigner Petr Smětala z Otrokovic. Po chvíli jej následovala kadeřnice Oksana Korotchuk. Oba přišli oblečení ve vojenském stejnokroji. Big Brother totiž soutěžícím připravil perný armádní týden.

zdroj: TV Nova

Očekávali jste, že vypadne Filip?

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Odpoutejte se od nepříjemností, které na vás čekají, a dočkáte se zadostiučinění. I když nejde všechno podle plánu, máte velké ambice a sny, a ty si chcete za každou cenu vyplnit! Nevěřte…

Nejčtenější články

Doporučujeme