Big Brother vyhlásil soutěžícím armádní týden

12. 9. 2005
Zlaté časy soutěžícím v domě Velkého Bratra skončily. Začíná se na ně valit jedna pohroma za druhou. Nejprve nesplnili týdenní úkol a přišli o třicet procent rozpočtu na příští týden, poté v šokujícím prvním vyřazování přišli o jednoho ze svých řad a hned na to jim Velký Bratr poslal do domu dva nové nájemníky.

Nemají pro ně dost místa a již tak snížený rozpočet s nimi nepočítá. A aby toho nebylo málo, noví soutěžící přinesli i nový a velmi náročný týdenní úkol Big Brothera.

„Tento týden se naučíte všemu, co je třeba vědět o kázni, zkoušce síly, vůdcovství a vytrvalosti,“ sdělil soutěžícím Velký Bratr v dopise s týdenním úkolem. Velícím důstojníkem všech soutěžících bude nově příchozí kapitán Petr. Jako jediný bude dostávat úkoly od Velkého Bratra, bude dohlížet na jejich plnění, bude mít k dispozici hodinky a tabuli na zapisování získaných a ztracených bodů.

Ostatní soutěžící se rozdělí do dvou oddílů. Jednomu bude velet poručík Petr, druhému poručík Milan. Rozdělení proběhne tak, že poručíci Petr s Milanem si střídavě vyberou členy svých oddílů. Vybraní členové se pak musejí přestěhovat do ložnice ke svému veliteli. Poručíci jsou odpovědní za svůj oddíl a za splnění úkolu. Při nedodržování kázně musejí zakročit a případně členy oddílu potrestat.

Velký Bratr prostřednictvím velícího důstojníka kapitána Petra zadá soutěžícím každý den úkol. Oddíly jej budou plnit, kapitán Petr bude na plnění dohlížet a hodnotit. Každý večer pak vyhlásí vítězné družstvo, které získá jídlo a pití na přilepšenou. S poraženým oddílem se nesmí dělit. Počínání velícího důstojníka pak bude hodnotit generál Velký Bratr, který každý večer rozhodne, zda se kapitán Petr přiřadí k vítěznému či k poraženému družstvu.

Generál Velký Bratr bude týdenní úkol považovat za splněný, pokud se žádný z oddílů nedostane do večera do minusových bodů. Pokud se tak stane, bude mít tento oddíl ještě šanci napravit si skóre ve zvláštní záchranné misi.

Součástí armádního týdne bude i dodržování pevných vojenských pravidel. Každé ráno v 8.30 hod bude nástup. Velící důstojník zkontroluje ústrojovou kázeň, maskování barvami, určí, kdo povede rozcvičku. Večer pak vždy dvojice z jednoho oddílu musí držet stráž. Za usnutí na stráži je srážka 5 bodů, za ústrojovou nekázeň, pozdní nástup či oslovení velícího důstojníka jinak než „pane kapitáne“ 1 bod dolů.

V prvním hlasování diváků vypadl z Big Brothera Filip Trojovský

V reality show Big Brother poprvé rozhodovali diváci o tom, kdo opustí dům Velkého Bratra. Z trojice nominovaných nakonec volba padla na Filipa Trojovského, který získal od diváků 80% všech hlasů.

Filipovo místo v domě však okamžitě zaujali dva noví nájemníci. První do domu vstoupil webdesigner Petr Smětala z Otrokovic. Po chvíli jej následovala kadeřnice Oksana Korotchuk. Oba přišli oblečení ve vojenském stejnokroji. Big Brother totiž soutěžícím připravil perný armádní týden.

zdroj: TV Nova

Očekávali jste, že vypadne Filip?

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Asi se shodneme na tom, že nepatříte mezi svůdníky, ale osobní kouzlo vám určitě nechybí. Už to bude tak. Druhá polovina února je od samého počátku jako stvořená pro seznamování. Věřte, že…

Nejčtenější články

Doporučujeme