Bojíte se teroristů ? Zaútočí na nás?

8. 10. 2001
Bojíte se teroristů ? Zaútočí na nás?
Včera, téměř po měsíci, odpověděly Spojené státy na teroristický útok v USA. Všichni nyní očekávají a obávají se dalšího odvetného útoku teroristů. Víme, že jsou to naprostí fanatici schopní všeho. Čeho se můžeme obávat? Zaútočí teroristé i v naší republice?

Bojíte se teroristů ? Zaútočí na nás?

Včera, téměř po měsíci, odpověděly Spojené státy na teroristický útok v USA. Všichni nyní očekávají a obávají se dalšího odvetného útoku teroristů. Víme, že jsou to naprostí fanatici schopní všeho. Čeho se můžeme obávat? Zaútočí teroristé i v naší republice?

Podle některých zpráv jsou již teroristé na odvetný útok připraveni a rozmístěni po celém světě. To může a nemusí být pravda, ale další útoky lze v této době očekávat. Varovaly před tím i samotné Spojené státy. Lze tušit, že útoky budou vedeny především proti USA a jejich spojencům. Zda k něčemu podobnému dojde asi neovlivníme, i když můžeme být alespoň maximálně ostražití a podezřelé osoby co nejdříve hlásit na policii. Měli bychom se především seznámit s krizovým plánem a vědět, jak se v případě ohrožení chovat.

Informujte se ve svém městě na možnosti úkrytu. V Praze je připraveno ukrytí pro cca 40% obyvatel. Zdá se vám to málo? Průměr na celou republiku je ale pouhých 15%. V Praze je asi 800 speciálních odolných krytů pro cca. 163 tis. osob. Pak je možné využít prostor Metra a Strahovského tunelu. Mnoho krytů je však v současnosti využíváno jako sklepy nebo prádelny. Více informací se snažte získat na oficiálních stránkách svého města. Pokud nic nenajdete, neváhejte a zkuste zavolat na informační linku.
V Praze proběhne 10. a 11.října ukázka připravenosti prvků ochranného systému hl. m. Prahy.

Individuální ochranou se rozumí především plynové masky, speciální oblečení a další pomůcky. Podle nových zákonů zajišňuje stát tyto pomůcky pouze pro děti a osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní by si měli tyto pomůcky zakoupit sami. Na stránkách pražského magistrátu je dokonce seznam doporučených prodejen.

Měli byste také vědět, jak se při krizové mimořádné události chovat.

Všeobecně:
zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusňte paniku,
informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují),
bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek,
chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem,
neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby,
opusňte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci,
dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic,
nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy.

Při úniku škodlivé látky :
kolmo na směr větru opusňte ohrožený prostor. Není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater,
oznamte situaci na linku 150,
všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd., neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné,
při průniku škodliviny do vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům,
chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké a pod,),
při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte,
sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic.

V případě evakuace :
důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i velmi krátký
výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek,
nepodlehněte panice,
podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo,
bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských složek, vydávaných na místě nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi,
při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní možnosti - vlastní automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známých.

V případě nouzového opuštění bytu :
Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat :
osobní doklady, peníze a cennosti,
osobní léky a základní zdravotnické prostředky,
trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny,
tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šňávy a pod.,
toaletní a hygienické potřeby,
základní předměty denní potřeby,
bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
bateriový rozhlasový přijímač
přikrývku, spací pytel,
náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek).

Při opuštění bytu nezapomeňte:
uzavřít všechna okna
vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu
pečlivě uzamknout byt

Jak se dozvíte, co se děje?
V každém městě by měl být nainstalován systém varování obyvatelstva pomocí sirén. Určitě o nich víte, když se pravidelně testují. Varovných signálů je více:

�Všeobecná výstraha�
Tento signál je vyhlašován trvalým tónem sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy),.. Tento varovný signál se vyhlašuje především tam, kde obyvatelstvo není přímo ohroženo, ale lze očekávat, že k tomu může dojít. Při vyhlášení tohoto varovného signálu je nutné, aby obyvatelé sledovali zprávy místního rozhlasu, při očekávání rozsáhlejšího nebezpečí i zprávy z rozhlasu a televize a řídili se vydanými pokyny.

�Katastrofa� Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě, kdy došlo k ohrožení života a zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy), provozní havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, či jiné mimořádné situace většího rozsahu, kromě zátopové vlny a povodní.

�Nebezpečí zátopové vlny� Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě protržení tělesa vodní nádrže nebo při rozsáhlých povodních.

�Požární poplach� Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Nepoužívá se k varování obyvatelstva.

V každém případě se vyplatí sledovat televizi nebo rozhlas. Ne všechny stanice jsou ale povinni informovat o vzniklé situaci.

Věřme, že uvedené informace nebudeme potřebovat, ale lépe je o nich vědět.

autor: Karel

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Páteční den bude z celého týdne pracovně nejpříjemnější. Podaří se vám dokončit všechny resty, a to v klidu! Snad vám tato okolnost pomůže k dosažení lepší nálady. Také doma se dočkáte…

Nejčtenější články

Doporučujeme