Býváte posmutnělí, straníte se lidí? Možná jste melancholik. Otestujte se

Býváte posmutnělí, straníte se lidí? Možná jste melancholik. Otestujte se

Jste spíše introvert, vážný, zodpovědný, ale až přecitlivělý? Pak by na vás sedělo, že jste melancholik, což je jeden ze čtyř základních druhů temperamentu. Co je charakteristické pro melancholika, jaké je pro něj ideální povolání, jak funguje ve vztazích?

Vše, co potřebujete vědět o melancholikovi

#Co je to temperament
#Charakteristika a vlastnosti melancholika
#Extrovert versus introvert
#Vhodná povolání
#Vztahy
#Typy temperamentu
#Flegmatik
#Cholerik
#Sangvinik

Temperament versus nálada

Když máme sentimentální nebo rozjímavou náladu, často říkáme, že jsme prostě melancholičtí. To ovšem ještě neznamená, že musíme být melancholikem. Prostě se tak v tu chvíli jen cítíme. Melancholik je totiž jedním ze čtyř základních druhů temperamentu, což v současné psychologii označuje vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a týkají se formální stránky chování a prožívání člověka. Jsou tedy spontánní, a proto téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Na rozdíl od charakteru, na kterém můžeme pracovat.

Jak poznat melancholika?

Ačkoli se melancholik rád objevuje ve společnosti, nebývá to společnost neznámých náhodných lidí, ale spíše sousedské, profesní či zájmové seskupení. I zde však často působí nejistě, nedůvěřivě a jeho komunikace s druhými bývá spíše konvenční, a proto poněkud povrchní. Hloubka jeho citovosti i myšlenek vynikne až při bližším seznámení, v přítomnosti lidí, kterým důvěřuje a které má rád. Bohužel se často uráží a špatně se jim přizpůsobuje. Není pak neobvyklé, že nemalou část svého času tráví pouze sám se sebou.

Charakteristika a vlastnosti melancholika

Melancholik je starostlivý, vážný, hlubokomyslný, zodpovědný, srdečný a věrný. Jeho city jsou intenzivní a vytrvalé, bývá proto až přecitlivělý a přespříliš oddaný druhému člověku. Vyznačuje se bohužel také pesimismem, stažeností, skleslostí, úzkostností, bývá smutný, tichý a do sebe uzavřený. Často dlouho a hluboce prožívá zdánlivé malichernosti, což mu v rámci mezilidských vztahů přináší značnou zranitelnost.

Definice melancholika na škále introvert - extrovert a labilní - stabilní

Melancholik je labilním introvertem

Vhodná povolání pro melancholika

Protože je melancholik zodpovědný, svědomitý, důkladný a houževnatý, bývá výborným zdravotníkem, právníkem, ale také archivářem nebo editorem. Jeho srdečnost a starostlivost mu můžou pomáhat při práci ve školství nebo sociálních službách, v obojím ho ale naopak může limitovat jeho uzavřenost a sklony vyhýbat se společnosti. Před tou se může ukrýt například ve zvířecích nemocnicích a záchranných stanicích nebo v opravnách mechanických zařízení, kde může navíc dobře zúročit své systematické uvažování. Tak či tak musí každému zaměstnavateli vyhovovat melancholikova věrnost a loajalita.

Partnerské vztahy s jinými typy

Poměrně obvyklé a stabilní bývají vztahy s flegmatiky. Optimistický a entuziastický flegmatik je pro melancholika jako svěží vítr, zatímco on je pro něj stabilní základnou, díky které lze s rozvahou vyřešit téměř každý problém. Efektivní, často ale naopak problematický bývá vztah s opačnou polaritou, sangvinikem. Sangvinik si může užívat melancholikovu loajalitu a tradicionalismus, zatímco ho přitahuje svou vitalitou a povzneseným duchem. Problém nastává ve chvíli, kdy se jeden druhého snaží měnit na základě svého pohledu na svět a svých povahových rysů.

S vůbec největšími obtížemi se melancholik zamiluje do cholerika. Proti srsti je mu jeho přímost, nekonvenčnost a „hrubost“, zatímco cholerika dráždí melancholikovo moralizování, komunikační „povrchnost“ a touha po společnosti. Vyhovovat si však mohou z hlediska budování a udržování stabilního vztahu, ačkoli jejich motivace mohou být odlišné.

Základní typy temperamentu

Kromě melancholika je základním druhem temperamentu flegmatik, cholerik a sangvinik, které takto vymezil už ve starém Řecku otec medicíny, lékař Hippokratés. Podle jeho humorální teorie závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. Podle Hippokratovy teorie je pro melancholika dominantní tekutinou černá žluč – melán cholé.

Srovnání temperamentů

Introvertní a tradicionalistický melancholik je emocionálně nestabilnější než sangvinik, jeho city jsou však stálejší. Labilnější je také v porovnání s flegmatikem, kterého však předčí hloubkou svých citů i myšlenek. Oproti cholerikovi je sice uzavřenější, díky své konvenčnosti ale lépe buduje sociální vztahy.

Většina lidí nemá jeden základní temperament, ale je kombinací dvou a více. Jejich dominantní rysy se spojují v jeden koktejl, který pak určuje jak prožíváme svůj život a reaguje v nejrůznějších situacích. Tady jsou základní rysy dalších druhů temperamentu:

Flegmatik

pasivní, vyrovnaný, klidný, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný, schopný se ovládat, spolehlivý. Více o flegmatikovi čtěte zde: 

Cholerik

aktivní, optimistický, impulzivní, tvárný, vzrušivý, neklidný, urážlivý, agresivní. Více o tomto temperamentu čtěte ZDE: 

Sangvinik

otevřený, společenský, hovorný, vůdčí typ, bezstarostný, živý, pohodový, citlivý. Více o tomto temperamentu čtěte ZDE: 

Doporučujeme

Články odjinud