CAFE THERAPY - Nový víceúčelový společenský prostor v Praze

8. 11. 2005
Dne 10. listopadu 2005 bude otevřen víceúčelový společenský prostor „Cafe Therapy“ ve Školské ulici 30, na Praze 1. Tento bývalý skladový prostor n.p. Textil poskytla a zrekonstruovala na vlastní náklady Městská část Praha 1. Provoz „Cafe Therapy“ bude kompletně zajišťovat občanské sdružení SANANIM ve spolupráci s dceřinnou společností SANANIM Charity Services, s.r.o.

Sdružení SANANIM se již 15 let zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí a je největší neziskovou organizací v této oblasti v České republice. Celý projekt, kromě nejvýznamnějšího vkladu Městské části Praha 1 v podobě rekonstrukce objektu, podpořili finančně také: Nadace České Spořitelny, Metrostav a.s. a Velvyslanectví Nizozemského království. Na zprovoznění projektu se podílelo také mnoho dalších firem prostřednictvím sponzorských darů, významných slev (např. Rigips, Lasselsberger, Gastroart, Segafredo, Rettigo, Alto, Ton, General Bottlers CR, s.r.o., Pepsi Americas, Plzeňský prazdroj, a.s), nebo „jen“ osobní pomocí či podporou.

Zdánlivě pouze kavárenský prostor „Cafe Therapy“ je řešen jako multifunkční, kde lze nalézt kavárnu s restaurací, obchod s výrobky z chráněné keramické dílny, dětský koutek, ale také prostor využitelný jako terapeutické, poradenské či vzdělávací zázemí. „Cafe Therapy“ má dva samostatné vchody, takže je oddělen vchod do kavárny a do poradenské části. Prostory uvnitř jsou však vzájemně propojeny. Kavárna má restaurační a nekuřáckou část, kde bude během celého dne zajištěna výtečná kuchyně.

V poradenské části těchto prostor bude poskytováno „anonymní“ poradenství a terapeutické služby nejen pro rodiče, ale i sociální okolí těch, kteří mají problémy se závislostí. Tuto část projektu zabezpečí odborníci ze sdružení SANANIM. Prostor je řešen jako velmi „otevřený“ a tedy přístupný široké veřejnosti, která zde nenásilnou formou může získat informace a využít poradenské služby v oblasti problematického užívání legálních i nelegálních drog. Provoz poradny bude zajištěn prostřednictvím vlastních prostředků a grantů, na zajištění provozu celého projektu se budou částečně podílet i projekty Strukturálních fondů EU.

Mezi hlavní východiska projektu patří především: dosud chybějící nabídka služeb v hl. městě Praze skutečnost, že prevence resp. včasná intervence je pro rodiče špatně dostupná (resp. dostupná v těžko akceptovatelných podmínkách – K centra, zdravotnická zařízení) skutečnost, že dle výzkumů rodiče přichází v průměru až po 2,5 letech od zjištění, že jejich dítě užívá drogy nízká informovanost rodičů o drogách a možnostech prevence, péče a léčby. přetrvávající neadekvátní podmínky pro resocializaci a nápravu životního stylu.

Hlavním cílem projektu je: Z obecného pohledu: zvýšení dostupnosti péče a poradenství v oblasti drogových závislostí pro specifické skupiny ohrožené populace a osvěta. získávání prostředků pro prevenci a léčbu z „jiných než státních zdrojů“. resocializace

Ze specifického hlediska: otevření a provoz multifunkčního prostoru - kavárny, galerie, obchodu a poradensko-tréninkového pracoviště. zabezpečení kvalitního a adekvátního poradenství pro soc. okolí a rodiče v relativně anonymním prostředí.

Protože by projekt rád oslovil v oblasti bezpečné konzumace alkoholických nápojů širokou veřejnost, probíhají jednání s Českým fórem pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů a Iniciativou zodpovědných pivovarů o možnostech vzájemné spolupráce při propagaci rozumného pití alkoholu. Většina společenských a zdravotních rizik souvisejících s alkoholem vzniká v důsledku dlouhodobé konzumace vysokých dávek či jednorázového požití extrémní dávky. Svůj podíl na těchto jevech má jak nezodpovědné chování spotřebitele tak obsluhy či prodejce alkoholu, kteří mohou svým postojem k pití alkoholu ovlivnit i postoje spotřebitelů. Zodpovědný přístup k prodeji alkoholu (především nenalévat nezletilým, podnapilým a řidičům) bude integrální součástí obsluhy v Cafe Therapy. V nápojovém lístku bude uvedeno 10 rad jak při pití alkoholu neztratit rozum a kontrolu a hosté na něj budou obsluhou upozorňováni v situacích, kdy způsob jejich konzumace alkoholu bude s těmito doporučeními v rozporu.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Když pomyslíte, že je říjen za dveřmi, malinko znejistíte. Aktuální práce vás nenaplňuje, a proto si hledáte pomalu něco nového. Pokud byste se rozhodli zůstat, počítejte s tím, že stejně…

Nejčtenější články

Doporučujeme