Češi jsou bezvěrci

6. 10. 2009
Češi jsou bezvěrci
Průzkum společnosti SANEP prokázal, že Češi jsou národem bezvěrců. K víře se podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který proběhl ve dnech 1.-3.10. 2009 na reprezentativním vzorku 16.890 lidí ve věku 18-68 let, hlásí 24% dotázaných, stejné procento respondentů uvedlo, že věří v boha. Religiózně je v naší společnosti nejsilnější skupina lidí ve věku 58 a více let.

Nejvíce věřících je již tradičně zastoupeno na Moravě. Nejvíce "bezvěrců" naopak žije v Praze a Středočeském kraji. Výsledky průzkumu společnosti SANEP potvrzují, že je Český národ jedním z nejateističtějších Evropských zemí. Nedávná návštěva ČR papeže Benedikta XVI. rovněž potvrdila, že Češi vnímají otázku víry velice okrajově a velice chladně. Papežova návštěva podle průzkumu společnosti SANEP ovlivnila pouze 4% respondentů. Naprosto bez následků pak zůstalo 94% tazatelů a 2% dotázaných uvedla, že neví. I zde je patrný velice rezervovaný přístup české veřejnosti k návštěvě Svatého otce.

Velice zajímavé jsou reakce na otázku strachu ze smrti. Té se bojí 30% dotázaných, což jsou většinou lidé ve věku 50 a více let. Strach ze smrti naopak netrápí 29% lidí, zejména ve věku 18-35 let. O smrti zatím nepřemýšlí 41procent dotázaných. V této kategorii se objevují velice často podnikatelé a lidé s vyššími finančními příjmy.

K pravidelné návštěvě kostela a k pravidelnému modlení se hlásí shodně 10% dotázaných. K nepravidelné návštěvě kostela se však přihlásilo překvapivě 28% respondentů a k občasnému modlení 20% dotázaných. Tento výsledek poukazuje na fakt, že do kostela chodí i ateisté, patrně zejména o Vánočních svátcích a na Nový rok. Stejně tak se i část nevěřících občas pomodlí, což lze vysvětlit nejistotou, která se týká otázky smrti a samotného bytí.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP se zajímal i o otázku církevních restitucí. S těmi souhlasí pouze 17% dotázaných, tedy zdaleka ne všichni věřící lidé. Jednoznačné „ne“ církevním restitucím řeklo 68% dotázaných a jasno v této otázce nemá 15% respondentů.

Exkluzivní internetový průzkumu společnosti SANEP byl ve dnech 1.-3.10. 2009 proveden na reprezentativním vzorku 16.890 dotázaných, ve věkové kategorii 18-68 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo 34.970 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +-2,5 procentního bodu. Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 115tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů jak vybrané skupiny lidí, tak i celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR.

V tomto případě byl proveden i kontrolní internetový ověřovací průzkum u kategorie 68-více let, na nereprezentativním vzorku 1200 lidí. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.

zdroj: Sanep, Více na http://www.sanep.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Citovou spřízněnost provází větší vášeň, takže se ocitáte na vrcholu blaha, vaří se ve vás přemíra krásných emocí. Dnešní den je velmi vhodný pro sdílení společných zájmů či koníčků,…

Nejčtenější články

Články odjinud