Češi jsou bezvěrci

6. 10. 2009
Češi jsou bezvěrci
Průzkum společnosti SANEP prokázal, že Češi jsou národem bezvěrců. K víře se podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který proběhl ve dnech 1.-3.10. 2009 na reprezentativním vzorku 16.890 lidí ve věku 18-68 let, hlásí 24% dotázaných, stejné procento respondentů uvedlo, že věří v boha. Religiózně je v naší společnosti nejsilnější skupina lidí ve věku 58 a více let.

Nejvíce věřících je již tradičně zastoupeno na Moravě. Nejvíce "bezvěrců" naopak žije v Praze a Středočeském kraji. Výsledky průzkumu společnosti SANEP potvrzují, že je Český národ jedním z nejateističtějších Evropských zemí. Nedávná návštěva ČR papeže Benedikta XVI. rovněž potvrdila, že Češi vnímají otázku víry velice okrajově a velice chladně. Papežova návštěva podle průzkumu společnosti SANEP ovlivnila pouze 4% respondentů. Naprosto bez následků pak zůstalo 94% tazatelů a 2% dotázaných uvedla, že neví. I zde je patrný velice rezervovaný přístup české veřejnosti k návštěvě Svatého otce.

Velice zajímavé jsou reakce na otázku strachu ze smrti. Té se bojí 30% dotázaných, což jsou většinou lidé ve věku 50 a více let. Strach ze smrti naopak netrápí 29% lidí, zejména ve věku 18-35 let. O smrti zatím nepřemýšlí 41procent dotázaných. V této kategorii se objevují velice často podnikatelé a lidé s vyššími finančními příjmy.

K pravidelné návštěvě kostela a k pravidelnému modlení se hlásí shodně 10% dotázaných. K nepravidelné návštěvě kostela se však přihlásilo překvapivě 28% respondentů a k občasnému modlení 20% dotázaných. Tento výsledek poukazuje na fakt, že do kostela chodí i ateisté, patrně zejména o Vánočních svátcích a na Nový rok. Stejně tak se i část nevěřících občas pomodlí, což lze vysvětlit nejistotou, která se týká otázky smrti a samotného bytí.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP se zajímal i o otázku církevních restitucí. S těmi souhlasí pouze 17% dotázaných, tedy zdaleka ne všichni věřící lidé. Jednoznačné „ne“ církevním restitucím řeklo 68% dotázaných a jasno v této otázce nemá 15% respondentů.

Exkluzivní internetový průzkumu společnosti SANEP byl ve dnech 1.-3.10. 2009 proveden na reprezentativním vzorku 16.890 dotázaných, ve věkové kategorii 18-68 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo 34.970 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +-2,5 procentního bodu. Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 115tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů jak vybrané skupiny lidí, tak i celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR.

V tomto případě byl proveden i kontrolní internetový ověřovací průzkum u kategorie 68-více let, na nereprezentativním vzorku 1200 lidí. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.

zdroj: Sanep, Více na http://www.sanep.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

S nadřízeným si nerozumíte podle představ a opravdu vás to znervózňuje. Za svými nápady si stojíte, ale on o ně neprojevuje zájem. Tak moc se snažíte, až můžete svou krasojízdu za úspěchem…

Nejčtenější články

Doporučujeme