Česká republika má svůj první košer hotel !

Česká republika má svůj první košer hotel !

Otevření prvního košer hotelu v Praze je naprosto unikátním počinem v České republice a nepochybně přispěje k dalšímu zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v Praze. Praha má v židovské tradici zcela mimořádné postavení a pojem Židovská Praha je fenomén, který nemá ve světě obdoby.

Židovské Město bylo po celá staletí nejmenším katastrálním územím metropole. V minulosti bylo velmi živé, pulzující a plné lidí. Vždyť Židovské město bylo nejdůležitějším obchodním centrem staré Prahy, kde se po dlouhá staletí nic nevyrábělo, ale velmi pilně se obchodovalo.

V průběhu staletí Židovské město zažilo vzestupy i pády, čelilo pogromům i drancování, málem ho vyhubil mor, pustošily ho ničivé požáry i pravidelné povodně. Žít zde nebylo jednoduché.

Židovské město dnes patří k vyhlášeným turistickým magnetům Prahy. Kroky návštěvníků Prahy směřují na Starý židovský hřbitov, který je bez nadsázky památkou světového významu. Hřbitov, na kterém se pohřbívalo 350 let se rozkládá na rozloze zhruba 11 000 m2. Nachází se tu asi 12 000 náhrobních kamenů, ale rituálně uložených ostatků tu je o mnoho více (čísla se různí a uvádí se i okolo
40 000).

Jen pár kroků od Starého židovského hřbitova se nachází Staronová synagoga, která je nejstarší zachovanou stavbou Židovského města a současně je jednou z nejstarších synagog v České republice a dokonce i v Evropě, kde do dnešních dnů probíhají náboženské obřady. Při její výstavbě byla dodržena všechna náboženská pravidla. Sloužila jako modlitebna, veřejné shromaždiště, úřadovna rabína i škola.

Tím ale prohlídka Židovského města nekončí. Nesmíme zapomenout na Maislovu synagogu, Pinkasovu synagogu a další významné památky. A také golém -homunculus – člověk z hlíny, je neodmyslitelný symbol židovské Prahy. Tato snad nejslavnější pověst je spojována s rabbi Lowem, jehož 400. výročí úmrtí jsme si připomněli v letošním roce.

Do Prahy směřuji každoročně milióny turistů z celého světa, kteří mají nejrůznější nároky, potřeby a přání. Nabídka služeb turistům se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje.

Praha se stala prvním místem v České republice, kde je možné zajistit bezstarostný pobyt i těch nejnáročnějších ortodoxních židovských klientů. Přispěla k tomu společnost Euroagentur, která po mnoha měsících náročných příprav otevřela v Žitné ulici unikátní Friendly Kosher Hotel Downtown
Židovská klientela dodržuje mnoho předepsaných povinností, zásad, zvyků a pravidel judaismu.
Personál hotelu byl speciálně vyškolen pod rabínským dozorem a také přímo v hotelu byla provedena řada technických a technologických úprav.
V prostorách hotelu se nachází i synagoga. Místo, kde se věřící židé scházejí k modlitbě, ke studiu a k společenským aktivitám. Synagoga byla upravena podle tradičních pravidel a rituálně vysvěcena Rabínem.

Speciálně upraveny a vysvěceny byly i další prostory hotelu zejména kuchyně a snídárna.
Jídla budou klientům připravovat zahraniční košer kuchaři, kteří budou dovážet i část surovin z Vídně a Paříže. Při přípravě košer pokrmů se kuchaři musí vyhnout jakémukoliv mísení masa a mléka a to jak při vaření tak i při servírování jídel. Hotel také musel zakoupit dostatek košer vysvěceného nádobí a souprav, speciálně byly upraveny i místa pro skladování a mytí nádobí.

Při vstupu do snídány je dodržováno přísné pravidlo rituální čistoty, stejně tak jako tomu je i při jiných situacích, například po práci nebo toaletě.

V době šabatu, což je v judaismu sedmý den v týdnu, je zakázáno pracovat. Také se nesmí provádět činnosti spojené s prací jako například dotýkat se elektrických přístrojů a ty uvádět v činnost. Proto bylo nutné vyřešit například při ovládání výtahu stiskem ovládacích tlačítek, otevírání dveří prostřednictvím kartových zámkových systémů nebo rozsvěcovat či zhasínat světla společných prostor a pokojů.

„ Zásahy po technické stránce nebyly jednoduché, ale vše potřebné jsme upravili tak, abychom pravidla judaismu dodrželi. Velmi si ceníme spolupráce s Židovskou obcí v Praze, odkud jsme čerpali poznatky a rady. Jsme rádi, že náš Friendly Kosher Hotel Downtown je pod denním rabínským dozorem a tudíž je skutečně připraven poskytovat dokonalé služby pro židovskou klientelu.“ říká generální ředitel společnosti Euroagentur Viliam Sivek.


Autor článku: PhDr. Jolana Myslivcová

Doporučujeme

Články odjinud