Cestování do zahraničí

26. 6. 2006
Cestování do zahraničí
Připravujete se na cestu do zahraničí? Myslete včas na ochranu Vašeho zdraví! Poraďte se o očkování do rizikových oblastí.

V nadcházejících letních měsících se jistě mnozí z Vás vypraví na dovolenou do zahraničí. Někteří z Vás dají přednost poklidné rodinné dovolené, jiní využijí nabídek cestovních kanceláří nabízejících netradiční poznávací zájezdy. Ať již cestujete kamkoli, nepodceňujte význam ochrany Vašeho zdraví při cestování a dobře se na svoji dovolenou připravte. Před plánovanou cestou s dostatečným předstihem, minimálně 6 týdnů, kontaktujte některé z pracovišť, která informují o aktuálním riziku infekcí v jednotlivých zemích a o příslušné prevenci. Konkrétní doporučení pro ochranu Vašeho zdraví budou záviset na trase, plánovaných činnostech a způsobu cestování, věku a zdravotním stavu, dostupnosti lékařské péče v místě pobytu, popř. dalších faktorech. Tam, kde očkování proti určitému onemocnění existuje, neváhejte a nechte se očkovat, protože prospěch z očkování, i přesto, že vakcíny je nutné hradit, vysoko překračuje případná rizika vyplývající z prodělaných onemocnění. Očkování je v řadě případů jedinou účinnou prevencí mnoha infekčních onemocnění, se kterými se můžete na svých cestách do zahraničí setkat.V praxi se při cestách do tropů a subtropů nejčastěji doporučuje očkování proti virové hepatitidě A, břišnímu tyfu. Pro některé oblasti je povinné očkování proti žluté zimnici a meningokokovým infekcím. Kromě těchto speciálních očkování je třeba vždy ověřit platnost očkování proti tetanu (10 let) a podle okolností někdy uvážit i přeočkování proti poliomyelitidě, popř. dalším onemocněním dle doporučení.

Hepatitida A je celosvětově rozšířené a vysoce infekční onemocnění. Onemocnění způsobuje virus, který do organismu vniká ústy. Infikovaná osoba vylučuje virus stolicí, virus pak může být přenesen znečištěnýma rukama, vodou nebo potravinami. Pouhým mytím rukou přenosu nákazy stoprocentně nezabráníte. Špinavé ruce nemusí být právě ty Vaše. Turisté si hepatitidu A často přivezou z dovolené u teplých moří, ze zemí s nižším hygienickým standardem, kde se nejčastěji nakazí infikovanými potravinami, z kostek ledu v nápojích připravených z infikované vody, ze zmrzliny, z nedostatečně tepelně zpracovaných ryb nebo mořských živočichů, kteří žijí v pobřežních vodách, z ovoce a zeleniny, které byly omyty v závadné vodě. Inkubační doba je 2-6 týdnů. Dříve než se objeví první příznaky, může však člověk infikovat další osoby. V této době ještě ani sám nemocný netuší, že je zdrojem nákazy pro své okolí. Onemocnění začíná pocitem chřipky, horečkou, nechutenstvím, nevolností a zvracením. Později se objevuje světlá stolice, tmavá moč, zežloutnutí kůže a očního bělma. Onemocnění může probíhat i bez příznaků, nejčastěji u dětí. Se zvyšujícím se věkem je průběh onemocnění závažnější a u starších nemocných může končit i úmrtím. Včasné očkování je nejúčinnější ochranou proti hepatitidě A, jelikož ani pečlivé dodržování hygienických návyků a pobyt v dobrých hotelích Vás před nákazou neochrání! Očkování je možné provést očkovací vakcínou AVAXIM, která je na českém trhu již 9 let. Očkování je doporučováno zejména osobám, které jsou vystaveny zvýšenému riziku nákazy, zejména pak cestovatelům do následujících oblastí: Afrika, Asie, Středomoří, Střední východ, Střední a Jižní Amerika. Ve zvýšeném riziku nákazy virem žloutenky typu A jsou však také někteří lidé při výkonu svého povolání (zdravotníci, vojáci, policisté, celníci, pracovníci soudů a vězeňské služby, letecký personál, průvodci CK, řidiči dálkové dopravy, pracovníci s odpady, vychovatelé a učitelé), mladí lidé a děti. Po podání jedné dávky očkovací látky budete chráněni po dobu až 18 měsíců. Aby byla ochrana dostatečná, je nutné provést očkování minimálně 14 dnů až 1 měsíc před plánovaným odjezdem. Pokud si za 6-12 měsíců po první dávce necháte aplikovat druhou dávku, budete chráněni minimálně 10 let. Vzhledem k tomu, že riziko nákazy je i v České republice a možnost onemocnění přetrvává do vysokého věku, je to jistě investice, která se vyplatí. Očkování je vysoce účinné a velmi dobře snášené. Je určeno jak dospělým, tak dětem od 2 let a v rámci cestování se všeobecně doporučuje.

Další závažné nakažlivé onemocnění, kterému lze úspěšně předejít očkováním, je břišní tyfus. Toto onemocnění, které způsobuje bakterie Salmonella typhi, je rozšířené především v zemích s teplým klimatem a nízkým hygienickým standardem. K přenosu dochází buď přímým stykem se stolicí a močí bacilonosiče nebo nemocného člověka nebo nepřímo kontaminovanými potravinami a vodou. Inkubační doba bývá 5 až 24 dní. Diagnózu bývá obtížné stanovit. Onemocnění je charakteristické vysokou horečkou, bolestmi hlavy, vyrážkou, nechutenstvím, únavou. Častěji se dostaví spíše zácpa než průjem. Pokud není zahájena včasná léčba, obvykle se během prvních dvou týdnů dostaví mrákotný stav a blouznění. Onemocnění může být doprovázeno komplikacemi jako např. krvácení do střev a jejich protržení, a zánět pobřišnice, který může končit smrtí. Po prodělání břišního tyfu obvykle dochází k vypadávání vlasů, které během půl roku dorostou. U dětí je průběh břišního tyfu mírnější, zatímco u starších osob toto onemocnění zpravidla doprovázejí komplikace. Očkování je jedinou účinnou prevencí. Nejčastějším důvodem výskytu případů břišního tyfu u nás je jeho import z ciziny. Očkování proti břišnímu tyfu má význam především u osob cestujících do zemí s vyšším výskytem této infekční choroby. Je nutné mít na paměti, že onemocnění může mít trvalé a v některých případech smrtelné následky a nezapomenout se proto nechat očkovat před výjezdem do Mexika a rozvojových zemí východní a jižní Asie (včetně Pakistánu a Indie), Jižní Ameriky a Afriky. Očkování se též doporučuje u zdravotnických pracovníků, vojáků a migrujících lidí. Proti břišnímu tyfu je možné očkovat vakcínou TYPHIM Vi. Již po podání jedné dávky budete chráněni před nákazou po dobu 3 let. Aby byla ochrana dostatečná, je však nutné provést očkování s předstihem 2-3 týdnů před plánovaným odjezdem. Pokud je riziko nákazy tyfem trvá, je doporučeno nechat se přeočkovat každé 3 roky. Očkování je určeno jak dospělým, tak dětem od 2 let a očkovaným poskytuje vysoce účinnou a bezpečnou ochranu.

Žlutá zimnice je nebezpečné infekční onemocnění virového původu, přenášené komářím štípnutím. Onemocnění se po inkubační době 3 až 6 dnů projeví horečkou, bolestmi hlavy a zad, nevolností, zvracením a celkovou schváceností. V těžších případech může dojít k rozvoji žloutenky, krvácení do kůže, do zažívacího traktu (zvracení krve a černá stolice) i jiných orgánů, k poruchám mozkové a srdeční činnosti, a může končit i smrtí. Jedinou účinnou prevencí je znovu očkování. Toto očkování je z hlediska ochrany Vašeho zdraví opravdu nezbytně nutné. V současnosti je očkování proti žluté zimnici povinné pro vstup do některých států rovníkové Afriky a Jižní Ameriky. Seznam těchto zemí vydává a každý rok aktualizuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Všichni cestující do daných zemí by měli mít Mezinárodní očkovací průkaz. Na českém trhu je v současné době dostupná jediná očkovací vakcína, STAMARIL PASTEUR, která je zde používána již 7. rok. Očkování je určeno pro děti od 6 měsíců a dospělé. Za 7-10 dní po podání jedné dávky budete chráněni před nákazou po dobu minimálně 10 let. Aby bylo očkování platné a mezinárodně uznané, musí být provedeno ve schváleném očkovacím centru a zaznamenáno do Mezinárodního očkovacího průkazu. Tento certifikát je platný od 10. dne po očkování po dobu 10 let a okamžitě při přeočkování.

Infekce způsobené Meningokoky patří mezi závažná onemocnění. Šíří se kapénkovým způsobem, v hlenech nebo slinách bacilonosičů nebo nakažených pacientů. Zdrojem nákazy je výhradně člověk. Meningokokovými nákazami bývají zpravidla postiženy děti do 5 let a dospívající mládež. Onemocnění je vážné a jeho průběh může být velmi rychlý. O záchraně a přežití pacienta rozhoduje často rychlost, s jakou je mu poskytnuta lékařská pomoc. V počátečním stádiu lze však bohužel mnohdy meningokoková onemocnění špatně odhalit, protože příznaky mohou být velmi podobné příznakům chřipky. V krátké době, často během několika hodin, vzniká z plného zdraví závažný klinický obraz, který je i v dnešní době život ohrožující. I přes včasnou léčbu, může onemocnění zanechat trvalá postižení svalů, podkožní tkáně a kůže, popřípadě až ztráty prstů a sluchu, v ojedinělých případech obrnu a epilepsii, a může mít i smrtelné následky. Tomuto závažnému onemocnění můžete předejít včasným očkováním.

Meningokoková onemocnění způsobují bakterie Neisseria meningitidis, většina meningokokových onemocnění je způsobena meningokoky skupiny A, B, C, Y, a W-135. Meningokok A je hlavní příčinou epidemií celosvětově. V Evropě působí především meningokoky B a C. Meningokok Y a W-135 způsobuje nízké procento infekcí celosvětově. Proti typu B očkovací látka zatím neexistuje. K očkování proti meningokové nákaze A+C je k dispozici polysacharidová očkovací vakcína, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE, která je na českém trhu již 12 let. Ochrany až na 3 roky je dosaženo 7-14 dní po podání jedné dávky. Posilovací dávka má být podána od 2 do 4 let po předchozí dávce. Očkování se obvykle dobře snáší a je určeno pro dospělé a děti od 18 měsíců. Je doporučené pro cestovatele do oblastí s vysokým výskytem onemocnění, zejména některé země Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Povinně se očkují poutníci do Mekky.

Všechny vakcíny proti uvedeným nemocem jsou vázané na lékařský předpis. Před jejich použitím je vždy nutné si přečíst příbalovou informaci.

Vakcíny proti uvedeným nemocem nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny na určité vakcíny svým klientům přispívají. O případné úhradě je nutné se informovat u své zdravotní pojišťovny.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Milí Raci, nezůstávejte ve vztahu s někým nevhodným. Občas se stává, že se cesty dvou lidí rozdělí a už si nemají co říct. Hlavně si dávejte pozor, ať nezasáhnete své potomky. I tak…

Nejčtenější články

Doporučujeme