Chlebová magie: Pecen chleba přivolá hojnost a ochrání před zlými silami | Foto: iStock

Foto: iStock

Chlebová magie: Pecen chleba přivolá hojnost a ochrání před zlými silami

Chléb má v české kuchyni dlouholetou tradici, možná jste ale nevěděla, že s ním dřív lidé také čarovali. V různých kulturách má totiž odpradávna duchovní význam. Například pro křesťany je tělem Kristovým, pro židy představuje pokoru, Řekové ho zase považovali za božský dar.

Lidové zvyky

Pokud jste četla Babičku Boženy Němcové, možná si pamatujete, že se v knize často vyobrazují lidové zvyky. Babička například vnučku napomenula, aby nedrobila, protože pak duše nebožtíků pláčou. Ve filmovém zpracování zase babička venku do větru rozhazovala mouku, aby utišila meluzínu. Také vítala hosty chlebem a solí, což byl znak pohostinnosti. Odmítnutí se pak považovalo za urážku. 

Posvátné pečení

Pečení chleba bylo posvátným procesem, který provázely modlitby a požehnávání. Naši předci při tom nesměli být rušeni, protože kdyby někdo během zadělávání, kynutí nebo pečení do místnosti vstoupil, mohl by přivolat zlé síly a chleba zkazit. Muselo při tom být také ticho a zaznít mohlo jen zaříkávání.

Než se dal první pecen do pece, hospodyně mu udělala tři křížky, čímž měla odvrátit choroby. Když bochník spadl na zem, znamenalo to brzké úmrtí v rodině. Voda, kterou se chléb potíral, měla mít stejné účinky jako svěcená voda. Tou se mohl vykropit dům, a ochránit ho tak před zlými silami.

Spálenou kůrku a drobky nevyhazujte

Pokud se vám stane, že při pečení připálíte kůrku, vložte  ji pod polštář nebo dejte vedle postele. Měla by totiž odehnat noční můry. Chléb byste podle tradice také neměla jíst čerstvý, ale pěkně uleželý a krájet nad ubrouskem, aby vám neupadly drobky na zem. Ty byste neměla házet do koše, ale spálit.

Uchovávání chleba má pravidla

Přes noc chleba balte do pláténka, aby odpočíval. Neměl by být v žádném případě nakrojenou stranou směrem ke dveřím, protože tím odchází z domu štěstí a obživa. Také ho schovávejte a nenechávejte jen tak se povalovat na stole nebo na lince. Prý kvůli tomu duše v očistci pláčou. Pokud vám někdo na návštěvě nabídne chléb, měla byste ho sníst beze zbytku.

Ochranná moc

Chléb na stole se zapálenou svíčkou a solí by vás měl spolehlivě uchránit před zlem. Drobky můžete vhodit ke kořenům ovocných stromů, aby je chránily před zkázou. Při nemoci se zase můžete potírat kouskem chleba, do kterého se nasaje nemoc nebo uhranutí. Dřív se také bochník chleba dával na stůl při bouřce kvůli bleskům. Před zlými silami by vás mělo ochránit požití chleba s medem. Stejnou moc mají pak i drobečky, kterými kolem sebe vytvoříte posvátný kruh. Vyhnat démony zase můžete tak, že do bochníku chleba zabodnete nůž.

Kouzlení s těstem

Při míchání těsta můžete vyslovit přání, prosbu nebo žádost k vyšším silám. Podle toho, jak těsto vzejde nebo jak se povede pečení, lze vyvodit, jestli budou vaše prosby vyslyšeny. Největší moc má taková magie na Nový rok, který je příslibem změn a nových začátků.

Doporučujeme

Články odjinud