Chřipka a pandemie ptačí hrozba?

2. 2. 2006
Chřipka a pandemie ptačí hrozba?
Mladá fronta vydává knihu Kolektiv autorů projektu www.ptaci-chripka.cz Chřipka a pandemie ptačí hrozba?

Autoři vytvořili tuto publikaci ve snaze monitorovat všechno, co bylo o ptačí chřipce napsáno v českých i zahraničních odborných časopisech, denících a ostatních médiích, a tím zodpovědět otázky čtenářů, pomoci jim orientovat se v této oblasti. „Zhodnotíme-li tři celosvětové pandemie chřipky v minulém století, stojíme před hrozbou, která je reálná. Nutno zdůraznit, že lidstvo je vzdělanější, medicína vyspělejší, máme více zkušeností se zvládáním epidemií, ale o to vnímáme toto riziko intenzivněji,“ píše hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít. Vedoucí autorského týmu MUDr. Tomáš Šebek uvádí, že právě špatná informovanost každého z nás může zapříčinit paniku. „Hlavní je snadný přístup k ověřeným a srozumitelným informacím,“ dodává.

Knížka je určena široké veřejnosti. Je psaná srozumitelným jazykem. Odborně garantované texty doplňují vhodně vybrané ilustrace, mapy, obrázky, grafy, tabulky a schémata. Pro každého čtenáře je připravena přesně taková informace, jakou právě potřebuje. Komu stačí pouze základní fakta, uvítá v knize obsahové souhrny. Pro trpělivější čtenáře je připraven hlubší rozbor situace a analýzy.

Jsou zde informace o běžné i ptačí chřipce, o pandemiích a pandemických plánech, o šíření ptačí chřipky a projevech nákazy, o léčbě i prevenci a vakcínách. Cestovatele jistě potěší aktuální doporučení ohledně ochrany před ptačí chřipkou.

Kniha obsahuje texty od autorského týmu, který je složen z lékařů, a jsou doplněny komentáři významných českých autorit. Mezi ně patří kromě hlavního hygienika ČR také MUDr. Vladimír Polanecký, předseda Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro epidemiologii, MVDr. Petr Šatrán, PhD., ze Státní veterinární správy nebo Mgr. Lucie Hošková z České společnosti ornitologické.

„Shrnutí poznatků, vysvětlení problematiky sezonní chřipky, onemocnění ptáků chřipkou a možnosti prevence i léčení jsou předností této publikace,“ sumarizuje význam knihy Vladimír Polanecký.

Chřipka a pandemie ptačí hrozba? Cena 179 Kč Vychází 2. 2. 2006

Co v knize najdete Jsou tam zejména informace o běžné i ptačí chřipce, o pandemiích a pandemických plánech, o šíření ptačí chřipky a projevech nákazy, o léčbě i prevenci a vakcínách. Cestovatele jistě potěší aktuální doporučení ohledně ochrany před ptačí chřipkou. Z hlediska praktického použití informací doporučujeme zejména seznam nejčastějších otázek kolem ptačí chřipky a dále přehled rad a doporučení, jak se zachovat a jaké učinit preventivní kroky pro vlastní ochranu. Kromě jiného je v knize zpracován přehledný slovník pojmů, rozhovory s odborníky a soupis dalších zdrojů o ptačí chřipce.

Vybíráme z knihy... [...] Co by ovšem nastalo v případě, že by ke vzniku nového silného viru jednoduše se šířícího mezi lidmi skutečně došlo? Rázem by vznikl největší zdravotnický problém pro veškeré obyvatelstvo planety. Pandemie se přirovnává k zemětřesení. Nikdo neví, kdy vznikne a jak bude silná. I když by se mutovaný virus ptačí chřipky objevil poprvé nejspíše v Asii, velmi rychle by se rozšířil po celé zeměkouli.

Evropa by měla na přípravu obrany před pandemií podle odhadů jen asi dva týdny. Mírnější odhady počítají s úmrtím 2 až 7 milionů lidí a hospitalizací zhruba 28 milionů pacientů. Hrozivější předpoklady mluví až o 150 milionech obětí! Národní pandemický plán ČR počítá s onemocněním minimálně 2,5 až 4,6 milionu osob. [...]

Panika je důsledkem špatné informovanosti Není důvod k panice. Do té může vyústit pouze špatná informovanost každého z nás, a ta nás před ničím neochrání. Ani před ptačí chřipkou. Hlavní je snadný přístup k ověřeným a srozumitelným informacím. Kdo je má, může se bránit. To je náš lék nejen na mediální pandemii ptačí chřipky. Vážení, velice moc děkuji za informace, které mě sice neuklidnily, zato se cítím „více v obraze“. Petr (vybráno z redakční pošty)

Rozhovor s Tomášem Šebkem, lékařem a koordinátorem projektu www.ptaci-chripka.cz

Výskyt ptačí chřipky se přibližuje k Evropě. Z východu jí to do Turecka trvalo několik let. Je možné odhadnout, za jak dlouho by mohlo dojít k ohrožení ČR?

Poprvé byl virus H5N1 popsán v roce 1996 v Číně. Kromě 1,5 milionu usmrcené drůbeže jeho následkem onemocnělo 18 lidí, z toho 6 ptačí chřipce podlehlo. Pak se 6 let nic nedělo. Znovu se virus objevil v roce 2003 a od té doby o něm slýcháme celkem pravidelně a zejména z asijských zemí. To je dáno hlavně díky kulturním a ekonomickým faktorům lidí žijících na východě. Tam je zcela běžné soužití lidí a drůbeže, která je zejména zdrojem infekce H5N1. Směrem na západ to naopak běžné není, a proto registrujeme pouze ojedinělé informace o ptačí chřipce v EU.

Odpověď na otázku ohrožení ČR je velmi složitá. Odborníci u nás se většinově přiklánějí k názoru, že je ptačí chřipka problémem zejména veterinárním a že nám reálné riziko nehrozí. Podobná situace je i mezi světovou odbornou veřejností, i když varovné názory také zaznívají. Takže spíše bych řekl, že v ohrožení pandemie nějakým chřipkovým virem již dávno jsme, těžko však říci, zda ten ptačí bude tím „pravým“. Teoretické předpoklady má, k definici pandemie, a tedy ohrožení i pro Českou republiku, mu zatím naštěstí chybí velmi podstatný bod – nešíří se z člověka na člověka.

Pandemie by nám hrozila jen v případě, že by došlo k mutaci viru. Můžete stručně objasnit o co jde?

Navazuji na předešlou otázku. K tomu, aby hrozil vznik pandemie, musí být splněny 3 podmínky chřipkového viru: nový typ, infekční pro člověka a jednoduše se šířící. První 2 jsou splněné. Stejně tak jsou splněné i pro viry běžné chřipky, které jsou před každou chřipkovou sezonou trochu jiné. Třetí podmínka splněna není, virus H5N1 se nepřenáší mezi lidmi, ale pouze z ptáka na člověka. Pokud by však došlo ke genetické úpravě stávajícího viru a ten získal nové vlastnosti, mohlo by dojít ke snadnému přenosu z člověka na člověka. K této úpravě může dojít kdykoli v těle kteréhokoli nakaženého organismu a náhle je splněna i třetí podmínka – pandemie začíná. Pro větší ilustraci bych odkázal na náš internetový projekt www.ptaci-chripka.cz, kde je tato situace modelována v animaci, kterou jsme podle CNN pro naše čtenáře připravili.

Proč došlo k vykoupení vakcín proti chřipce a zároveň proti ptačí chřipce na podzim minulého roku? Mělo to pro lidi smysl?

Na tuto otázku je snadná odpověď. Bylo to naprosto nesmyslné a mohlo to poškodit zejména lidi, kteří se proti běžné chřipce očkují pravidelně a vakcinace je chrání před tragickými důsledky onemocnění běžnou chřipkou. Málokdo si totiž uvědomuje, kolik lidí jenom v ČR zemře v důsledku běžné chřipky.

To, co jsme sledovali na podzim minulého roku, byl dokonalý model pandemie. Probíhala mezi médii. Už těžko říci, kdo přišel první se zprávou o smrtícím viru H5N1. Postupně se „nakazila“ všechna média a „nákaza“ se přes ně začala šířit mezi veřejnost. Výsledkem byla panika bez informací o podstatě problému. Jednou z hlavních protiepidemických priorit musí být dostatečná komunikace a snadný přístup k ověřeným informacím. To je můj lék nejen na mediální pandemii ptačí chřipky.

Jaké potřebné informace čtenář v knize najde?

Je to zatím v Čechách jediný ucelený komplet praktických informací pro veřejnost. V knize najdete informace o běžné i ptačí chřipce, o pandemiích a pandemických plánech, o šíření ptačí chřipky a projevech nákazy, o léčbě i prevenci a vakcínách. Cestovatele jistě potěší aktuální doporučení ohledně ochrany před ptačí chřipkou při pobytu v zahraničí.

Z hlediska praktického použití informací doporučujeme zejména seznam nejčastějších otázek kolem ptačí chřipky a dále přehled rad a doporučení, jak se zachovat a jaké učinit preventivní kroky pro vlastní ochranu. Kromě jiného je v knize zpracován přehledný slovník pojmů, rozhovory s odborníky a soupis dalších zdrojů o ptačí chřipce.

Na trhu se objevilo několik publikací věnujících se ptačí chřipce, čím se odlišuje vaše kniha od těch ostatních?

Knížka je určena široké veřejnosti. Je psána srozumitelným jazykem. Odborně garantované texty doplňují vhodně vybrané ilustrace, mapy, obrázky, grafy, tabulky a schémata. Pro každého čtenáře je připravena přesně taková informace, jakou právě potřebuje. Komu stačí pouze základní fakta, uvítá v knize obsahové souhrny. Pro trpělivější čtenáře je připraven hlubší rozbor situace a analýzy.

Naše knížka především splňuje to, co jsme si dali jako motto knihy: praktický, český a odborně garantovaný průvodce, s pokračováním na internetu. Myslím, že v tomto je jedinečná, zejména prvek pokračování v internetové podobě s eventuálně návaznými reedicemi knihy jsou originální. Proto bych ji každému čtenáři doporučil. Protože nemůžeme znát všechna témata, která čtenáře zajímají, velmi bych uvítal interaktivní zpětnou vazbu. Každý čtenář nám může do internetové redakce poslat svoje postřehy a my je do dalšího možného vydání knihy zpracujeme. To považuji za základ moderní publikace a služby našim čtenářům.

Závěrem bych popřál, aby se knížka líbila, aby splnila své informační poslání a aby její „scénář“ zůstal nejlépe navždy pouze na papíře.

zdroj: MLADÁ FRONTA, a.s.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Tak plodné a pohodové období by vám mohla všechna znamení jenom závidět. Milí Střelci, nyní se můžete vážně prosadit, stačí si jen věřit! S nadřízeným jste jedna ruka, k tomu si rozumíte…

Nejčtenější články

Doporučujeme